Marki – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Wołomin - odbiór azbestu

12 maja 2023 roku została podpisana umowa między Gminą Miasto Marki a Panem Michałem Kozielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GrinIS Michał Kozielski na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Marek. W dniach od 15 maja do 16 czerwca 2023 roku, na terenie Gminy Miasto Marki, przedstawiciele firmy GrinIS, będą przeprowadzać inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w podziale na dwa etapy, gdzie:

I (pierwszy) etap obejmuje m.in.:

  • wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Marki jako spisu z natury przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego – drona wraz z pozyskaniem informacji o adresie budynku (miejscowość, ulica, nr domu, nr obrębu, numer działki ewidencyjnej), typie budynku (mieszkalny, mieszkalno-gospodarczy, gospodarczy, przemysłowy, inny), rodzaju azbestu (płyty karo, płyty faliste), stopniu pilności (1,2,3),
  • wprowadzenie danych z aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego do Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl),

II (drugi) etap obejmuje m.in.:

  • opracowanie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki”; układ i zawartość aktualizacji programu należy opracować w konsultacji z Zamawiającym.

W dniach od 15 maja do 16 czerwca 2023 roku, na terenie Gminy Miasto Marki, przedstawiciele firmy GrinIS, będą przeprowadzać inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Każdy z przedstawicieli wykonawcy będzie posiadał identyfikator ze zdjęciem i upoważnienie Burmistrza Miasta Marki do przeprowadzania inwentaryzacji.

Sama inwentaryzacja będzie prowadzona zarówno jako spis z natury (kontrole wizualne), jak również za pomocą bezzałogowego statku latającego – drona.

 

Zadanie pn. „Inwentaryzacja wyrobór zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Marki” zostało dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w kwocie 14 600,00 zł, w ramach ogłoszonego „Konkursu – Azbest 2023”.

Więcej informacji z Marek

Siódma porażka Marcovii

Siódma porażka Marcovii

Siódmej porażki w sezonie doznała w sobotę występująca w IV lidze Marcovia Marki. Tym razem lepsi okazali się zawodnicy Mazovii Mińsk Mazowiecki. Podopieczni [...]
0 komentarzy
Marki - Lejdi CAF w październiku

Marki – Lejdi CAF w październiku

Wrześniowe zajęcia dla kobiet cieszyły się dużą popularnością, dlatego też z myślą o kobietach zajęcia będą kontynuowane. Oferta jest dość szeroka i różnorodna, [...]
0 komentarzy
Marki - ponad 14 000 sztuk baterii i akumulatorków!

Marki – ponad 14 000 sztuk baterii i akumulatorków!

24 września  w trakcie XVIII Spartakiady Rodzinnej pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzili akcję „Zaadoptuj roślinkę – oczyść powietrze w swoim domu”. Była [...]
0 komentarzy
Marki - rosną szanse na przebudowę drogi 631

Marki – rosną szanse na przebudowę drogi 631

Samorząd województwa mazowieckiego zabezpieczył 170 mln zł na inwestycję. W Wołominie odbywa się Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. [...]
0 komentarzy

Marki – nie zastawiaj altan śmietnikowych!

Operator gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgłasza, że w części nieruchomości wielorodzinnych są zastawiane pojazdami osobowymi wejścia do altan śmietnikowych. Uniemożliwia to odbiór [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.