Marki – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Ząbki - usuwanie wyrobów zawierających azbest

12 maja 2023 roku została podpisana umowa między Gminą Miasto Marki a Panem Michałem Kozielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GrinIS Michał Kozielski na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Marek. W dniach od 15 maja do 16 czerwca 2023 roku, na terenie Gminy Miasto Marki, przedstawiciele firmy GrinIS, będą przeprowadzać inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w podziale na dwa etapy, gdzie:

I (pierwszy) etap obejmuje m.in.:

  • wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Marki jako spisu z natury przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego – drona wraz z pozyskaniem informacji o adresie budynku (miejscowość, ulica, nr domu, nr obrębu, numer działki ewidencyjnej), typie budynku (mieszkalny, mieszkalno-gospodarczy, gospodarczy, przemysłowy, inny), rodzaju azbestu (płyty karo, płyty faliste), stopniu pilności (1,2,3),
  • wprowadzenie danych z aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego do Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl),

II (drugi) etap obejmuje m.in.:

  • opracowanie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki”; układ i zawartość aktualizacji programu należy opracować w konsultacji z Zamawiającym.

W dniach od 15 maja do 16 czerwca 2023 roku, na terenie Gminy Miasto Marki, przedstawiciele firmy GrinIS, będą przeprowadzać inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Każdy z przedstawicieli wykonawcy będzie posiadał identyfikator ze zdjęciem i upoważnienie Burmistrza Miasta Marki do przeprowadzania inwentaryzacji.

Sama inwentaryzacja będzie prowadzona zarówno jako spis z natury (kontrole wizualne), jak również za pomocą bezzałogowego statku latającego – drona.

 

Zadanie pn. „Inwentaryzacja wyrobór zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Marki” zostało dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w kwocie 14 600,00 zł, w ramach ogłoszonego „Konkursu – Azbest 2023”.

Więcej informacji z Marek

Marki - ewidencja przydomowych oczyszczalni i szamb

Marki – ewidencja przydomowych oczyszczalni i szamb

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych [...]
0 komentarzy
Pracuj w Markach

Pracuj w Markach

UM Marki zaprasza do udziału w naszym najnowszym naborze na stanowisko  podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miasta Marki. [...]
0 komentarzy

Marki – wakacyjne treningi koszykówki

UKS Jedynka zaprasza na bezpłatne treningi koszykówki dla dzieci w wieku 6 – 14 lat. Zajęcia będą się odbywać przy współpracy z MCER [...]
0 komentarzy
Marki - Rodzinna Strefa Kibica

Marki – Rodzinna Strefa Kibica

Dla fanów piłki nożnej Euro 2024 to jedno z najważniejszych wydarzeń piłkarskich, które przyciąga uwagę kibiców na całym świecie. Aby poczuć stadionową atmosferę [...]
0 komentarzy
Marcovia przywozi komplet punktów z Raszyna

Marcovia przywozi komplet punktów z Raszyna

W ramach 33 kolejki IV ligi Marcovia zmierzyła się na wyjeździe z KS Raszyn. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem podopiecznych Łukasza Stasiuka 1:0. Bramkę [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.