Marki: Konkurs na wsparcie osób z niepełnosprawnością

Marki: Konkurs na wsparcie osób z niepełnosprawnością

Burmistrz Miasta Marki ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej na wsparcie realizacji zadań w  2023 roku dla osób z niepełnosprawnością.

Celem zadania jest:

  1. realizacja programów dla osób z niepełnosprawnością, w tym w szczególności zorganizowanie kilkudniowych wyjazdów poza miejsce zamieszkania dla osób z niepełnosprawnością i o ile zaistnieje taka konieczność dla ich opiekunów lub osób wspierających je;
  2. zapoznanie osób z niepełnosprawnościami z lokalnymi zwyczajami, kulturą i historią miejsca wyjazdu.

W celu opiniowania złożonych projektów została powołana Komisja Konkursowa w składzie:

  • Ewa Czarkowska – przewodnicząca Komisji;
  • Justyna Pałuska – członek Komisji;
  • Katarzyna Popiół – członek Komisji;
  • Joanna Piotrowska – członek Komisji.

Na zadanie przewidziane jest 20 000,00 zł.

Ofertę należy złożyć wyłącznie w aplikacji Generator eNGO, dostępnej pod adresem: https://marki.engo.org.pl do dnia 24 marca 2023 roku do godz. 14.00.

 

Więcej informacji z Marek

Marki - wymiana wodomierzy

Marki – wymiana wodomierzy

Wodociąg Marecki informuje że od 1 czerwca rozpoczyna wymianę wodomierzy w nieruchomościach przy ulicach: Wesołej, Wiewiórki i Zielonej. Jest to bezpłatna usługa, dokonywana [...]
0 komentarzy
Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2022 r.

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2022 r.

Zapraszamy do lektury dokumentu traktującego m.in. o budżecie, inwestycjach, edukacji i środowisku w Markach Przepisy ustawy o samorządzie gminnym obligują gminy do przygotowania [...]
0 komentarzy
Marki - I Mistrzostwa MCER w pływaniu

Marki – I Mistrzostwa MCER w pływaniu

W sobotę, 17 czerwca, odbędą się w Markach dwie imprezy sportowe. Jedna z nich zadebiutuje w mareckim kalendarzu. Chodzi o I Mistrzostwa MCER [...]
0 komentarzy
Prezentacje Plastyki Mareckiej podczas Dni Marek

Prezentacje Plastyki Mareckiej podczas Dni Marek

Prezentacje to impreza z wieloletnimi tradycjami – pierwsza edycja odbyła się w latach 90. XX wieku. Obecnie MOK Marki  organizuje je w formie [...]
0 komentarzy
Marki - z podwórka na bieżnię

Marki – z podwórka na bieżnię

Sportowe zmagania dla szkół podstawowych w MCER 15 czerwca 2023 roku w MCER, rusza kolejna edycja cyklu imprez sportowych dla dzieci pod nazwą [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.