Marki – konsultacje społeczne w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Marki - konsultacje społeczne w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z art. 30 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), Burmistrz Miasta Marki podaje do publicznej wiadomości informację, iż przystąpiono do opracowywania projektu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2023-2032”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

Projekt Programu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki www.marki.pl oraz www.bip.marki.pl, a także w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 9.00-15.00, środa w godz. 09:00-17.00, piątek w godz. 09:00-13:00.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 16.11.2023 r. do dnia 06.12.2023 r.:

  1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Marki w godzinach pracy Urzędu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres srodowisko@marki.pl,

wykorzystując Formularz zgłaszania uwag i wniosków do Programu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Marki.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Marki oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.marki.pl.

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

 

Więcej informacji z Marek

Troszyn za mocny dla Marcovii

Troszyn za mocny dla Marcovii

Porażką 1:3 (0:2) zakończyło się sobotnie spotkanie Marcovii z KS CK Troszyn. Honorowe trafienie dla mareckiego zespołu zdobył w 79 minucie Piotr Cudny, [...]
0 komentarzy
Marki - Boże Ciało - utrudnienia w ruchu

Marki – Boże Ciało – utrudnienia w ruchu

30 maja przypada święto Bożego Ciała, podczas którego tradycyjnie ulicami Marek przejdą procesje wiernych. Kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami i spowolnieniem [...]
0 komentarzy
Marki - konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej

Marki – konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej

Burmistrz Miasta Jacek Orych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uczęszczających do szkół na [...]
0 komentarzy
Jubileuszowy Nocny Marek

Jubileuszowy Nocny Marek

W czerwcowy wieczór 2014 r. po raz pierwszy przy Wspólnej 12 spotkali się uczestnicy Nocnego Marka – biegacze oraz miłośnicy nordic walking. Start [...]
0 komentarzy
Marki - przerwa w dostawie wody

Marki – przerwa w dostawie wody

Wodociąg Marecki informuje, że w związku z awarią hydrantu dojdzie jutro (29 maja) do przerwy w dostawie wody w ul. Rodziewiczówny na odcinku [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.