Marki: Masz zniszczony pojemnik na odpady?

odpady

Wydział Ochrony Środowiska miejskiego ratusza otrzymuje zgłoszenia od pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., które odbiera odpady komunalne w Sektorze 1 – Marki Północne oraz Sektorze 3 – Marki Połoudniowe, że na wielu nieruchomościach wielorodzinnych znajdują się zniszczone pojemniki. Wielu z nich nie da się założyć na system załadowszy pojazdów i bezpiecznie opróżnić. Dodatkowo pojemniki powinny spełniać odpowiednią normę.

Takie pojemniki nie będą opróżniane.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 roku poz. 888 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów […].

Dlatego też wymiana starych i zniszczonych pojemników pozostaje jednym z obowiązków właścicieli nieruchomości (wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni).

Kolejnym problemem jest jakość segregacji odpadów oraz prawidłowe oznaczenie pojemników w zabudowie wielorodzinnej.

Dla ułatwienia:

  • pojemnik niebieski – na papier, tekturę;
  • pojemnik zielony – na szkło opakowaniowe;
  • pojemnik żółty – na tworzywa sztuczne, metale opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe;
  • pojemnik brązowy – na bioodpady;
  • pojemnik czarny (szary) – na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Pojemniki powinny być również jednoznacznie opisane, jaki rodzaj odpadów powinien do nich trafiać. To również zadanie wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

Od sierpnia 2020 roku na terenie Marek obowiązuje nakaz prowadzenia segregacji odpadów. Kiedyś każdy właściciel nieruchomości mógł wybrać, czy będzie prowadził segregację odpadów, czy też decyzuje się na wyższą opłatę i nie prowadzi segregacji.

W przypadku nieruchomości, które nie prowadzą segregacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą naliczane podwyższone opłaty (zamiast 11,22 zł/m sześc. zużytej wody na 33,66 zł/m sześc. zużytej wody).

 

Więcej informacji z Marek

Czasowe pogorszenie jakości wody w Zielonce

Marki – już 3700 abonentów sięga po IBO

Co czwarty klient Wodociągu Mareckiego korzysta z wygodnego e-rozwiązania. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe zachęca do skorzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBO). W ubiegłym [...]
0 komentarzy
Wodociąg Marecki zaprasza na Dni Otwarte Unii Europejskiej

Wodociąg Marecki zaprasza na Dni Otwarte Unii Europejskiej

Trudno byłoby sobie wyobrazić dzisiejsze Marki bez pomocy Unii Europejskiej. To z Brukseli popłynęły pieniądze na budowę obwodnicy Marek, dróg rowerowych czy budowy [...]
0 komentarzy
Przegląd weekendowych wydarzeń w Markach

Przegląd weekendowych wydarzeń w Markach

Sobotni poranek (1 października) zacznie się na sportowo. O godz. 10.00 ruszy rajd nordic walking, organizowany pod hasłem Jesienne Onko2022. Oprócz aspektu sportowego [...]
0 komentarzy

Konferencja „Seniorzy mareccy – kierunek aktywność

Pierwszą marecka konferencja organizowana z inicjatywy Burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha i Mareckiej Rady Seniorów, skierowaną nie tylko do seniorów. Gośćmi będą: Conrado [...]
0 komentarzy
zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Marki – 953 nieruchomości…

…tyle posesji zgłosili mieszkańcy do jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Co roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jednorodzinnej cieszy się dużym zainteresowaniem – zaznacza [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.