Marki – miejska działka przy Zachodniej na sprzedaż

Marki - miejska działka przy Zachodniej na sprzedaż

Miasto Marki ogłosiło postępowanie na sprzedaż własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiących mienie komunalne przy ul. Zachodniej.

Przeznaczona do sprzedaży działka nr ewid. 211 z obrębu 4-04 znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II”, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/404/2002 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2002 r., (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2002 r., nr 140 poz. 3107) zmieniony uchwałą Nr XLV/532/2022 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2022 r. Przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Plan dopuszcza realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, realizację usług gastronomii i handlu (do 1.000 m2 p. uż.) oraz podstawowych usług bytowych, przy czym strefa uciążliwości obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice lokalizacji. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy wynosi dla zabudowy mieszkaniowej: do trzech kondygnacji naziemnych to jest parter, piętro i mieszkalne poddasze a dla zabudowy usługowej: do dwóch kondygnacji naziemnych, minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 600 m2 , powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być mniejsza niż 50% powierzchni działki. Znaczna część nieruchomości znajduje się w strefie uciążliwości linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV.

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym działki 211 przy ulicy Zachodniej odbędzie się 23 listopada 2023 r. Jego rozpoczęcie jest zaplanowane o godzinie 14.00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Markach.

Z dokumentacją dotyczącą działki przeznaczonej do sprzedaży jak również treścią niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta Marki codziennie (oprócz sobót) poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 8:00 do godz. 16:00, w środy w godz. 8:00 do 18:00, w piątki od 8:00 do 14:00 lub telefonicznie pod nr 22 113-94-75, 22 113-94-76. Treść ogłoszenia można pobrać ze strony BIP Marki

Pełna informacja dotycząca przetargu, z którą należy się zapoznać, znajduje się w załączniku poniżej:

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2023 BURMISTRZA MIASTA MARKI

Więcej informacji z Marek

Nowy wóz dla OSP w Markach

Nowy wóz dla OSP w Markach

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Markach link do zbiórki Kochani! Na co dzień my pomagamy Wam, a teraz Wy pomóżcie nam [...]
0 komentarzy
Bezpieczne wakacje "Lato w Markach 2024"

Bezpieczne wakacje „Lato w Markach 2024”

Od 17 maja  ruszają zapisy na doroczny projekt „Lato w mieście”. W tym roku będzie on organizowany w trzech placówkach. Szkole Podstawowej nr [...]
0 komentarzy
Marki - modernizacja chodnika przy Wspólnej - II etap

Marki – modernizacja chodnika przy Wspólnej – II etap

W ubiegłym roku zmodernizowano  chodnik przy ul. Wspólnej – od ul. Srebrnej do ulicy Brzozowej (południowa strona). Wówczas złożono deklarację, że odcinek od [...]
0 komentarzy
Marki - Tenis stołowy w "Dwójce"

Marki – Tenis stołowy w „Dwójce”

Po wieloletniej przerwie, tenis stołowy powraca na Marcovię, a ściślej do Szkoły Podstawowej nr 2. Jeśli jesteś miłośnikiem tenisa stołowego, grasz amatorsko albo [...]
0 komentarzy
Marki - początek robót przy czterech ulicach

Marki – początek robót przy czterech ulicach

Ruszają prace przy Popiełuszki, Wyszyńskiego, Jana Pawła II i Dobrej Dziś wprowadzono zwycięzcę przetargu – firmę Invest AG – na teren inwestycji. W [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.