Marki – Młodzieżowa Nagroda Burmistrza Miasta Marki

Marki - Młodzieżowa Nagroda Burmistrza Miasta Marki

Zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Jacka Orych na wczorajszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta dziś został ogłoszony konkurs na „Młodzieżową Nagrodę Burmistrza Miasta Marki 2023”.

W celu wyłonienia laureatów Burmistrz powołał Kapitułę Konkursu, w składzie:

 1. Paweł Pniewski
 2. Justyna Pałuska
 3. Antonina van Dessel
 4. Magdalena Szafarz
 5. Agnieszka Rżewska
 6. Maja Rygało

Zgłoszenia kandydatur może dokonać:

 1. każda osoba fizyczna, przy czym nie może to być członek Kapituły,
 2. organizacja pozarządowa, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, uczelnia wyższa oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza.

Warunkiem dopuszczenia nominacji pod obrady Kapituły jest poprawnie wypełniony właściwy formularz zgłoszenia do Konkursu stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz zgłoszenia nominacji dostępny jest na stronie www.marki.pl lub w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF3 Urzędu Miasta Marki. Do formularza zgłoszenia nominacji powinien być załączony formularz zgody osoby nominowanej do Konkursu, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. (w załączeniu)

Nagroda może być przyznana osobie, która jest mieszkańcem miasta Marki oraz działała społecznie w roku szkolnym i akademickim 2022/2023 w jednej z następujących dziedzin:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
  życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. promocji i organizacji wolontariatu,
 3. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających  rozwój demokracji,
 4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 5. rozwoju społeczności lokalnej, integracji mieszkańców i budowy lokalnej tożsamości,
 6. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych,

a jej działania są udokumentowane.

Formularz zgłoszenia do Konkursu wraz ze zgodą osoby nominowanej można składać:

 1. w kancelarii Urzędu Miasta w pokoju nr 13, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Młodzieżowa Nagroda Burmistrza Miasta Marki 2023” albo
 2. przysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, albo
 3. wysłać skan tych dokumentów odręcznie podpisanych lub opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym na adres caf3@marki.pl.

Termin składania zgłoszeń upływa 10 lipca 2023 r. o godzinie 22:00, decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Marki.

Wręczenie Nagrody odbędzie się 1 września 2023 roku w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym. Dokładne miejsce i godzina zostaną podane laureatom konkursu.

Więcej informacji z Marek

Domowa porażka Marcovii

Domowa porażka Marcovii

W meczu 32 kolejki IV ligi Marcovia przegrała z Oskarem Przysucha 1:2 (1:1).  W pierwszej połowie drużyna z Marek stworzyła wiele okazji do [...]
0 komentarzy
Jubileuszowy Nocny Marek

Jubileuszowy Nocny Marek

W czerwcowy wieczór 2014 r. po raz pierwszy przy Wspólnej 12 spotkali się uczestnicy Nocnego Marka – biegacze oraz miłośnicy nordic walking. Start [...]
0 komentarzy
Nocny Marek - ważne informacja dla mieszkańców

Nocny Marek – ważne informacja dla mieszkańców

15 czerwca na trasę dwóch biegów oraz marszu nordic walking wyruszą uczestnicy „Nocnego Marka”. To jubileuszowa, dziesiąta edycja sportowego wydarzenia. Jego organizacja będzie [...]
0 komentarzy
Marki - Twórczy Zakątek dla młodzieży

Marki – Twórczy Zakątek dla młodzieży

Zajęcia w Twórczym Zakątku są zaprojektowane tak, aby pobudzić wyobraźnię i rozwijać umiejętności artystyczne młodzieży w wieku 12-15 lat. Podczas  spotkań młodzież będzie [...]
0 komentarzy
Marki - potańcówka miejska w rytmach rock’n’rolla

Marki – potańcówka miejska w rytmach rock’n’rolla

Jak co roku na rozpoczęcie wakacji zapraszamy Was do Parku Wolontariuszy na miejską potańcówkę. Tym razem bawić będziemy się w szalonych rytmach ROCK’N’ROLLA [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.