Marsz Niepodległości: zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

Wojewoda Mazowiecki podpisał decyzję

W związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie o uchyleniu decyzji Wojewody ws. Marszu Niepodległości, informujemy, że Wojewoda Mazowiecki złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wojewoda wnosi o zmianę zaskarżonego postanowienia i odrzucenie lub oddalenie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy w całości.

Zdaniem Wojewody rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego zapadło z naruszeniem przepisów postępowania oraz przepisów prawa materialnego. W zażaleniu zwrócono m.in. uwagę, że Sąd Okręgowy w Warszawie nie wziął pod uwagę, że w ubiegłym roku w Warszawie miały miejsce wydarzenia, związane z uczeniem rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wojewoda wskazał, że rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego, zapadło z naruszeniem przepisów postępowania (art. 16 ust 1 w zw. z art. 29e Prawa o zgromadzeniach, art. 57 Konstytucji RP), ponieważ przyznanie organowi gminy (Prezydentowi m.st. Warszawy) uprawnienia do zaskarżania decyzji o zgodzie na cykliczne organizowanie zgromadzeń jest sprzeczne zarówno z literalnym  brzmieniem przepisu, który przewiduje prawo do wniesienia odwołania jedynie od decyzji negatywnej, tj. zakazującej zgromadzenia, jak również zostało dokonane w drodze wykładni rozszerzającej wyjątki od konstytucyjnie gwarantowanej wolności zgromadzeń.

W zażaleniu wskazano, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa materialnego. Zawarte w art. 26a Prawa o zgromadzeniach pojęcie ,,tego rodzaju wydarzenia? zawiera w sobie ograniczenie interpretacyjne. Natomiast zdaniem Sądu I instancji ustawowe wyrażenie nie obejmuje wydarzeń, które miały miejsce w dniu święta państwowego 11 listopada 2020 r.

Wojewoda zwrócił uwagę, że nie można pomijać literalnego brzmienia art. 26a Prawa o zgromadzeniach. Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.?.

Wojewoda Mazowiecki, wydając decyzję o zgodzie na zgromadzenia cykliczne, musiał uwzględnić faktyczne okoliczności obchodów Święta Niepodległości z dnia 11 listopada 2020 r., które to wydarzenia odbyły się z uczestnictwem znacznej liczby osób oraz w sposób odpowiadający uprzednim obchodom realizowanym przez Stowarzyszenie ,,Marsz Niepodległości?.

Przypomnijmy, że Wojewoda Mazowiecki 25 października 2021 r. na wniosek Stowarzyszenia ?Marsz Niepodległości? wydał zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzenia raz do roku w dniu 11 listopada na obszarze: od ronda Dmowskiego/pl. Defilad z planowaną trasą przejścia: al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, ul. Wał Miedzeszyński (zejście pętlą z mostu), ul. Wybrzeże Szczecińskie, ul. Siwca zakończone na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Decyzja ta obejmuje okres od 2021 r. do 2023 r. w godzinach 14.00 ? 19.00.

Po otrzymaniu wniosku od organizatora Wojewoda Mazowiecki kieruje się w każdym przypadku kryteriami zawartymi w ustawie Prawo o zgromadzeniach (art. 26a ust.1). Wskazany przepis ustawy określa, że zezwolenie na zgromadzenie cykliczne jest wydawane, jeśli wydarzenia:

?        są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych (dotyczy ?Marszu Niepodległości?)

?        odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat ? chociażby nie w formie zgromadzeń

?        miały na celu uczczenie doniosłych i istotnych dla historii RP zdarzeń.

Zdaniem Wojewody Mazowieckiego, Sąd I instancji, błędnie zinterpretował ustawowe pojęcie ?wydarzeń?, zawarte w art. 26a Prawa o zgromadzeniach, wykluczając z tego pojęcia, wydarzenia, które odbyły się w roku 2020, natomiast dowolnie przyjął, jakoby było to: ?bliżej nieokreślone spotkanie, przeprowadzone nielegalnie, bez żadnych podstaw prawnych?. Z taką, zawężającą interpretacją, nie można się zgodzić, zwłaszcza wobec powszechnie znanych,  a istotnych dla określenia przesłanek, o których mowa w art. 26a Prawa o zgromadzeniach, okoliczności przebiegu wydarzeń ubiegłorocznych.

Stowarzyszenie ?Marsz Niepodległości? skorzystało z przysługującego mu prawa do złożenia wniosku o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzenia w celu uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wyrażenia dumy narodowej i spełniło wyżej wymienione ustawowe kryteria.

Odnośnie kwestii bezpieczeństwa, organizator zgromadzenia jest zobowiązany przestrzegać powszechnie obowiązującego prawa.

W decyzji Wojewody określono, że  organizator zobowiązany jest do przestrzegania, obowiązujących w dniach zgromadzeń, aktualnych ograniczeń, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i 46b ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz jest zobowiązany poinformować o nich uczestników zgromadzenia.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Szkolenie z ratownictwa pola walki w ramach projektu „Women of NATO”

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wspólnie z sojuszniczkami z Batalionowej Grupy Bojowej NATO przeszkolili uczniów klas mundurowych z ratownictwa pola walki. Wydarzenie [...]
0 komentarzy
Ponad 45,6 mln zł na wprowadzenie usług społecznych na Mazowszu

Ponad 45,6 mln zł na wprowadzenie usług społecznych na Mazowszu

Asystent jadący ze starszą osobą do lekarza, gdy rodzina jest w pracy, pan „złota rączka” czy pielęgniarka przyjeżdżająca do domu – to tylko [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 28 lutego do 8 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data [...]
0 komentarzy

Strażacy z Warszawy i podwarszawskich powiatów dostaną nowe wozy

188 nowoczesnych wozów strażackich już wkrótce trafi do mazowieckich OSP. Umowy są w trakcie podpisywania. Pomogła Unia Europejska i sejmik Mazowsza. Do ochotniczych [...]
0 komentarzy
Planowane przerwy w dostawie prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 26 lutego do 1 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i [...]
0 komentarzy
Zaplanuj swoje szkolenie – zostań żołnierzem terytorialnej służby wojskowej

Zaplanuj swoje szkolenie – zostań żołnierzem terytorialnej służby wojskowej

Służba w nowoczesnej formacji – blisko miejsca zamieszkania, elastyczny system szkoleń, duże możliwości rozwoju osobistego, wiedza niezbędna do przetrwania na współczesnym polu walki [...]
0 komentarzy
Działania Wojewody Mazowieckiego w związku z zamknięciem centrum tranzytowego dla uchodźców z Ukrainy prowadzonego przez NRC przy Dworcu Wschodnim w Warszawie

Działania Wojewody Mazowieckiego w związku z zamknięciem centrum tranzytowego dla uchodźców z Ukrainy prowadzonego przez NRC przy Dworcu Wschodnim w Warszawie

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski podjął decyzję o utworzeniu przy Dworcu Wschodnim w Warszawie punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy. Wcześniej służby Wojewody analizowały [...]
0 komentarzy
3 marca 2024. Zimowy Poland Bike Marathon jedzie do warszawskiego Wawra

3 marca 2024. Zimowy Poland Bike Marathon jedzie do warszawskiego Wawra

Czas rozkręcić dwa kółka! W niedzielę 3 marca 2024 w warszawskim Wawrze odbędzie się Zimowy Poland Bike Marathon, pierwsze w tym roku zawody [...]
0 komentarzy

Mobilność i ruch – nowy program strzelań z broni strzeleckiej

W 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zakończył się pierwszy etap kursu dla kandydatów na instruktorów w ramach nowego Programu Strzelań z Broni Strzeleckiej [...]
0 komentarzy
Coraz więcej osób choruje na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Coraz więcej osób choruje na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku do ZUS-u wpłynęło o 8,7 procent więcej takich [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.