Mazowsze dla straży pożarnych

Blisko 800 wozów strażackich, ponad 1000 remontów i modernizacji strażnic OSP, tysiące sztuk różnego rodzaju sprzętu – samorząd Mazowsza od 15 lat pomaga Ochotniczym Strażom Pożarnym.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera ochotnicze straże na Mazowszu. – Wnioski o pomoc finansową spływają do nas przez cały rok. Dofinansowujemy nie tylko zakup specjalistycznego sprzętu czy samochodów, bez których druhowie nie mogliby nieść pomocy podczas pożarów czy wypadków. Pomagamy również modernizować strażnice OSP. Wiele z nich jest w złym stanie technicznym i wymaga remontów. Niestety, takie prace są bardzo kosztowne i nie każda gmina może sobie pozwolić na takie wydatki. Dlatego zawsze staramy się wygospodarować dodatkowe środki właśnie na pomoc finansową w tym zakresie. W tym roku na wsparcie dla OSP z całego Mazowsza przeznaczyliśmy ponad 18 mln zł.

23 jednostki OSP z powiatu wołomińskiego ze wsparciem Mazowsza

Tylko w tym roku do 23 jednostek OSP z powiatu wołomińskiego trafi w sumie ponad 786 tys. zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. W ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-2022” gminy mogą uzyskać środki na remonty i modernizacje strażnic strażackich. W powiecie wołomińskim, dzięki wsparciu samorządu Mazowsza takie prace przeprowadzi 7 OSP: Myszadła, Krusze, Kobyłka, Lasków, Zawady, Ossów i Nowe Ręczaje.

Sześć jednostek otrzymało wsparcie finansowe na zakup wozów strażackich: OSP Majdan – 100 tys. zł na nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, OSP Jadów – 100 tys. zł na nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, a OSP Dąbrówka, Roszczep, Poświętne i Zagościniec po 80 tys. zł na nowe lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze.

Mazowsze wspiera również OSP z powiatu wołomińskiego w zakupie sprzętu strażackiego i środków ochrony osobistej strażaka. Pomoc finansowa trafi do 10 OSP: Kobyłka, Marki, Słupno, Ruda, Radzymin, Mokre, Nadma, Chrzęsne, Ząbki i Zielonka.

Jak podkreśla radna województwa mazowieckiego Dorota Stalińska, specjalistyczny sprzęt, wozy strażackie, a także środki ochrony osobistej są niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu strażaka. – Na Mazowszu mamy blisko 20 tys. ochotniczych straży pożarnych. Każdego dnia druhny i druhowie z narażeniem życia wypełniają swoje obowiązki. Ich praca to nie tylko wyjazdy do pożarów, często jako pierwsi niosą pomoc w wypadkach drogowych, ich praca jest niezbędna w razie występowania klęsk żywiołowych. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie im godnych warunków pracy. Właśnie dlatego każdego roku przeznaczamy środki na remonty strażnic, zakup samochodów pożarniczych oraz specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. Do tej pory przekazaliśmy na ten cel już ponad 150 mln zł z budżetu Mazowsza.

Radny województwa Piotr Kandyba, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej zaznacza, że Ochotnicze Straże Pożarne są instytucjami o najwyższym zaufaniu społecznym. – Wszyscy wiedzą, jak ogromną pomoc nasze społeczeństwo otrzymuje od strażaków, którzy kiedy trzeba są nie tylko strażakami, ale także ratownikami, asystentami, organizatorami, porządkowymi itp. Można na nich liczyć w każdej sytuacji i chwili. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że możemy OSP wspierać finansowo, w wielu różnych tematach. Każda pomoc, która jest kierowana do strażaków jest dla mnie dodatkowym sukcesem i motywatorem. Dziękuję za Waszą służbę i Waszym Rodzinom, że wspierają Was w Waszej służbie.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 10 do 26 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w rejonie energetycznym Mińsk-Mazowiecki

W dniach od 4 do 12 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie rejonu energetycznego Mińsk-Mazowiecki. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim, Sokołowskim i Wołomińskim

W dniach od 8 do 12 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego, Sokołowskiego i Wołomińskim. [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w rejonie energetycznym Ostrołęka

W dniach od 4 do 12 sierpnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie rejonu energetycznego Ostrołęka. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne

Marki – mobilna pracownia mammograficzna przy MCER

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.