Mazowsze ma wicewojewodę

W dniu 27 grudnia 2007 r. Premier Donald Tusk podjął decyzję o powołaniu
Dariusza Piątka na stanowisko Wicewojewody Mazowieckiego. W piątek, 28 rudnia 2007 r. reprezentując Premiera, Wojewoda Jacek Kozłowski wręczył nominację Dariuszowi Piątkowi.

Wicewojewoda Dariusz Piątek (39 lat) przez ostatnie osiem lat pracował w starostwie Powiatowym w Radomiu, a od pięciu jest sekretarzem powiatu.
Podczas swojej pracy w starostwie był odpowiedzialny między innymi za
wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001, wdrożenie elektronicznego biegu dokumentów i obsługi interesantów.

Wicewojewoda Piątek w 1996 r. ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu, dobywając tytuł magistra inżyniera, a następnie był słuchaczem
„Europejskiego Studium Finansowania Inwestycji Samorządu Terytorialnego”.

Dodatkowym atutem wicewojewody jest też wiedza zdobyta podczas licznych
szkoleń, w tym „Wzmocnienie administracji regionalnej w perspektywie
członkostwa w Unii Europejskiej”, „Zdobywanie funduszy z nowych programów pomocowych Unii Europejskiej”, czy też „Kurs doradców etycznych”, organizowany przez MSWiA.

Maciej Wewiór
Rzecznik Wojewody Mazowieckiego