Mazowsze przeznaczy 5 mln zł na rozwój lokalnych miejsc integracji

Ośrodki i domy kultury czy świetlice wiejskie są często miejscami napędzającymi aktywność mieszkańców mazowieckich miejscowości. Teraz gminy mają szansę na dofinansowanie ich budowy czy modernizacji. Wnioski o wsparcie z budżetu Mazowsza można składać do 24 lutego br.

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik Mazowsza przeznaczył na ten cel 5 mln zł.

Jak mówi marszałek Adam Struzik, program ma przysłużyć się lokalnemu rozwojowi kultury i integracji. – Na Mazowszu mamy wiele grup, które ożywiają i aktywizują swoje miejscowości. To lokalne grupy działania, koła gospodyń wiejskich czy gminne ośrodki kultury. Często jednak potrzebują one miejsc do działania i organizowania wydarzeń. Wychodzimy zatem naprzeciw tym potrzebom i uruchamiamy nowy program wsparcia.

Dzięki programowi można uzyskać dofinansowanie do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania i maksymalnie 150 tys. zł. Do udziału w programie uprawnione są gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa mazowieckiego. Jedna gmina może złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie.

– Takie zadania jak remonty świetlic czy centrów kultury często pojawiały się w ramach innych naszych programów wsparcia – mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. – Świadczy to o społecznej potrzebie tworzenia miejsc integracji. Mają one duże znaczenie zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, w których często brakuje miejsc spotkań.

Szczegóły naboru

By ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek z załączoną kopią wstępnego kosztorysu. Pomoc finansowa będzie przyznawana w formie dotacji „z dołu”, czyli po rozliczeniu zadania. Gminy są zobowiązane do zachowania trwałości projektu do końca 2028 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.mazovia.pl oraz https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/rolnictwo/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych/mazowsze-dla-lokalnych-centrow-integracyjnych-2023-nabor-wnioskow.html.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 17 do 26 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Nabór na stypendia dla uczniów z Warszawy i okolic

Nabór na stypendia dla uczniów z Warszawy i okolic

Trwa uzupełniający nabór wniosków na stypendia dla uczniów z regionu warszawskiego stołecznego obejmującego Warszawę i dziewięć okolicznych powiatów. Samorząd województwa realizuje program stypendialny [...]
0 komentarzy
Samorząd województwa nagrodzi najlepsze mazowieckie muzea

Samorząd województwa nagrodzi najlepsze mazowieckie muzea

Wystartował konkurs „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” skierowany do placówek muzealnych na całym Mazowszu. Samorząd województwa nagrodzi najlepsze inicjatywy – projekty, wydawnictwa i wystawy wyróżniające się działaniami promującymi [...]
0 komentarzy
Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Dwie inwestycje sejmiku Mazowsza w ogólnopolskim konkursie!

Trwa głosowanie na najciekawsze budowy i modernizacje w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Wśród nominowanych są dwie inwestycje zrealizowane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego – szkoła [...]
0 komentarzy

Konsultacje społeczne projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.