Mazowsze walczy o czyste powietrze

Gdzie likwidują „kopciuchy” - nowy raport Polskiego Alarmu Smogowego

Jak na życie mieszkańców Mazowsza wpłynie zaostrzenie uchwały antysmogowej? Co muszą zrobić samorządy, by zapewnić mieszkańcom czyste powietrze? I wreszcie, skąd pozyskać środki na konieczne zmiany? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas spotkań samorządowców organizowanych przez urząd marszałkowski.

 Szacuje się, że rocznie na Mazowszu z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera ok. 6 tys. osób. To tak, jakby co roku z mapy województwa znikała gmina Opinogóra Górna czy miejscowość wielkości Chotomowa pod Legionowem. Dlatego samorząd województwa podjął kolejne działania na rzecz ograniczania szkodliwego wpływu smogu. Wśród nich ? nowelizacja uchwały antysmogowej. Jednak oprócz zaostrzenia prawa będą także pieniądze na konieczne zmiany. Wiąże się to z nową perspektywą środków unijnych. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 samorząd województwa na ochronę środowiska chce przeznaczyć ok. 690 mln euro, czyli ponad 3 mld zł. Wśród nich będą także środki na realizację zadań, za które odpowiedzialne są gminy.

 Podwarszawskie powiaty mają odejść od węgla

Prace nad zaostrzeniem uchwały antysmogowej trwały od 2020 r. Projekt nowelizacji był poddany w 2021 roku dwukrotnym konsultacjom społecznym i opiniowaniu przez właściwe organy. 26 kwietnia 2022 r. radni województwa przegłosowali przyjęcie uchwały.

Największe zmiany dotyczą Warszawy, gdzie 1 października 2023 r. ma zostać wprowadzony zakaz spalania węgla. Takie regulacje obejmą też powiaty podwarszawskie, z tym że od 1 stycznia 2028 r.

W nowelizacji uchwały antysmogowej znalazł się także zapis dotyczący nowo budowanych budynków. Zgodnie z nim, jeśli jest możliwe technicznie podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej, eksploatacja instalacji opalanych paliwami stałymi będzie zakazana. Dotyczy to budynków, dla których inwestor wystąpi po 1 stycznia 2023 r. o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jeśli takiego nie ma ? o warunki zabudowy dla terenu planowanej inwestycji. Brak możliwości podłączenia musi zostać potwierdzony dokumentem wydanym przez operatora sieci.

Na Mazowszu uchwała antysmogowa została wprowadzona już w 2017 roku. Zgodnie z jej zapisami wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane po 11 listopada 2017 r. muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu. Od lipca 2018 roku na Mazowszu obowiązuje także zakaz spalania części paliw stałych ? węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów czy słabej jakości węgla kamiennego i paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.

Ekodoradca w każdej gminie?

Aby wspomóc mazowieckie gminy w realizacji założeń uchwały antysmogowej, jak i programu ochrony powietrza, samorząd województwa przygotowuje nowy program. Jego celem jest wsparcie gmin jako głównych, lokalnych realizatorów działań naprawczych. Jednym z jego elementów ma być zatrudnianie ekodoradców. Pomogą w tym środki unijne.

Ekodoradca to nie tylko osoba, która wspiera mieszkańców w wymianie pieców czy korzystaniu ze środków dostępnych na ten cel, ale także specjalista wspierający rozwój dostępności alternatywnych źródeł energii w gminie i ograniczanie ubóstwa energetycznego. Będzie zajmować się także lokalnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, jak np. wystąpieniem do zarządu województwa o wprowadzenie lokalnej uchwały antysmogowej.

Program przewiduje środki nie tylko na zatrudnienie ekodoradcy, ale także zapewnienie mu narzędzi pracy, sprzętu do kontroli jakości powietrza czy materiałów edukacyjnych i szkoleniowych. W ramach środków będzie można się także ubiegać o dofinansowanie analiz przedinwestycyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii ? budowy biogazowni, instalacji pomp ciepła czy instalacji geotermalnych czy wiatrowych.

Wartość możliwego dofinansowania ma wynieść 85 proc. w przypadku samorządów z regionu NUTS-2 (Mazowiecki regionalny) i 50 proc. dla samorządów z terenu Warszawy i okolicznych powiatów. Zainteresowanie programem zgłosiło już około 100 samorządów z całego województwa.

Anna brzezińska – radna województwa

Marcin Podgórski, dyrektor departamentu gospodarki odpadami, emisji i pozwoleń zintegrowanych urzędu marszałkowskiego

Więcej informacji z Mazowsza

Spółka CPK złożyła dokumenty o wydanie decyzji lokalizacyjnej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymał w poniedziałek, 20 maja 2024 r., od spółki CPK dokumenty do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla [...]
0 komentarzy

25-26 maja 2024. Zapraszamy na Rowerowy Weekend w Powiecie Starachowickim.

Zbliża się kultowa kolarska impreza! W niedzielę 26 maja w Starachowicach odbędzie się VIII Starachowicka Strzała 2024, wyścigi na rowerach szosowych na fenomenalnej, [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 22 do 28 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Koleje Mazowieckie z ofertą na długi weekend

Koleje Mazowieckie z ofertą na długi weekend

Ze względu na przypadające w czwartek, 30 czerwca, święto Bożego Ciała, Spółka KM postanowiła przedłużyć obowiązywanie oferty Bilet Wycieczkowy oraz Mazobilet. Oznacza to, [...]
0 komentarzy

Jedyna taka noc w roku

Przed nami Noc Muzeów, którą w tym roku obchodzimy 18 maja – w Międzynarodowym Dniu Muzeów. Mazowieckie placówki przygotowują wiele atrakcji i każdy [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.