Meldunek przez Internet od 1 stycznia 2018 roku

IMG_0355_oo

Od 1 stycznia 2018 roku dopełnienie obowiązku meldunkowego będzie możliwe bez konieczności przybycia do urzędu. Osoby posiadające profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny będą mogły zameldować się przez Internet.

Procedura zameldowania przez internet jest podobna do procedury zameldowania osobiście w urzędzie. Osoba, która melduje się elektronicznie, musi dołączyć dokument elektroniczny (lub jego cyfrowe odwzorowanie) potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz oświadczenie właściciela (lub podmiotu nim dysponującego), potwierdzające pobyt w lokalu.

Nowością jest również stopniowa rezygnacja z rejestru zamieszkania cudzoziemców.

Wszyscy cudzoziemcy dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przekraczający 30 dni otrzymają nr Pesel z urzędu.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.