Miasto Ząbki z II lokatą w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2021

Poznaliśmy wyniki I Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego, miasto Ząbki zajęło w nim II miejsce! Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 7 grudnia 2021 r. Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki odebrała dyplom i statuetkę. W wydarzeniu – stacjonarnie i online – wzięło udział ponad 200 uczestników.

Lista laureatów I edycji Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2021:

W Kategorii Gmin Miejskich:

 1. Podkowa Leśna
 2. Ząbki
 3. Legionowo
 4. Pruszków
 5. Józefów

W kategorii Gminy Wiejskie:

 1. Michałowice
 2. Lesznowola
 3. Nadarzyn
 4. Stare Babice
 5. Nieporęt

W kategorii Gminy Miejsko-Wiejskie: 

 1. Ożarów Mazowiecki
 2. Grodzisk Mazowiecki
 3. Piaseczno
 4. Konstancin-Jeziorna
 5. Halinów

Liderem Rankingu Gmin 2021 Województwa Mazowieckiego zostało:
Miasto Podkowa Leśna, na drugim miejscu znalazło się Miasto Ząbki.

Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. I Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego powstał we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Dlaczego nasz ranking ma akurat taką formułę? Porównujemy gminy o podobnym potencjale. Nie sposób porównywać gminy np. ze Śląska i z Lubelszczyzny. — Fundacja prowadziła podobne rankingi w wielu miejscach w całej Polsce. Na fali tych dobrych doświadczeń rozszerzyliśmy, we współpracy z GUS, nasze rankingi na całą Polskę powiedział Cezary Trutkowski, prezes zarządu FRDL.

 To właśnie Mazowsze wytwarza ¼ PKB całego kraju, nasze województwo jest liderem rozwoju w skali Polski — mówił Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, zwracając się do zgromadzonych gości.

Na temat metodologii rankingu wypowiadała się Agnieszka Ajdyn, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie. — Jak z 16 wskaźników uzyskać ten ostateczny, który w najlepszy sposób weryfikuje gminy? Porównujemy jednostki do siebie podobne, obliczając wskaźnik syntetyczny, który pozwala w sposób najbardziej obiektywny wskazać końcowe miejsce w rankingu   tłumaczyła.

Podczas części oficjalnej organizatorzy wręczyli nagrody przedstawicielom najlepszych gmin. Wśród gmin wiejskich zwyciężyła gmina Michałowice, w której imieniu nagrodę odebrała wójt gminy Małgorzata Pachecka  Tempo rozwoju Mazowsza wyznacza Warszawa, ale dzięki formule rankingu my możemy porównywać się z gminami podobnymi do nas. Dzięki takim wydarzeniom widzimy naszą sprawczość. Deweloper nie wybuduje parku dla mieszkańców, to dzięki naszym działaniom wzrasta poziom życia w całej gminie. Dlatego takie nagrody są bardzo ważne zarówno dla samorządowców, jak i dla zwykłych mieszkańców naszych gmin  — powiedziała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.