Miasto Zielonka wspiera lokalne organizacje społeczne

Funduszy Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie dla NGO Kobyłka

W 2021 roku na  działania lokalnych  organizacji  społecznych Miasto Zielonka przekaże blisko 1 mln zł  z miejskiej kasy

Dobiega końca zawieranie umów o dotację z organizacjami pozarządowym, które pozyskały środki w konkursach Burmistrza Miasta Zielonka, rozstrzygniętych w połowie stycznia. W ramach konkursu na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przyznano 11 dotacji na łączną kwotę 380 00 zł. Dofinansowano w ten sposób działalność lokalnych klubów sportowych, prowadzących sekcje sportowe dla dzieci i młodzieży z Zielonki.

W konkursie ?Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej? przyznano dotacje hospicjom pełniącym opiekę paliatywną nad mieszkańcami Zielonki. Stacjonarne wołomińskie Hospicjum Opatrzności Bożej otrzymało wsparcie w kwocie 19 000 zł, natomiast Ośrodek Hospicjum Domowe z ul. Tykocińskiej w Warszawie – w kwocie 16 000 zł. Hospicja przeznaczają dotacje przede wszystkim na zakup sprzętu medycznego, jak również wynagrodzenia pracowników.

Rozstrzygnięto ponadto konkurs na działania wspierające rodzinę, w którym dofinansowano prowadzenie Klubu Mamy i Taty w Zielonce, które to zadanie realizuje Fundacja Mamy Wołomin.

W tym roku fundacja otrzymała od Miasta Zielonka dotację w kwocie 10500 zł. Dofinansowanie otrzymała też Fundacja Bezpieczny Przedszkolak Bezpieczny Uczeń, która poprowadzi w zielonkowskich przedszkolach warsztaty na temat zagrożeń związanych z przemocą i substancjami psychoaktywnymi. Miasto przeznaczyło na ten cel dotację w kwocie 4500 zł .

Na początku tego roku Burmistrz Miasta Zielonka zawarł również dwie umowy wieloletnie z organizacjami prowadzącymi od wielu lat zadania działania długofalowe na terenie miasta. Fundacja Kolos wygrała konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla ich podopiecznych. Fundacja prowadzi świetlice dla dzieci potrzebujących szeroko pojętego wsparcia w trzech zielonkowskich szkołach podstawowych. Oprócz funkcji opiekuńczej w postaci wsparcia w odrabianiu lekcji, czy zapewnieniu poczęstunku dla dzieci, świetlice pełnią też funkcję socjoterapeutyczną; prowadzone są tam zajęcia z psychologami i terapeutami, obejmującymi opieką nie tylko dzieci, ale także ich rodziny. Miasto Zielonka przeznaczyło w tym roku na prowadzenie trzech placówek 250 tysięcy złotych. Umowę o dotację zawarto na kolejne 3 lata.

Drugim zadaniem wieloletnim jest opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce, mieszczącym się przy ul. Krzywej 18. Punkt od kilku lat prowadzony jest przez Zielonkowskie Forum Samorządowe, które koordynuje pracę kilkudziesięciu wolontariuszy, odwiedzających psi azyl. ZFS prowadzi zbiórki karmy oraz wyposażenia punktu, współpracuje również z lekarzem weterynarii oraz dba o czystość i estetykę ośrodka. W poprzednich latach Zielonkowskie Forum Samorządowe otrzymywało na ten cel dotację w kwocie 95 000 zł rocznie; w tym roku dotację zwiększono do 125 000 zł. Umowa zawarta jest do końca 2023 roku.

W styczniu Burmistrz Miasta Zielonka ogłosił kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych. Obejmują one działania z zakresu pielęgnowania kultury i tradycji, działania na rzecz osób starszych oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert upływa 22 lutego. W kwietniu, jeżeli sytuacja związana z pandemią na to pozwoli, ogłoszony zostanie ponadto konkurs na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Zielonki

Mocny początek sezonu Karateków KSW KYOKUSHIN

W minioną niedzielę, karatecy Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN wzięli udział w Grand Prix Mazowsza w Radzyminie. Początek sezonu obfitował w wiele emocjonujących walk. [...]
0 komentarzy
Zamknięcie ul. Powstańców w Ząbkach

Zielonka – nocne, krótkotrwałe zamknięcie odcinka ul. Kolejowej

Wykonawca budowy drugiego tunelu w Zielonce informuje o planowanym, krótkotrwałym zamknięciu odcinka ulicy Kolejowej w nocy 5 października. Zamknięcie spowodowane jest koniecznymi pracami [...]
0 komentarzy

Zielonka – 9 października – Mistrzostwa Polski KYOKUSHIN

Klub Sportów Walki KYOKUSHIN zaprasza na Mistrzostwa Polski KYOKUSHIN, które zostaną rozegrane pod patronatem Polskiego Związku Karate w Zielonce. W tych prestiżowych rozgrywkach [...]
0 komentarzy
Mistrzostwa Polski karate kyokushin w Zielonce

Mistrzostwa Polski karate kyokushin w Zielonce

W niedzielę 9 października w hali sportowej Ośrodka Kultury i Sportu odbędą się otwarte Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin. Podczas rozgrywek prowadzonych w formie [...]
0 komentarzy
Biegi przełajowe w Parku Dębinki

Biegi przełajowe w Parku Dębinki

W zeszłym tygodniu, w Miejskim Parku Dębinki w Zielonce, odbyły się finały Powiatowych Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w indywidualnych oraz sztafetowych biegach przełajowych. [...]
0 komentarzy
Zielonka - spotkanie autorskie z Przemysławem Borkowskim

Zielonka – spotkanie autorskie z Przemysławem Borkowskim

Kolejowa 11 na dobre rozpoczęła swoją działalność. Odświeżone wnętrza sprzyjają spotkaniom w kameralnym gronie. Nowa przestrzeń kulturalna zaskakuje ciekawymi wydarzeniami i nietuzinkowymi gośćmi. [...]
0 komentarzy
Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów linii L43 i L46

Zielonka -zmiana rozkładów jazdy autobusów linii L43 i L46

Zakończenie modernizacji ulic Lipowej i Wolności pozwala na przywrócenie stałej trasy miejskich linii autobusowych „L”. Od niedzieli, 2 października przystanek zlokalizowany w osiedlu [...]
0 komentarzy
Zielonka - pierwsza warstwa asfaltu na ulicy Pustelnickiej

Zielonka – pierwsza warstwa asfaltu na ulicy Pustelnickiej

Rozpoczął się końcowy etap modernizacji ulicy Pustelnickiej. Wykonawca układa pierwszą warstwę asfaltu. Wzdłuż ulicy już zamontowane zostały słupy i oprawy oświetleniowe. Do sfinalizowania [...]
0 komentarzy
Zielonka - zamień elektroodpady na jesienne wrzosy

Zielonka – zamień elektroodpady na jesienne wrzosy

W najbliższą sobotę, czekamy na mieszkańców Zielonki w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Krzywej 18, w godzinach 8:00 – 16:00. Jak [...]
0 komentarzy

Nowy Przewodniczący Rady Miasta Zielonka

Podczas  XLVIII Sesji Rady Miasta Zielonka nastąpiły zmiany na  stanowiskach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zielonka. Radna Gabriela Wiśniewska, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.