Z mieszkańcami o bezpieczeństwie w Ząbkach

img-8112-gazeta-752Q100

W środę, 15 listopada br., w Urzędzie Miasta w Ząbkach odbyła się kolejna już debata społeczna z mieszkańcami zatytułowana „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Organizatorami spotkania byli podinsp. Dariusz Korzeń, komendant Komisariatu Policji w Ząbkach oraz Robert Perkowski, burmistrz miasta Ząbki.

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz policjanci z komisariatu w Ząbkach zaprezentowali dane o zagrożeniach ładu i porządku publicznego na terenie miasta. Według statystyk przedstawionych przez podinspektora Dariusza Korzeń, w porównaniu z rokiem ubiegłym w roku 2017 spadła m. in. liczba przestępstw kryminalnych czyli tych tzw. najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. Zmniejszyła się również liczba kolizji i wypadków drogowych oraz liczba ujawnionych wykroczeń.
Obecni na spotkaniu mieszkańcy apelowali do służb o reagowanie na akty wandalizmu oraz wykroczenia popełniane przez kierowców. Pojawiła się także prośba mieszkańców południowych Ząbek o monitorowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących przejazdów pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 ton. Zgłoszono również propozycje dotyczące ustawienia nowego oznakowania niektórych przejść dla pieszych oraz skrzyżowań.
Na wszystkie pytania i zgłaszane problemy odpowiadali nie tylko policjanci, lecz także obecni na debacie Artur Murawski, zastępca burmistrza Ząbek i Zbigniew Forysiak, komendant Straży Miejskiej w Ząbkach.
Efektem debaty ma być aktualna i dostępna dla każdego „Mapa Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” Ząbek. Dodatkowymi tematami spotkania były priorytetowe działania dzielnicowych, przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki społecznej odpowiadające na zgłaszane zagrożenia oraz bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym.
Funkcjonariusze zachęcali do częstszego kontaktu z dzielnicowymi szczególnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej „Moja Komenda – Dzielnicowy bliżej nas” oraz do umieszczania miejsc szczególnie niebezpiecznych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
W debacie udział wzięli: mł. insp. Jerzy Sztuc, z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie, asp. szt. Paweł Majewski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, podinsp. Dariusz Korzeń, komendant KP Ząbki wraz ze swoim zastępcą asp. szt. Michałem Król. Na spotkaniu z mieszkańcami obecni byli także asp. szt. Tomasz Sitek, oficer prasowy KPP Wołomin, Zbigniew Forysiak, komendant Straży Miejskiej w Ząbkach, czterej ząbkowscy dzielnicowi, przedstawiciele Rady Miasta, Sławomir Pisarczyk, radny powiatu wołomińskiego, Artur Murawski, zastępca burmistrza Ząbek wraz kilkoma pracownikami urzędu oraz mieszkańcy.
Było to kolejne już spotkanie policjantów z mieszkańcami powiatu wołomińskiego mające na celu m.in. zdiagnozowanie problemów mieszkańców oraz przedsięwzięcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa.

Na podstawie materiałów UM Ząbki i KPP w Wołominie

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.