Mieszkańcy Ząbek podają dotyk życia

Nad bezpieczeństwem każdego z nas czuwają strażacy, ratownicy medyczni, lekarze, strażnicy miejscy czy policjanci, których powołaniem jest niesienie pomocy. Ale każdy z nas może również znaleźć się w sytuacji, kiedy trzeba będzie stanąć twarzą w twarz z zagrożeniem i potrzebą udzielenia wsparcia ? wówczas niezwykle ważna jest szybka i prawidłowa ocena sytuacji i reakcja.

Z potrzeby zwiększania świadomości społecznej, budowania prawidłowych postaw i zachowań zrodził się pomysł zorganizowania otwartego dla wszystkich, bezpłatnego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym wzięli udział mieszkańcy Ząbek,  radne Marzena Toton i Olga Oleksyn oraz radny powiatowy Sławomir Pisarczyk.

13 listopada, w Ząbkach, na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, odbyła się pierwsza prezentacja pod tytułem ?Podaj Dotyk Życia?, poświęcona zasadom prawidłowego reagowania w przypadku potrzeby zawiadomienia służb ratunkowych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Patronat nad wydarzeniem objęła Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki.

Dzięki staraniom strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach, przy współpracy Straży Miejskiej w Ząbkach, Stowarzyszenia ?SZTAB ZĄBKI? oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego, każdy z mieszkańców miał okazję wziąć udział w tej niezwykle szlachetnej i potrzebnej akcji.

Organizatorzy zadbali, żeby przekazać całą swoją wiedzę na temat prawidłowego reagowania i postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ? począwszy od poprawnego powiadomienia służb ratunkowych, poprzez podjęcie RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej, po użycie AED ? automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Każdy z uczestników spotkania miał możliwość obserwować wszystkie niezbędne czynności, których celem jest prawidłowe zabezpieczenie miejsca wypadku, przeprowadzenie wywiadu z poszkodowanym czy wstępna ocenia jego stanu. Zdaniem specjalistów taka pierwsza, prawidłowa reakcja jest niezwykle istotna do właściwego podjęcia kolejnych działań. Mieszkańcy nauczyli się w jaki sposób należy zorganizować sobie pomoc, jak rozpocząć przygotowania do akcji ratunkowej, w jaki sposób zapanować nad stresem.

Poza częścią teoretyczną, przeprowadzone zostały także zajęcia praktyczne.  Dostępne były fantomy osób dorosłych i dzieci, na których uczestnicy zajęć mogli zastosować w praktyce zdobytą wiedzę.  Najpierw ratownicy prezentowali w jaki sposób przystąpić do podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, następnie każdy z uczestników miał okazję przećwiczyć to wszystko samodzielnie ? oczywiście pod okiem wykwalifikowanej kadry. Kiedy już każdy zapoznał się z czynnościami RKO, organizatorzy zaprezentowali w praktyce, działania automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Na zakończenie, każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o udziale w szkoleniu, które będzie piękną pamiątką, a także przypomnieniem jak ważna jest postawa i wiedza każdego z nas.

– Takie akcje to nie tylko edukacja, ale również zwiększanie szans na przeżycie każdego, kto będzie potrzebować pomocy. To także wsparcie dla służb ratunkowych, bo w czasie potrzebnym na dotarcie do poszkodowanego, ma on szansę uzyskać niezbędną i właściwą pomoc ? podsumował wydarzenie Norbert Łosiewicz, prezes  ząbkowskiej OSP

– To była dopiero pierwsza edycja całego cyklu spotkań i szkoleń, które Stowarzyszenie ?SZTAB ZĄBKI? chce organizować wspólnie z OSP i innymi organizacjami współpracującymi, jak chociażby Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska. ? dodał Piotr  Duda, ze Stowarzyszenia ?SZTAB ZĄBKI?

– Jest to niezwykle budujące i godne pochwały, że takie akcje są organizowane, że popularyzuje się tak istotną wiedzę, która dzięki temu jest dostępna dla każdego z nas. Mam nadzieję, że kolejne edycje przyciągną jeszcze więcej chętnych, a organizatorom życzę powodzenia. Uczmy się i przyswajajmy takie umiejętności. I oby nigdy nie trzeba wykorzystywać ich w praktyce, ale warto jednak je posiadać. ? powiedział Sławomir Pisarczyk, radny Powiatu Wołomińskiego podsumowując inicjatywę druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach i Stowarzyszenia ?SZTAB ZĄBKI?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.