Młodzieżowa Rada Miasta Ząbki zaprzysiężona

23275662_10155778983679898_3346207019010259180_o-gazeta-752Q100

We wtorek, 7 listopada,  odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki. Aby podnieść rangę uroczystości oraz dać szansę młodzieżowym radnym na przyjrzenie się z bliska czekającej ich pracy, pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta została zwołana wraz z posiedzeniem Rady Miasta Ząbki.

Na wstępie Robert Perkowski, burmistrz Miasta Ząbki oraz Wojciech Gut, przewodniczący Rady Miasta wręczyli podziękowania szkolnym koordynatorom młodzieżowej Rady, którzy poświęcali swój czas na przygotowanie i wsparcie uczniów w przeprowadzeniu kampanii oraz wyborów szkolnych do MRM. Podziękowania odebrali Renata Bartoszek (Szkoła Podstawowa nr 1), Grzegorz Pawluk (Szkoła Podstawowa nr 2), Dorota Jastrzębska (Szkoła Podstawowa nr 3) oraz Paweł Dybała (Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa).

Obrady otworzył najstarszy wiekiem radny obecny na posiedzeniu – Paweł Zbański. Następnie członkowie Młodzieżowej Rady odebrali z rąk Wojciecha Guta, przewodniczącego Rady Miasta i Grzegorza Siwka, przewodniczącego Komisji Społecznej zaświadczenia o wyborze. Kolejnym punktem obrad było złożenie uroczystego ślubowania. Każdy z młodzieżowych radnych przed przystąpieniem do sprawowania mandatu złożył uroczyste ślubowanie

Ślubuję uroczyście obowiązki członka Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta Ząbki i jego mieszkańców.

W dalszej kolejności Młodzieżowa Rada wybrała ze swojego składu prezydium, w składzie: Paweł Zbański – przewodniczący, Bartosz Styczek – wiceprzewodniczący, Adam Słowik – sekretarz.

W wyniku wyborów szkolnych oraz konkursu organizowanego przez Komisję Społeczną, członkami Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2017/2018 zostali:
1. Kajetan Bekta SP1
2. Marcin Dacewicz Konkurs KS
3. Weronika Demczuk SP3
4. Aleksandra Dobrzycka SP1
5. Anastazja Drapata SP1
6. Aleksandra Kamieńska SP2
7. Jakub Mroczkowski SP1
8. Julia Osiak SP2
9. Dawid Pawluczuk SP3
10. Adam Słowik SP2
11. Bartosz Styczek SP2
12. Patryk Tymiński PKSP
13. Paweł Zbański Konkurs KS

Zdjęcia: Bogdan Śladowski

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.