Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza młodych ludzi do kandydowania do sejmiku

MŁODZIEŻOWY SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO:

  • będzie pracował zgodnie z podejściem ?od problemu do rozwiązania?, by dać radnym poczucie sprawczości i przekonanie, że Młodzieżowy Sejmik działa w imieniu młodzieży z Mazowsza i na jej rzecz;
  • będzie gremium składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu województwa mazowieckiego;
  • będzie miał charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa mazowieckiego;
  • będzie partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań

dla  organów samorządu województwa mazowieckiego.

JAK ZOSTAĆ RADNYM?

Wystarczy chcieć i wiedzieć, po co się kandyduje, a potem?  wypełnić formularz zgłoszeniowy, zebrać 10 głosów poparcia (druki do pobrania poniżej) i wysłać na adres Fundacji Civis Polonus, której Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie otwartego konkursu ofert powierzył powołanie i organizację prac Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

HARMONOGRAM REKRUTACJI RADNYCH:

  • od 1 do 25 października ? przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych
  • do 31 października ? ocena formalna zgłoszeń
  • od 4 do 15 listopada ? ocena merytoryczna zgłoszeń
  • od 18 do 22 listopada ? rozmowy kwalifikacyjne w wybranymi kandydatami
  • do 30 listopada ? ogłoszenie listy radnych

Rekrutacja radnych prowadzona będzie przez przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego
i Fundacji Civis Polonus.

INFORMACJE O REKRUTACJI:
Fundacja Civis Polonus
tel. 509 725 536, 22 827 52 49
e-mail: sejmikmazowiecki@civispolonus.org.pl

 

Więcej informacji, formularze oraz ordynacja wyborcza na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/mlodzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.