Monitoring gminny w Radzyminie

Od dwóch lat w gminie Radzymin działa system monitoringu. Kluczowe miejsca w mieście i na terenach wiejskich obecnie obserwuje ponad 40 kamer, które 24 godziny na dobę przekazują obraz do gminnego Centrum Monitoringu i na Policję. Co miesiąc kilkaset odnotowanych w monitoringu wykroczeń i naruszeń porządku jest zgłaszanych Policji. Nagrania z monitoringu wspierają też funkcjonariuszy w prowadzonych dochodzeniach.

Gminny monitoring pozwala wychwycić takie zdarzenia, jak wykroczenia i wypadki drogowe, naruszenia porządku publicznego, kradzieże, przypadki dewastacji, a czasem przestępstwa. Co miesiąc dzięki monitoringowi wykrywanych jest średnio około trzystu zdarzeń, które wymagają interwencji. Większość z nich jest zgłaszana Policji. Materiały z monitoringu są również udostępniane policjantom w związku z prowadzonymi przez nich dochodzeniami i postępowaniami. Policja ma też możliwość stałego podglądu obrazu z kamer monitoringu. Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy Centrum Monitoringu a Policją skuteczniej są wykrywane i karane niepożądane zachowania i wzrasta bezpieczeństwo mieszkańców.

Przykładem skuteczności monitoringu jest kradzież towaru z jednego ze sklepów w centrum handlowym Stara Mleczarnia, zarejestrowana przez kamery na początku listopada 2019. Na nagraniu widzimy złodziei, którzy kradną towar ze sklepu. Po przekazaniu zgłoszenia z monitoringu Policji, sprawcy zostają zatrzymani, a ukradziony przedmiot wraca na swoje miejsce: https://youtu.be/DpQgeQTjF2Q

W przypadku wykroczeń drogowych, zarejestrowanych przez monitoring, na miejsce zdarzenia najczęściej wysyłany jest policyjny patrol, który nakłada na sprawców mandaty. Podobnie dzieje się w przypadkach spożywania alkoholu w miejscach publicznych i w razie innych naruszeń porządku. Policja interweniuje w miarę dostępnych sił i środków.

W niektórych lokalizacjach oprócz kamer zamontowano również głośniki, przez które dyżurny z Centrum Monitoringu może upomnieć sprawców zakłócania porządku. W ten sposób są przykładowo upominane osoby, które niewłaściwie się zachowują, np. spożywają alkohol, śmiecą, itp., w parkach lub na terenie gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, np. na placach zabaw i boiskach w Ciemnem czy Załubicach. Niejednokrotnie stosowano upomnienia głosowego wobec młodzieży, która jeździ rowerami lub hulajnogami po tarasach Domku Ogrodnika, gdzie obowiązuje zakaz wjeżdżania takimi pojazdami. W większości przypadków interwencje głosowe są skuteczne ? napomniane osoby stosują się do poleceń i zaprzestają niewłaściwych zachowań. Przyczynia się to do lepszego zachowania porządku w gminie, jak również odciąża Policję.

?Jak planowałem, inwestycja w monitoring zwraca się w postaci zwiększenia bezpieczeństwa, zapobiegania wykroczeniom i skuteczniejszych interwencji Policji. Już sam fakt zainstalowania monitoringu działa jak ostrzeżenie, a ścisła współpraca gminy z policjantami zwiększa nieuchronność kary za wykroczenia i przestępstwa? ? stwierdził Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina.

W momencie uruchomienia w październiku 2017 r. system monitoringu miał trzydzieści kamer i obejmował tylko miasto. Po dwóch latach funkcjonowania i ciągłej rozbudowy liczba kamer zwiększyła się do ponad czterdziestu i zainstalowano je także na terenach wiejskich ? przy głównych skrzyżowaniach dróg i obiektach użyteczności publicznej. System jest stale rozwijany pod względem zasięgu i możliwości technicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.