Możliwość dotacji z RPO na projekty edukacyjne

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej (w tym z naszego miasta) mogą starać się o wsparcie na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy. Do podziału jest 4,5 mln zł.

?Zachęcamy organy prowadzące szkoły, placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne  i podmioty posiadające co najmniej 3 – letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego do składania wniosków o dofinansowanie w konkursie na dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs przewiduje wsparcie przedsięwzięć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, począwszy od edukacji na poziomie podstawowym po edukację ponadpodstawową (ogólną)? ? czytamy w informacji prasowej.

Szansę na dofinansowanie mają projekty ukierunkowane na rozwój dzieci i młodzieży m. in. w obszarach: matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i porozumiewania się w językach obcych.

?Wspierane będą pomysły na kreowanie postaw/umiejętności, m.in. takich jak   innowacyjność, przedsiębiorczość, kreatywność, praca zespołowa, krytyczne myślenie . Osiągnięcie tych założeń będzie możliwe poprzez wdrożenie nowych eksperymentalnych form i programów nauczania, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz wyposażenie szkół/placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjne? ? czytamy w informacji prasowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć  od 31 października do 28 listopada tego roku. Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin konkursu dostępny na www.omw.um.warszawa.pl oraz na www.funduszedlamazowsza.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.