Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej społecznie, czyli dynamicznie

Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej istnieje od 30 lat ? jak podkreśla Tadeusz Sasin, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej ? dzięki społecznikom. Placówka promuje społecznie nie tylko miasto i gminę, ale także powiat i województwo, a wspomnieć należy, że organizuje czasem również wystawy międzynarodowe.

Wejście do muzeum przy ul. Kościuszki 7 w Tłuszczu to spotkanie z polską historią ? w drugiej połowie listopada ściany holu zasłaniały plansze prezentujące sylwetki wielkich Polaków ? postaci zasłużonych dla polskiej nauki, kultury i polityki. Ale, jak podkreśla Tadeusz Sasin: ? Ja promuję głównie Norwida, ponieważ on jest z tych stron, z naszego powiatu.

Ta wystawa okolicznościowa otwarta została 11 listopada z okazji Święta Niepodległości, a jej miejsce wkrótce zajmie kolejna ekspozycja ? jedna w wielu organizowanych przez towarzystwo prezentacji czasowych związanych z uroczystościami, świętami państwowymi, wydarzeniami i jubileuszami lokalnych organizacji. Oprócz tego muzeum udostępnia dla zwiedzających ekspozycje stałe ? na przykład salę poświęconą historii i roli pszczelarstwa.

Prezes towarzystwa zaznacza edukacyjną rolę tych przedsięwzięć ? w połowie listopada Tadeusz Sasin oprowadzał mnie po sali, w której 13 sierpnia uroczyście otwarto wystawę dokumentalną poświęconą bitwie warszawskiej. Mury obwieszone były planszami, na których zwiedzający mogli zapoznać się ze zdjęciami z rekonstrukcji bitwy, mapami przedstawiającymi ruchy wojsk w 1920 r., materiałami z epoki (plakatami propagandowymi polskimi i rosyjskimi), reprodukcjami obrazów związanych tematycznie z Cudem nad Wisłą.

Nad wszystkimi projektami pracują pracownicy muzeum i społecznicy, których rolę opiekun Społecznego Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej podkreśla przy każdej okazji. Są to wszystko ludzie o różnych zainteresowaniach, którzy z pasją poświęcają się dokumentowaniu historii nie tylko lokalnej. ? Nasze towarzystwo funkcjonuje dzięki wielu społecznikom, którzy użyczają, udostępniają lub przekazują nam swoje zbiory, swoje materiały źródłowe ? mówi Tadeusz Sasin. ? Towarzystwo liczy 104 członków, są to utalentowani ludzie, którzy rysują, malują, fotografują ? tworzą Kronikę Miasta i Gminy ? dodaje. Bo rzeczywiście ? muzeum posiada w swoich zbiorach archiwum dokumentujące bieżące lokalne wydarzenia, prowadzi dokumentację wystaw, informacji prasowych, publikacji gminnych i powiatowych, a także może poszczycić się historycznymi materiałami.

Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej to miejsce dynamiczne ? 25 listopada ekspozycję upamiętniającą bitwę warszawską zastąpiła galeria prac Jacka Frankowskiego ? satyrycznych ilustracji ?ratujących dobre imię kolei?, jak czytamy w zaproszeniu. Wystawa ?Pogotowie Kolejowe? czynna będzie do 6 stycznia 2012 r. Plansze i reprodukcje związane z historią Polski w holu wejściowym zaś zastąpione zostaną kolejnym okolicznościowym przedsięwzięciem ? wystawą poświęconą jubileuszowi 30-lecia Koła Wędkarskiego ?Ciernik?, której otwarcie zapowiadane jest na 6 grudnia. Wystawa ?Na ryby? pozwoli zapoznać się nie tylko z historią koła wędkarskiego i osiągnięciami jego członków: ? Od 30 lat działają, coraz prężniej, a ich sukcesem jest zainteresowanie ich działalnością młodzieży ? mówi Tadeusz Sasin, pokazując przyszykowane skany zdjęć i dyplomów. Dodatkowo zwiedzający będą mogli obejrzeć materiały związane ze światem podwodnej przyrody.

Muzeum to nie tylko wystawy i archiwa ? to również miejsce społecznej integracji ? Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej udostępnia swoje podwoje także innym organizacjom: przy ul. Kościuszki 7 spotykają się żołnierze AK, raz w tygodniu sekcja Emerytów i Rencistów Nauczycieli, również raz w tygodniu na spotkania zjeżdżają się miłośnicy pszczół zrzeszeni w Terenowym Kole Pszczelarzy.

Janina Stasiszyn

Komentarze

komentarzy