Na polu wierzba

Piękna pogoda, różnorodny program oraz duże zainteresowanie towarzyszyły Festynowi ludowemu ?Na polu wierzba?, który odbył się w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa ?Dziedzictwo ? źródło tożsamości?.W sobotę, 20 września 2014 roku na terenie Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie odbył się festyn ludowy ?Na polu wierzba? w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014. Organizatorami imprezy byli Miejski Dom Kultury w Wołominie, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości oraz Mazowieckie Forum Biznesu, Kultury i Nauki. Patronat nad imprezą objęli Starosta Wołomiński, Piotr Uściński oraz Burmistrz Wołomina, Ryszard Madziar.
Imprezę rozpoczęły ludowe warsztaty rękodzielnicze, w których wzięły udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Pod okiem artystów można było wykonać bukiety z bibuły, gliniane figurki, biżuterię z koralików czy namalować oryginalny motyw  na porcelanowym talerzu. Mieszkańcy ? w zasadzie w każdym wieku ? chętnie uczestniczyli we wszystkich formach warsztatowych ? powodzeniem cieszyło się lepienie z gliny prowadzone przez Wandę Wlolf z Glinianego Bluesa z Nowych Ręczaj, malowanie na porcelanowym talerzyku pod czujnym okiem Danuty Rasińskiej z Wołomina, wykonanie własnej biżuterii wspólnie z Anielą Kwiek czy robienie kwiatów z bibuły z artystką z Podlasia ? wszystkie stanowiska były oblegane przez cały czas trwania warsztatów.
W tym samym czasie animatorki MDK poprowadziły rodzinne animacje z nagrodami.
O godz. 17.30 na scenie Fabryczki rozpoczął się program artystyczny. Zebraną licznie publiczność powitały w strojach regionalnych, góralskim i mazowieckim, zgodnie z hasłem EDD, Wioletta Obuchowska, kierownik MDK oraz Jolanta Boguszewska, dyrektor PCDiT, która pokrótce przybliżyła idee Europejskich Dni Dziedzictwa.
Jako pierwszy na scenie wystąpił Chór Miejski Cantus Cordis z Wołomina, istniejący od 1992 roku, najpierw przy Zakładowym Domu Kultury Huty Szkła Wołomin, następnie od 1995 roku przy Miejskim Domu Kultury. Od czerwca 2014 r. Miejski Dom Kultury, włączając się w obchody Roku Kolberga, realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER PROW na lata 2007 ? 2013.
Dzięki dofinansowaniu, pozyskanemu w wyniku udziału MDK w konkursie organizowanym przez LGD Równiny Wołomińskiej (konkurs na ?Małe projekty?) Chór Miejski Cantus Cordis, nagrał i wydał płytę z utworami ludowymi pt. ?Na polu wierzba? oraz koncertuje w różnych miejscowościach powiatu wołomińskiego. Koncert w Fabryczce był głównym koncertem promującym nowo wydaną płytę. Pod batutą Władysława Chanasa i przy akompaniamencie Anny Korneckiej, chór wykonał utwory ludowe, min. tytułowy ?Na polu wierzba? czy ?Hulankę? F. Chopina. Publiczność bardzo ciepło przyjęła koncert, a płyty rozeszły się jak ?świeże bułeczki?.
Po występie prezes Chóru, Ewa Wojtkiewicz oraz koordynator projektu, Wioletta Obuchowska podziękowały wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację projektu.
Jako kolejny wystąpił ?Eko ? Kabaret? działający przy Stowarzyszeniu Miłośników Urli. Zespół zaprezentował piosenki i skecze kabaretowe, w których pół żartem, pół serio odzwierciedlone zostały dolegliwości wynikające z upływającego czasu oraz przywary życia codziennego.
W czasie występu rozbawiona publiczność nagradzała brawami kolejne części programu. Założycielką grupy i autorką tekstów jest Barbara Kowalczyk.
Po dużej dawce humoru, jako kolejny punkt programu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca ?BezWianka?, działający przy MDK w Ostrowi Mazowieckiej pod kierownictwem Bożeny Jakubczyk. W strojach z regionu Kurpi Zielonych członkowie zespołu w barwny i żywiołowy sposób zaprezentowali tańce kurpiowskie.
Uwieńczeniem bogatego i różnorodnego programu Europejskich Dni Dziedzictwa był występ Kapeli Ludowej ?Przy Fabryczce? działającej od roku przy Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości. Kapela ma w repertuarze popularne utwory ludowe oraz opracowania pieśni zebranych na naszym terenie przez Oskara Kolberga pod koniec XIX wieku.
W planach Centrum Dziedzictwa i Twórczości jest rozbudowanie kapeli o grupę tancerzy wykonującą regionalne tańce. Koncert kapeli szybko przerodził się w zabawę taneczną, której towarzyszył regionalny poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Miłośników Urli.
Organizatorzy festynu dowiedli, że można się świetnie bawić, czerpiąc z tradycji, która daje poczucie przynależności do własnej społeczności czy narodu, więź z historią, językiem, tradycją i rodziną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.