Nadszedł czas na inwestycje w infrastrukturę

Z Pawłem Bednarczykiem, burmistrzem Tłuszcza o preferencjach inwestycyjnych na bieżący rok rozmawia Teresa Urbanowska.

? Rozpoczął Pan drugą kadencję jako burmistrz Tłuszcza. Dziś w porównaniu do początku poprzedniej kadencji jest Pan już samorządowcem z doświadczeniem, który będzie realizował budżet przez siebie zaplanowany na koniec poprzedniej kadencji. Jakie będą priorytety inwestycyjne?

? W całej rozpoczynającej się kadencji chcemy jako gmina postawić na budowę wodociągów. Mamy w tym zakresie dosyć duże zaległości. Mam nadzieję, że wiele z nich uda się w najbliższym czasie nadgonić. Jeszcze w tym roku zostanie oddana do użytku stacja uzdatniania wody w Łysobykach. W trakcie budowy jest sieć w Łysobykach, w Miąsem i Jadwininie. Czekamy na ogłoszenie konkursów z RPO albo z POIiŚ w których chcemy aplikować, aby pozyskać fundusze na dokończenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w osiedlach Klonowa i Norwida.

? Czy tylko inwestycje sieciowe planuje Pan realizować w najbliższym czasie?

? Oczywiście nie jest to jedyny kierunek działania. Jesteśmy w trakcie przygotowań do opracowana strategii rozwoju gminy, gdzie wszystkie działania inwestycyjne na najbliższe lata zostaną określone.

? Modernizacja linii kolejowej ? duża inwestycja, która z pewnością ma wpływ na funkcjonowanie zarówno miasta jak i gminy Tłuszcz. Jak wpływa obecnie na życie społeczności lokalnej?

? Prace modernizacyjne trwają już od jakiegoś czasu a mieszkańcy odczuwają doskwierające im trudności. Największe utrudnienia, poza zmianą organizacji ruchu (zastępcza komunikacja autobusowa) spowodowane są zamknięciem przejazdów. W tej chwili, mniej więcej od ok. miesiąca, zamknięty jest przejazd na osiedlu Borki. Powoduje to duże komplikacje i utrudnienia w prowadzeniu działalności dla lokalnych przedsiębiorców. Spadają obroty w sklepach, są trudności w logistyce. Jako burmistrz ostro zaprotestowałem przeciwko równoczesnemu zamknięciu przejazdu na Borkach i w drodze 634 ? taką koncepcję chciał wprowadzić w życie wykonawca. W związku z tym obecnie wykonawca opracowuje inny plan działania. Nie możemy bowiem dopuścić do paraliżu całego Tłuszcza.

? Myślę, że choć wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi tej inwestycji to jednak, nie za bardzo lubimy borykać się z trudnościami. Czy wiadomo już jak długo będą trwały roboty na tłuszczańskim węźle kolejowym?

? Wykonawca podczas spotkań obiecuje, że roboty zakończy jeszcze w tym roku. Trwa przebudowa układu torów. Z panoramy Tłuszcza zniknie kładka, którą zastąpi przejście podziemne. Mam nadzieję, że wykonawca dotrzyma słowa i utrzyma planowany termin, choć część zadania realizowana na terenie Tłuszcza jest rozległa.

? Obserwując poczynania Ministerstwa Gospodarki warto zauważyć działania w kierunku tworzenia Specjalnych Stref Ekonomicznych. Czy samorząd Tłuszcza widzi możliwość i potrzebę poczynań, które wyjdą naprzeciwko pomysłom rządowym? Czy może nie ma do tego typu działań przesłanek na naszym terenie?

? Aby utworzyć Specjalne Strefy Ekonomiczne należy przeprowadzić szereg różnego typu działań, m.in. przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, zmienić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a o tym czy takie strefy powstaną czy nie ostatecznie decyduje Rada Ministrów. Na naszym terenie możliwe jest utworzenie tzw. podstref ekonomicznych. Ma to swoje dobre i złe strony, które należy wspólnie rozważyć i dopiero później podjąć decyzję, czy warto podejmować działania zmierzające do utworzenia takich stref.

? Kolejny temat ? na który Minister Gospodarki kładzie nacisk, to kształcenie zawodowe. Działania w tym kierunku dają się zaobserwować również ze strony Zarządu Powiatu Wołomińskiego. W Tłuszczu pierwsze kroki w tym kierunku poczynione zostały w poprzedniej kadencji. Czy widzi Pan możliwość rozbudowy szkolnictwa zawodowego w Waszej miejscowości?

? Jak pani zauważyła w Tłuszczu poczyniono już pierwsze kroki w poprzedniej kadencji. Mam tu na myśli Zespół Szkół w Tłuszczu, gdzie dzięki staraniom ówczesnego wicestarosty Konrada Rytla, radnych powiatowych z terenu Tłuszcza i moim jako burmistrza Tłuszcza zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym (jako organem prowadzącym) a Kolejami Mazowieckimi o współpracy w zakresie organizacji praktyk młodzieży szkolnej w lokomotywowni i zapewnieniu im pracy w Kolejach Mazowieckich po ukończeniu szkoły.

? Jednym słowem ZS w Tłuszczu i jego warsztaty to przykład na współpracę ponad podziałami…

? Edukacja młodych ludzi to bardzo ważna kwestia i należy robić wszystko, aby zapewnić młodzieży odpowiednie warunki do tego, aby mogli się kształcić. Wierzę w to, że zdobyta wiedza zaowocuje w przyszłości, że dzięki temu znajdą pracę, która zapewni im godne warunki do życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.