Nagrody Wójta Gminy Klembów za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne

Marki - ile kosztuje miasto

Do 30 września 2022r. należy złożyć w Urzędzie Gminy w Klembowie wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Klembów za szczególne osiągnięcia sportowe lub artystyczne

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia.

Podczas rozpatrywania wniosków będą brane pod uwagę wyłącznie osiągnięcia uzyskane podczas trwania roku szkolnego 2021/2022. Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nagroda za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznana uczniowi szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej zamieszkałemu na terenie Gminy Klembów, który został laureatem bądź finalistą międzynarodowego, ogólnopolskiego albo wojewódzkiego konkursu artystycznego.

Nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznana uczniowi szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej zamieszkałemu na terenie Gminy Klembów spełniającemu, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) został finalistą zawodów sportowych szczebla ogólnopolskiego;

b) został zdobywcą minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach i olimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Obligatoryjnym warunkiem otrzymania nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe lub artystyczne jest także uzyskanie w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej średniej ocen nie niższej niż 3,5 oraz co najmniej dobrej oceny z zachowania.

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Gminny Program Dotacji do Budowy Przydomowych Oczyszczalni

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w Klembowie

Wójt Gminy Klembów na podstawie Zarządzenia Nr 0050.115.2022 z dnia 15 listopada 2022 r. ogłasza nabór wniosków w ramach programu udzielania dotacji celowej [...]
0 komentarzy
Program Czyste Powietrze - jak prawidłowo rozliczyć dotację

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” w Klembowie

Działalność wznowił punkt informacyjny w ramach programu „Czyste powietrze”, który znajduje się w Klembowie, przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 1A (budynek przy stacji [...]
0 komentarzy
Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Klembów

 Obchody Święta Niepodległości 11. Listopada odbędą się na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczynie, przy ul. Willowej 2.  Początek obchodów został zaplanowany na [...]
0 komentarzy
Marki - złóż wniosek o węgiel po preferencyjnej cenie

Ważna informacja o sprzedaży węgla przez Gminę Klembów

Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 tys. zł. Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością zakupu tańszego węgla za [...]
0 komentarzy

Gmina Klembów Liderem Inwestycji 2019–2021 na terenie powiatu wołomińskiego

Według najnowszego rankingu pisma „Pismo Wspólnota” Gmina Klembów jest #LIDEREM #INWESTYCJI #2021 na terenie powiatu wołomińskiego! Metoda rankingu jest niemal identyczna jak w [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.