Największe planowane na 2021 r. inwestycje w Warszawie i okolicznych powiatach

Niskooprocentowane pożyczki unijne na założenie lub rozwój firmy

W tym roku w szpitalach bródnowskim i międzyleskim ruszają warte w sumie 637 mln zł inwestycje. W Grodzisku Mazowieckim realizowany będzie jeden z największych projektów drogowych na Mazowszu ? budowa zachodniej obwodnicy. Tylko w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą na ten cel 117 mln zł. To tylko nieliczne projekty, które decyzją radnych województwa znalazły się w planie inwestycyjnym na ten rok.

Największe planowane na 2021 r. inwestycje w Warszawie i okolicznych powiatach

ZDROWIE

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego, przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Krzysztof Strzałkowski dostosowywanie, modernizacja istniejącej infrastruktury oraz zakup sprzętu i środków ochrony osobistej to priorytety na ten rok.

? Chcemy, aby mieszkańcy Mazowsza czuli się bezpiecznie i mogli leczyć się w jak najlepszych warunkach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tylko na inwestycje w stołecznych placówkach medycznych przeznaczymy w tym roku ponad 74 mln zł. Blisko 38 mln zł pochłoną projekty realizowane w placówkach podwarszawskich. Oczywiście kontynuujemy projekt unijny, w ramach którego samorząd województwa pozyskał kolejne 90 mln zł ? podsumował radny Krzysztof Strzałkowski.

Planowane inwestycje w podległych samorządowi placówkach medycznych:

 • Mazowiecki Szpital Bródnowski ? na inwestycje w szpitalu bródnowskim samorząd województwa przeznaczy w 2021 r. ponad 27 mln zł. Wśród zaplanowanych zadań znalazły się: modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji (8,3 mln zł); adaptacja IV piętra budynku ,,C’ dla potrzeb zespołu oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego (8 mln zł); adaptacja V piętra budynku ,,C? dla potrzeb zespołu oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego (6 mln zł); informatyzacja poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych (1,3 mln zł); budowa z przebudową budynków H i D (1,2 mln zł); zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego (335 tys. zł); modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej (146 tys. zł); zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego (58 tys. zł). W szpitalu bródnowskim zrealizowane zostaną także projekty ? Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków (993 tys. zł), oraz wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego (830 tys. zł) które zostały wybrane przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Jak zaznacza prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Teresa Bogiel w tym roku rozpoczynamy bardzo dużą inwestycję związaną z przebudową budynków H i D. ? To inwestycja długoletnia, która pochłonie niemałą kwotę bo ponad 430 mln zł. Nowe powierzchnie zostaną przeznaczone na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Intensywnej Terapii, Zespołu Oddziałów Neurologii oraz oddziału dedykowanego dla pacjentów zakażonych Covid-19, który po zakończeniu epidemii udostępni powierzchnię oraz sprzęt jednemu z obecnych oddziałów.

W ramach I etapu inwestycji planowane jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Zadanie obejmuje również wykonanie robót budowlano-montażowych, nadzory: inwestorski i autorski, oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego. Przebudowa budynków H i D obejmuje rozbiórkę istniejących budynków i budowę w ich miejscu 7-kondygnacyjnychbudynków, w tym dwoma podziemnymi z przeznaczeniem na parkingi. Projekt obejmuje również przebudowę wjazdu dla karetek od ul. św. Wincentego oraz dróg komunikacyjnych na terenie szpitala, a także modernizacje obecnego lub powstanie nowego lądowiska dla śmigłowców na dachu przebudowywanego budynku H

 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny ? na inwestycje w szpitalu międzyleskim w 2021 r. samorząd województwa przeznaczy ponad 19,2 mln zł. Wśród zaplanowanych działań znalazły się: kontynuacja modernizacji oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego (11,1 mln zł); rozpoczęcie realizacji budowy nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją (4,5 mln zł); modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody (2,4 mln zł); zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie (413 tys. zł); wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej (297 tys. zł); wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych (237,6 tys. zł); modernizacja Bloku Urologii (148 tys. zł).

Również szpital w Międzylesiu rozpoczyna realizację sporego przedsięwzięcia. Chodzi o budowę nowego budynku szpitalnego. Jak zauważa dyrektor placówki Jarosław Rosłon, to największy projekt jaki dotychczas realizowaliśmy. ? Ponad 207 mln zł otrzymamy z budżetu województwa na utworzenie nowoczesnego i w pełni wyposażonego centrum udarowego. W nowym budynku znajdą się oddział neurologii, pododdział udarowy z salami intensywnego nadzoru neurologicznego. Wydzielone zostaną pomieszczenia dla rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej, a także z przeznaczeniem na zakład patomorfologii. Inwestycja realizowana będzie od podstaw, czyli od stworzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej po prace budowlano-montażowe i zakup wyposażenia ? dodaje.

 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza ? na inwestycje w szpitalu dziecięcym samorząd Mazowsza przeznaczy w 2021 r. blisko 18 mln zł. Zaplanowane zadania to: modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb oddziału okulistyki (16,3 mln zł) i budowa Systemu Kogeneracyjnego (1,6 mln zł).
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,Stocer” Sp. z o.o. otrzyma 10 mln zł na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20.
 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej otrzyma 173 tys. zł na termomodernizację i wymianę zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych.
 • Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie otrzyma 89,1 tys. zł na modernizację pomieszczeń głównej stacji zasilania energetycznego.

Inwestycje nie ominą także szpitali działających w podwarszawskich powiatach. Na ich realizację władze Mazowsza przeznaczą 37,8 mln zł. Planowane inwestycje:

 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie otrzyma 15,1 mln zł na: poprawę efektywności energetycznej budynków (8,9 mln zł); przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb oddziału dziennego (4,8 mln zł) oraz realizacje trzech projektów, które zostały wybrane przez mieszkańców w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza ? Wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego (995 tys. zł); rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach (210 tys. zł) i Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach (100 tys. zł).
 • Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ? na inwestycje w otwockim szpitalu samorząd województwa przeznaczy ponad 10,5 mln zł. Wśród zaplanowanych zadań znalazły się adaptacja pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy (5,6 mln zł); modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej pawilonu głównego oraz w budynku B (3 mln zł); przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego pawilonu głównego (500 tys. zł); przebudowa i rozbudowa pawilonu C (346 tys. zł). W szpitalu zrealizowany zostanie także projekt ? Ekologiczny Ogród Marzeń (1 mln zł), który został wybrany przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. otrzyma 9,6 mln zł, z czego 7,7 mln zł na modernizację oddziału neurologii z pododdziałem udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (7,7 mln zł) oraz 1,9 mln zł na inwestycje w placówce w Konstancinie Jeziornie: informatyzację poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych (935 tys. zł); modernizację ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną (241 tys. zł) oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 (248 tys. zł). Ponadto zrealizowany zostanie także projekt ? STOCER DLA DZIECI ? AKTYWNA STREFA NAUKOWO-SPORTOWA (526 tys. zł), który został wybrany przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu otrzyma ponad 2,5 mln zł  na modernizację i rozbudowę budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A (1,8 mln zł) oraz realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza ? Budowa stref pacjentów i rodziców (676 tys. zł).

DROGI

Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich to druga pozycja w budżecie województwa mazowieckiego na 2021 r. Na inwestycje realizowane w podwarszawskich powiatach władze Mazowsza przeznaczą aż 177 mln zł. W planach na 2021 r. są m.in.:

 • budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 ? 117,4 mln zł;
 • budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S-8 ? 12,5 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska ? 10,9 mln zł;
 • budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr  2 w Sulejówku ? 9,5 mln zł;
 • remont 3,2 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-Dęblin-Puławy na odcinku od km 21+320 do km 24+520 w m. Karczew gm. Karczew ? 6,5 mln zl;
 • remont 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 Nadarzyn-Piaseczno-Wiązowna-Duchnów na odcinku od km 35+800 do km 38+390 w Emowie, gm. Wiązowna ? 5 mln  zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń ? Błonie Etap II ? 4,2 mln zł;
 • remont 2,9 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 580 od km 6+705 do km 9+500 ? 3,5 mln zł;
 • remont 2,7 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 876 od km 4+350 do km 7+083 ? 3,2 mln zł;
 • remont 1,7 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 739 na wybranych odcinkach w Górze Kalwarii i Czersku ? 2,5 mln zł;
 • remont 3,2 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 od km 35+550 do km 38+800 ? 2,4 mln zł;
 • remont 2,6 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 570 od km 15+178 do km 17+828 ? 2,3 mln zł;
 • remont 1,4 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 876 od km 13+883 do km 15+326 od Suchodołu do Marianki, gm. Tarczyn ? 2,2 mln zł;
 • przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w Celestynowie ? 2,1 mln zł;
 • remont 2,5 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 636 od km 22+500 do km 25+000 ? 1,9 mln zł;
 • remont 1,4 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 719 od km 50+750 do km 54+300 ? 1,2 mln zł.

Na terenie powiatów podwarszawskim zrealizowane zostaną także projekty w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Są to:

 • Drogi dla rowerów i pieszych ? droga wojewódzka 719 między Brwinowem a Milanówkiem i 802 w okolicach Mińska Mazowieckiego ? 700 tys. zł;
 • Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski ? Bezpieczne przejścia dla pieszych ? 661 tys. zł;
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki ? 600 tys. zł;
 • Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym ? 400 tys. zł;
 • Aktywne przejścia dla pieszych DW 580, gmina Leszno ? 312 tys. zł;
 • Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w gminie Stare Babice ? 120 tys. zł;
 • Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki ? 120 tys. zł.

KULTURA

Na inwestycje w instytucjach kultury w Warszawie i podwarszawskich Otrębusach samorząd Mazowsza przeznaczy blisko 38 mln zł.

W 2021 r. wsparcie otrzymają:

 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ? 19,3 mln zł na modernizację skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego (18,5 mln zł) i rozbudowę zestawu do liofilizacji drewna wraz z montażem (800 tys. zł);
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze ? 4,5 mln zł na utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach;
 • Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ? 3,3 mln zł na rewitalizację willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem;
 • Muzeum Azji i Pacyfiku ? 3,1 mln zł na realizacje projektu Podróż na Wschód;
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ? 1,8 mln zł na rozbudowę katalogu centralnego (1,2 mln zł) i zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów (630 tys. zł);
 • Teatr Polski w Warszawie ? 545 tys. zł na budowę platformy edukacyjnej;
 • Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ? 297 tys. zł na przebudowę i modernizację pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe;
 • Stacja Muzeum ? 241 tys. zł na zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego ? etap IV;
 • Warszawska Opera Kameralna ? 223 tys. zł na przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31;
 • Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie ? 173 tys. zł na wykonanie dokumentacji pod rewaloryzację siedziby głównej. Placówka otrzyma także ponad 3,6 mln zł na inwestycje w swoim oddziale we Wsoli;
 • Muzeum Niepodległości w Warszawie ? 99 tys. zł na wykonanie dokumentacji pod adaptację pomieszczeń na potrzeby czytelni wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, budowę oraz przebudowę instalacji sanitarnej w obiektach Cytadeli Warszawskiej oraz budowę i przebudowę instalacji wentylacji klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha.

W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 6 mln zł.

Blisko 160 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie Warszawy i w Otrębusach  instytucji kultury.

PROGRAMY WSPARCIA

W 2021 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania dlaochrony powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego ? 56,4 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego ? 20 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE ? 12 mln zł;
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021 ? 11 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej ? 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ? 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej ? 6 mln zł;
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP ? 4 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze ? 1 mln zł;
 • Tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim, przysuskim, sierpeckim, wołomińskim ?  703 tys. zł.

 

 

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Mazowsza

Samorząd Mazowsza nagrodzi startupy

Samorząd Mazowsza nagrodzi startupy

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Startuj z Mazowsza”. Pula nagród to 90 tys. zł! Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca br. To już 6. [...]
0 komentarzy

Budżet Obywatelski Mazowsza 2024

Do 23 czerwca trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach 5 edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Na realizację zakwalifikowanych do głosowania projektów, został przeznaczony [...]
0 komentarzy
LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie

To była znów prawdziwa bitwa na rowerach górskich w Mieście „Cudu nad Wisłą”. Kolarski cykl LOTTO Poland Bike Marathon 2024 ponownie ze świetną [...]
0 komentarzy

Rzadziej chorujemy

Liczba zgonów i hospitalizacji z powodu złej jakości powietrza na Mazowszu znacząco spadła. Tak wynika z raportu Europejskiego Centrum Czystego Powietrza. Mowa o [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 12 do 21 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Informacje z Mazowsza

Informacje z Mazowsza

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego „Informacje z Mazowsza” mówimy m.in. o pięćdziesięciu latach chirurgii dziecięcej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w [...]
0 komentarzy

Adam Struzik Marszałkiem Województwa

Adam Struzik – marszałek, Wiesław Raboszuk i Rafał Rajkowski – wicemarszałkowie, Janina Ewa Orzełowska i Anna Katarzyna Brzezińska – członkowie zarządu – tak [...]
0 komentarzy
Projekt Akademia GOZ

Projekt Akademia GOZ

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają Przedsiębiorców do udziału w projekcie Akademia GOZ. Projekt realizowany jest w [...]
0 komentarzy
Niskooprocentowane pożyczki unijne na założenie lub rozwój firmy

Niskooprocentowane pożyczki unijne na założenie lub rozwój firmy

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy oferuje pożyczki na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorców i osób chcących założyć swój biznes. Z oferty Funduszu skorzystało już niemal 1300 [...]
0 komentarzy
Ruszył nabór do 5. edycji konkursu Impuls Kultury!

Ruszył nabór do 5. edycji konkursu Impuls Kultury!

Nagroda przyznawana jest pracownikom instytucji kultury, osobom zrzeszonym w organizacjach pozarządowych, członkom grup nieformalnych i osobom fizycznym działającym autonomicznie za autorskie projekty z [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.