Nasi wśród nominowanych do Florianów 2017!

floriany

Do I. edycji FLORIANÓW Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów zostało zgłoszonych aż 375 prospołecznych inicjatyw z całej Polski. Kapituła Konkursu wyłoniła 57 nominacji do FLORIANÓW 2017. Wśród nominowanych znalazły się dwie OSP z powiatu wołomińskiego OSP Zielonka i OSP Równe.

Zakończył się drugi etap Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY. Finalnie do pierwszej edycji Konkursu wpłynęło 375 zgłoszeń z całej Polski i we wszystkich 12 kategoriach.
Kapituła Konkursu, w której zasiadają wybitni przedstawiciele dziedzin i środowisk nawiązujących do kategorii konkursowych wydała werdykt – nominacje do FLORIANÓW 2017.
W elitarnym gronie nominowanych znajdują się 54 prospołeczne inicjatywy oraz trzej najlepsi pracodawcy zgłoszeni przez uczestników Konkursu.
W tej grupie znaleźli się strazacy z OSP Zielonka i OSP Równe.
FLORIANY Ogólnopolski Konkurs na  Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów został zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w celu promowania i nagradzania najlepszych inicjatyw społecznych realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz we współpracy z partnerami – samorządami, lokalnymi instytucjami, organizacjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.
Zainteresowanie Konkursem FLORIANY, poparte ogromną liczbą zgłoszeń ze wszystkich województw, potwierdza potrzebę społeczną przeprowadzania tego typu konkursów.
Do tej pory, ludzie dobrej woli – lokalne środowiska z OSP na czele – realizowały i nadal realizują różne prospołeczne inicjatywy bez rozgłosu i bez oczekiwania na nagrodę.
Są to ludzie, którym leży na sercu wspólne dobro ich małej Ojczyzny, jej rozwój i poprawa jakości życia.
Potrafiąc zainspirować szersze grupy społeczności, integrują ludzi wokół wspólnych celów
i praktycznie codziennie podejmują większe lub mniejsze wyzwania, dzięki którym życie staje się bardziej bezpieczne
i bardziej kolorowe.
Jednocześnie przekazują swój prospołeczny zapał młodszym pokoleniom, które w ten sposób uczą się społecznych wartości
i wrażliwości na potrzeby innych.
Dziś, dzięki Konkursowi FLORIANY takie inicjatywy realizowane przez lokalne środowiska z OSP na czele mają szansę na uznanie w ogólnopolskiej skali.
– Znając środowisko Ochotniczych Straży Pożarnych i aktywne zaangażowanie strażaków ochotników w działania wykraczające poza sferę stricte ratowniczą, liczyliśmy na duże zainteresowanie Konkursem FLORIANY. Ale z nieukrywaną satysfakcją potwierdzam, że skala zgłoszeń mile nas zaskoczyła! W sumie wpłynęło 375 zgłoszeń ze wszystkich województw bez wyjątku i we wszystkich kategoriach. Kapituła Konkursu miała trudny wybór, ponieważ wszystkie inicjatywy były naprawdę ciekawe i zasługiwały na uwagę, choć z powodu uchybień formalnych do oceny konkursowej nie zakwalifikowało się 126 zgłoszeń. Kapituła przeanalizowała i oceniła 249 inicjatyw, i spośród nich wyłoniła nominowanych.
W imieniu organizatora
i wszystkich partnerów Konkursu bardzo dziękuję wszystkim zespołom za uczestniczenie, nadesłanie zgłoszeń i chęć zaprezentowania swoich prospołecznych dokonań na ogólnopolskim forum.
Konkurs FLORIANY jest formą pokazania naszego wielkiego uznania dla strażaków ochotników i lokalnych środowisk za ich społeczne zaangażowanie w życie mieszkańców naszych małych Ojczyzn, którym poświęcają swój wolny czas” – powiedziała Dorota Pardecka, redaktor naczelna „Strażaka”, pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który jest pomysłodawcą i organizatorem Konkursu „FLORIANY”.
Zwycięzców pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY w poszczególnych kategoriach poznamy podczas Gali Finałowej połączonej z uroczystymi obchodami Ogólnopolskiego Dnia Strażaka, która odbędzie się 4 maja 2017 r. w Karolinie, siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

Biuro prasowe
Konkursu „FLORIANY”

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.