Nie mówię NIE, ale…

Z Adamem Lubiakiem, starostą wołomińskim o planach wyborczych, szpitalu powiatowym, leśnych foto-pułapkach i nagrodzie za pomoc w ujęciu sprawcy porzucającemu mausery, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Gdy pytałam Pana podczas rozmowy w grudniu ubiegłego roku o Pana plany na wybory samorządowe powiedział Pan, że nie będzie się Pan ubiegał o funkcję Burmistrza Wołomina. Deklarował Pan start do Rady Powiatu Wołomińskiego. Pomimo to, wiele osób uważa, że zmienił Pan zdanie i Pańska kandydatura pojawi się w ostatniej chwili i to pomimo dementi na falach radia FAMA…

– Tak jak już miałem kilkukrotnie okazję przekazać przedstawicielom mediów lokalnych, powiem jeszcze raz – to miłe, że moja osoba jest brana pod uwagę jako potencjalny kandydat na burmistrza stolicy naszego Powiatu. Traktuję to jako wyróżnienie i docenienie pracy jaką wykonałem wspólnie z radnymi i zespołem współpracowników w ostatnich 5 latach dla Wołomina i całego Powiatu Wołomińskiego. Wołomin zasługuje na dobrego gospodarza, Wszystkim kandydatom życzę powodzenia i owocnej, merytorycznej kampanii dla dobra tego miasta. A jeśli chodzi o mnie – nie mówię nie, ale jeszcze nie teraz. Chciałbym dokończyć swoją misję w Powiecie. Tutaj jest jeszcze wiele wyzwań przed nami.

– Ostatnie 5 lat to widoczny wzrost dochodów Powiatu i rekordowe inwestycje. Tak dobrego okresu dla samorządu powiatowego chyba jeszcze nie było?

– Ostatnie lata to czas realizacji wielu bardzo ważnych inwestycji. Dzięki pozyskanym ogromnym środkom od rządu Prawa i Sprawiedliwości, który jako pierwszy uruchomił fundusze i programy realnie poprawiające jakość życia mieszkańców i rozwój lokalnych wspólnot – nadrobiliśmy wieloletnie zaszłości inwestycyjne. Od 2018 roku zrealizowaliśmy szereg inwestycji za rekordową kwotę ponad 600 mln zł, z czego ok. 300 mln zł. to dofinansowania ze środków zewnętrznych, głównie to środki rządowe. Dzięki tym funduszom spełniliśmy oczekiwania mieszkańców w wielu obszarach takich jak: rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa, rozwój usług pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Dokonaliśmy trwałej zmiany wizerunku przestrzeni publicznej w szczególności przy drogach powiatowych poprzez nowe nasadzenia zieleni, wymianę oświetlenia ulicznego na LED-y, wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych, czy ścieżki rowerowe z jednolitej nawierzchni asfaltowej. Na wiele lat pozostaną z nami i będą służyły mieszkańcom nowy budynek Szpitala Powiatowego w Wołominie, nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Punktu Paszportowego przy ul. Wileńskiej 29A, czy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce przy ul. Poprzecznej 18.

– O tym jak ważną jest inwestycja w szpital nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Ja mam nadzieję, że poprawa warunków funkcjonowania szpitala jest bardzo ważna dla pacjentów ale nie mniej ważna jest również dla personelu. Pozostaje mieć nadzieję, że przyczyni się do odbudowy kadry medycznej. A może już dał się zauważyć wzrost zainteresowania pracą w wołomińskim szpitalu po stronie lekarzy i pielęgniarek?

– Głównym celem naszych działań zmierzających do rozbudowy placówki oraz remontów oddziałów były poprawa jakości świadczonych usług medycznych na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Coraz lepsze warunki pracy zachęcają również kolejnych specjalistów – lekarzy i pielęgniarki oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych do nawiązania współpracy z naszą placówką. Chcemy zachęcić również naszą młodzież do związania swojej przyszłości z medycyną i służbą zdrowia. Otwieramy nowe kierunki kształcenia w profilach m.in. ratownik medyczny i medyczno-pielęgniarski. A dla studentów przygotowaliśmy stypendia, które dają gwarancję zatrudnienia po ukończeniu studiów w naszym szpitalu. Obserwujemy, że te wielowymiarowe działania przynoszą już pierwsze pozytywne efekty.

– Kilka dni temu zwołał Pan posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone tematowi nielegalnego podrzucania odpadów niebezpiecznych. Czy należy przez to rozumieć, że temat powraca?

– W ostatnich dniach rzeczywiście odnotowaliśmy pojedyncze przypadki porzuconych zbiorników z odpadami (typu mauser) w lasach m.in. na terenie gmin Dąbrówka i Klembów. W każdym z przypadków intensywnie działają powiatowe służby mundurowe wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i gminy z naszego powiatu.

 – Czy podczas tego spotkania zapadły jakieś nowe decyzje?

– W wyniku tego spotkania, podjąłem decyzję o wzmożeniu kontroli obszarów zagrożonych, w tym przede wszystkim lasów. W tym celu wyposażymy służby w dodatkowe narzędzia prewencyjne. Zakupimy nowe fotopułapki, które posłużą do identyfikacji sprawców na gorącym uczynku oraz wykorzystamy drony do monitorowania przestrzeni. Dodatkowo, wyznaczyłem nagrodę w wysokości 5 tys. zł dla osób, które przyczynią się do ujęcia sprawców tego procederu. Zgłoszeń można dokonywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 22-776-03-00 lub na numer 112. Zwracam się do Państwa o zachowanie czujności i przekazywanie informacji do służb za każdym razem, gdy zauważycie w swojej okolicy, czy w lesie podejrzany pojazd typu Minivan lub samochód dostawczy.

– Ile fotopułapek chcecie rozmieścić w terenie?

– Planujemy   zakup do 1000 szt. fotopułapek, które rejestrują w dobrej jakości ruch na obszarach leśnych, a pozyskany materiał z nagrań posłuży nam jako dowód w sprawie ukarania sprawców i będzie przekazany do Prokuratury, celem nałożenia maksymalnych kar za przestępstwa popełnione wcześniej i do tej pory nieujawnione.

– Dziękuję za rozmowę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.