Nieczynna kasa UMiG Radzymin

W dniach 7 -9 kwietnia kasa UMiG Radzymin będzie nieczynna.  Wszelkie płatności nadal można realizować online.

Płatności należy dokonywać:

Z tytułu podatków od osób fizycznych należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych, przypisane do właścicieli nieruchomości wskazane w decyzji.

Z tytułu podatków od osób prawnych należy dokonać na rachunek bankowy:
ALIOR BANK 32 2490 0005 0000 4600 7826 3427

Z tytułu opłat za odpady komunalne należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych, przypisane do właścicieli nieruchomości.

Z tytułu pozostałych opłat:

Konto – dochody pozostałe
Rodzaje wpłat: opłata skarbowa, targowa, kary i grzywny, usunięcie drzew i krzewów, informacja publiczna, wypis i wyrys, rozgraniczenie, operaty szacunkowe, duplikat Radzymińskiej Karty Mieszkańca, duplikat Karty Dużej Rodziny, udostępnienie danych osobowych, zakup nieruchomości, opłata za ślub w terenie
Nr rachunku bankowego: 32 2490 0005 0000 4600 5620 1165

Konto – dochody z tytułu opłat
Rodzaje wpłat: renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklamy, opłata z tytułu przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności, koncesja na alkohol
Nr rachunku bankowego: 59 2490 0005 0000 4600 2442 8620

Konto – dochody z tytułu podatków od środków transportowych
Rodzaje wpłat: podatek od środków transportowych
Nr rachunku bankowego: 54 2490 0005 0000 4600 1063 7541

Konto – dochody z tytułu czynszów i bezumownego korzystania z nieruchomości komunalnych
Rodzaje wpłat: czynsz dzierżawny, czynsz za lokale mieszkaniowe i użytkowe, bezumowne korzystanie z gruntu, bezumowne korzystanie z lokali
Nr rachunku bankowego: 59 2490 0005 0000 4600 1243 4085

Źródło: UM Radzymin

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Radzymina

Kompostownia i kruszalnia w Starym Dybowie? Inwestor nie odpuszcza inwestycji!

Kompostownia i kruszalnia w Starym Dybowie? Inwestor nie odpuszcza inwestycji!

W miejscowości Stary Dybów, w gminie Radzymin, około 300 m od domów mieszkańców, mają powstać wielka kompostownia i kruszalnia. Zgodę na to przedsięwzięcie [...]
Jeden komentarz

Posiedzenie radzymińskiej Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego

28 września mieszkańcy Starego Dybowa i całego Radzymina przybyli tłumnie na posiedzenie radzymińskiej Komisji Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego. Na sali konferencyjnej w [...]
Jeden komentarz
Radzymin - Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - RŻYSKA

Radzymin – Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości – RŻYSKA

Burmistrz Radzymina ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Radzymin. Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w gminie [...]
0 komentarzy
Radzymin - Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych - ARCIECHÓW

Radzymin – Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych – ARCIECHÓW

Burmistrz Radzymina ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radzymin.   Lp. Obręb, nr działek,  powierzchnie Łączna [...]
0 komentarzy
Radzymin - nowe godziny pracy urzędu

Radzymin – nowe godziny pracy urzędu

Od 1 października 2023r. Urząd Miasta i Gminy Radzymin będzie pracował w godzinach: w poniedziałki: 9.00-18.00;  od wtorku do czwartku: 8.00-16.00, a w [...]
0 komentarzy
Radzymin - Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Radzymin – Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Trwają prace nad przygotowaniem tzw. uchwały krajobrazowej, która wprowadzi na terenie całej gminy zasady i warunki sytuowania reklam (oraz częściowo ogrodzeń i mebli [...]
0 komentarzy
Radzymin - Program Wzmacniania Rodziny - bezpłatne warsztaty dla rodziców

Radzymin – Program Wzmacniania Rodziny – bezpłatne warsztaty dla rodziców

Zachęcamy rodziców i opiekunów dziecka w wieku 10-14 lat na bezpłatne warsztaty prowadzone w ramach „Programu Wzmacniania Rodziny”. Spotkania rozpoczynają się 30 września [...]
0 komentarzy
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Dybów Kolonia, Ciemne, Wiktorów i Stary Janków

Radzymin – pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Trwają prace nad przygotowaniem tzw. uchwały krajobrazowej, która wprowadzi na terenie całej gminy zasady i warunki sytuowania reklam (oraz częściowo ogrodzeń i mebli [...]
0 komentarzy
Marki - Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Marki – Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

21 września br. na Stadionie lekkoatletycznym odbyły się zawody rejonu Marki-Radzymin-Dąbrówka w indywidualnych biegach przełajowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach [...]
0 komentarzy
Radzymin - Pierwsze konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzymin

Obwieszczenie burmistrza Radzymina  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.