Norwid w Radzyminie szkoła z tradycją i… ambicjami

norwid

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie to 170 lat tradycji i doświadczenia. Szkoła mieści się w zabytkowym budynku, wyróżnia się niepowtarzalną atmosferą, przyjaznym klimatem dla młodzieży, nowatorskim podejściem do nauki i wychowania oraz doskonałą infrastrukturą.

Wykształcenie zdobyte w LO w Radzyminie to dobrze zdany egzamin maturalny oraz szansa na kontynuowanie nauki w szkolnictwie wyższym. Absolwenci Szkoły studiują na najlepszych polskich uczelniach, dobrze radzą sobie na wymagającym rynku pracy.
Szkoła oferuje atrakcyjne formy zdobywania wiedzy. Realizuje program stypendialny „PRYMUS” pod hasłem „Uczyć się opłaca”. Uczniowie Liceum otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Uniwersytetu Warszawskiego, Starosty Wołomińskiego „Talent“ oraz indeksy na renomowane uczelnie.
Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Radzyminie jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym Ministra Edukacji Republiki Francuskiej za „Najciekawsze formy pracy z młodzieżą“. Szkoła uzyskała również elitarne tytuły: „Szkoła z Tradycją“ Ministra Edukacji Narodowej oraz Fundacji Szansa, „Szkoła MINI Akademii Matematyki“ Politechniki Warszawskiej, „Szkoła aktywna sportowo“ Forum Media Polska, „Szkoła Dialogu“ amerykańskiej fundacji Facing History and Ourselves oraz „Szkoła Przyjazna Rodzinie“ Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
Istotnym aspektem działań placówki jest współpraca ze środowiskiem akademickim. Szkoła współpracuje z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołą Główną Handlową. Podejmuje liczne działania popularyzujące matematykę m.in. organizuje Powiatowy Konkurs Matematyczny im. Romana Żulińskiego oraz „MINI Akademię Matematyki” dla młodzieży całego Powiatu Wołomińskiego. Zajęcia prowadzą naukowcy z Politechniki Warszawskiej.
Szkoła realizuje wszechstronny program edukacji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków obcych, przedsiębiorczości, ekonomii, psychologii i pedagogiki oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Licealiści aktywnie współpracują z młodzieżą z krajów Unii Europejskiej. Mają niepowtarzalną okazję poznawać języki obce w praktyce oraz tradycję i kulturę krajów europejskich podczas wyjazdów zagranicznych, m.in. do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch.
Szkoła bierze udział w projekcie „Make It Possible”, realizowanym przy współpracy Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AISEC. W ramach tego projektu zagraniczni studenci prowadzą zajęcia kulturowe w języku angielskim. Od 2014 roku Szkoła realizuje projekt „Nauka Bez Granic”, który zakłada udział uczniów w cyklicznych warsztatach prowadzonych w języku angielskim przez native speakerów. Od 2015 roku prowadzony jest również program „World Talks”. Podejmowane działania lingwistyczne ukierunkowane są na zorganizowanie klasy dwujęzycznej.
W 2016 r. Kuratorium Oświaty w Warszawie przyznało Szkole bardzo wysoką ocenę z ewaluacji zewnętrznej.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.