Nowe modele naliczania opłat za śmieci w Radzyminie

opłat za śmieci w Radzyminie

W dniu 21 lutego 2022 r. Rada Miejska w Radzyminie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w nieruchomościach wielorodzinnych wynosić będzie 12,00 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie z lokalu mieszkalnego. Natomiast w przypadku niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych (np. brak segregacji lub umieszczenie odpadów w niewłaściwej sekcji) została ustalona podwyższona opłata, która wynosić będzie 24,00 zł za 1 m3 zużytej wody za miesiąc, w którym doszło do niewłaściwej segregacji.
Od dnia 1 maja 2022 r. właściciel lokalu mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej będzie uiszczał opłatę jako iloczyn ustalonej stawki opłaty za odbiór odpadów oraz rzeczywistej ilości zużytej wody w danym lokalu mieszkalnym. Korzystając z wzoru: rzeczywista ilość zużytej wody wyrażona w m3 x 12 zł.

– Wprowadzana zmiana jest powrotem do praktyki stosowanej przed 1 stycznia 2022r., gdy Rada Miejska zmieniła model naliczania opłat za odpady na tymczasowy uzależniony od powierzchni mieszkania. Zmiana wynikała z ryzyka uchylenia uchwał w związku ze zmianą przepisów i nieprecyzyjnymi zapisami ustawy. Po wyklarowaniu się sytuacji prawnej Rada Miejska wróciła to poprzedniego modelu – mówi Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina.

Obecnie wprowadzana zmiana jest powrotem do praktyki stosowanej przed 1 stycznia 2022 r. kiedy to Rada Miejska zmieniła model naliczania opłat za odpady na tymczasowy uzależniony od powierzchni mieszkania. Zmiana modelu wynikała z ryzyka uchylenia uchwał w związku ze zmianą przepisów i nieprecyzyjnymi zapisami ustawy. Po wyklarowaniu się sytuacji prawnej Rada Miejska wróciła to poprzedniego modelu. Obecna stawka została obniżona w stosunku do stawki funkcjonującej w 2021 roku.
W imieniu mieszkańców nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej (bloków) deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości (zarządcy) – mają na to czas do 10 czerwca 2022 r. Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazując średnie miesięczne zużycie wody z nieruchomości zamieszkałej, zarządcy nieruchomości muszą złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie. W razie potrzeby istnieje możliwość składania korekt.
Nową deklarację należy złożyć osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ul Komunalna 2, Radzyminie lub listownie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin albo elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP

 

Więcej informacji z Radzymina

XI Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Drużyn OSP Powiatu Wołomińskiego

XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn OSP Powiatu Wołomińskiego

W dniu 25 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 na terenie placu kościelnego za Kolegiatą pw. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie odbędą się XI [...]
0 komentarzy
23. rocznica wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Radzyminie

23. rocznica wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Radzyminie

23 lata temu 13 czerwca 1999 roku o godz. 18.13 Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Radzymin. Modlił się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich [...]
0 komentarzy
Radzymińska komunikacja gminna w okresie świątecznym

Komunikacja w Radzyminie w czasie długiego weekendu

W związku z obchodami uroczystości Bożego Ciała i zamknięciem ulicy Konstytucji 3 Maja w Radzyminie w dniu oraz podczas tzw. długiego weekendu 16-19 [...]
0 komentarzy

Konsultacje społeczne w Radzyminie

Od 21 do 30 czerwca 2022 roku można wziąć  udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie wprowadzenia [...]
0 komentarzy
Szkole Podstawowej nr 1 w Słupnie

Obchody 25. rocznicy nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej nr 1 w Słupnie

31 maja 2022 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupnie obchodziła Święto Szkoły. Uroczystości związane były z 25. rocznicą nadania imienia placówce oraz [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.