Nowe publiczne przedszkole w Czarnej

Dnia 1 września 2013 r. rozpoczyna działalność nowe publiczne przedszkole w Czarnej w gminie Wołomin. Będzie to placówka prowadzona przez Agencję Centrum Kształcenia i Doskonalenia.

W Czarnej w lutym 2012 r. otwarte zostało piękne, doskonale wyposażone niepubliczne przedszkole Zaczarowany Zamek. Jednak, mimo wspaniałego zaplecza, rodzinnej atmosfery i kompetentnej kadry, liczba dzieci uczęszczających do przedszkola stanowiła zaledwie 25 % liczby wychowanków, która mogła być przyjęta do placówki. Zdaniem właściciela przedszkola problem małej ilości chętnych związany był z różnicą kosztów, jakie rodzice ponoszą w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Wołomiński Samorząd i Agencja Centrum Kształcenia i Doskonalenia doszły do porozumienia i powstało pierwsze w gminie publiczne przedszkole prowadzone przez osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego.

przedszkole

Jest to godny naśladowania przykład dobrej praktyki współpracy samorządu lokalnego z prywatnym biznesem. Dzięki otwartości i elastyczności partnerów mieszkańcy Czarnej i okolic zyskali 90 nowych miejsc w przedszkolu publicznym. Daje to dzieciom z niezamożnych rodzin możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego i doskonale uzupełnia sieć publicznych przedszkoli na terenach wiejskich w gminie Wołomin. Ostateczna decyzja czeka na podpis Burmistrza miasta Wołomin.

Atutami tego miejsca jest przestrzeń, duży teren zielony z placem zabaw do dyspozycji przedszkolaków oraz własna kuchnia zapewniająca dzieciom świeże, zdrowe posiłki. Warto również wspomnieć, że w tym samym miejscu Agencja Centrum Kształcenia i Doskonalenia prowadzi żłobek dla dzieci od 1 roku życia. Lokalizacja przedszkola i żłobka obok szkoły podstawowej w Czarnej, powoduje, że jest to miejsce szczególnie przyjazne rodzicom posiadającym kilkoro dzieci w różnym wieku – to ewenement w warunkach wiejskich. Dogodne położenie placówek umożliwia korzystanie z nich także mieszkańcom Wołomina, Helenowa, Duczek i Zagościńca. Aktualnie Publiczne Przedszkole Zaczarowany Zamek w Czarnej prowadzi rekrutację wychowanków na nowy rok szkolny 2013/14.

Wszelkie informacje na stronie www.zaczarowanyzamek.pl i pod nr tel. 22 864-54-21.