Nowoczesne technologie w marszałkowskich szpitalach

Nowoczesne technologie w marszałkowskich szpitalach

Elektroniczny obieg dokumentacji, podpis biometryczny, chatbot czy platforma e‑zdrowie – to tylko niektóre elementy projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2” realizowanego w placówkach medycznych przez samorząd województwa mazowieckiego. Podczas dzisiejszego spotkania w Warszawie, w którym wzięła udział członkini zarządu Elżbieta Lanc, podsumowano kolejny etap programu.

Informatyzacja placówek zdrowia to inwestycja w pacjentów i pracowników szpitali. Nie tylko usprawnia pracę personelu medycznego, ale przede wszystkim ułatwia pacjentom dostęp do dokumentacji medycznej. Właśnie takie rozwiązania są stosowane już w 21 szpitalach na Mazowszu podległych samorządowi województwa. – Efekty cyfryzacji widzimy na każdym kroku. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wprowadzonym w placówkach medycznych pacjent ma ułatwiony dostęp do swojej dokumentacji czy kontaktu z lekarzem. Poza tym informatyzacja to korzyści w zarządzaniu szpitalem – nie tylko ze względu na elektroniczną dokumentację, ale też zarządzanie procesami wewnątrz organizacji – podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Komfort personelu medycznego

Dzięki inicjatywom takim jak projekt „E-zdrowie dla Mazowsza 2” województwo mazowieckie rozwija rozwiązania dla jednostek medycznych, w tym Platformę regionalną e-zdrowie i cyfrowe archiwum długoterminowe. Umożliwiają one przekazywanie zleceń pomiędzy placówkami medycznymi a specjalistami np. w zakresie opisu badań obrazowych. Jedna jednostka może prowadzić leczenie pacjenta, a druga wspierać to leczenie przez konsultacje i specjalistyczne usługi medyczne, których wyniki niezwłocznie trafiają do placówki prowadzącej. Archiwum długoterminowe przechowuje dokumentację medyczną pacjentów w postaci cyfrowej, która – w odróżnieniu od dokumentacji papierowej – nie angażuje coraz większych powierzchni lokalowych, jest trwalsza i odporna na uszkodzenia mechaniczne, zapewnia czytelność istotnych treści. System elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) zapewnia zintegrowaną obsługę korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej oraz jej obiegu, a także monitorowanie terminów realizacji spraw i zadań.

Udogodnienia dla pacjenta

Odciążenie pracowników medycznych i administracyjnych szpitali to korzyść dla pacjenta, któremu można poświęcić znacznie więcej czasu, należytą uwagę i zapewnić czytelność i integralność zgromadzonych dokumentów o jego stanie zdrowia. – Czas zaoszczędzony na zadaniach administracyjnych lekarz może spożytkować na wykonywanie badań i udzielanie konsultacji medycznych. Otrzymuje on usystematyzowany pakiet danych o pacjencie w wersji elektronicznej. Może go analizować i dokonywać konsultacji z innymi specjalistami w sposób sprawny, szybki, niewymagający transportu akt czy wysyłki pocztowej – zaznacza dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Marcin Pawlak

Lecz na tym nie koniec. Projekt „E-zdrowie dla Mazowsza 2” pozwolił na analizę możliwości wdrożenia także innych produktów służących potrzebom i komfortowi pacjenta. Proponowane rozwiązania mogą zwiększyć dostępność usług medycznych, podnieść transparentność procesów rejestracji, a jednocześnie zapewnić wzrost bezpieczeństwa pacjenta. Tak, bezpieczeństwa, ponieważ cyfrowy obieg dokumentacji szpitalnej zapewnia trwałość, dostępność i kompletność danych o pacjencie, zwiększa ochronę danych wrażliwych i wspiera system precyzyjnej diagnostyki oraz procedury leczenia.

Projekt „E-zdrowie dla Mazowsza 2” przygotował podstawy usługi Chatbota, czyli zautomatyzowanego programu konwersującego udzielającego odpowiedzi na pytania rozmówców. Założeniem tego narzędzia jest ułatwienie wstępnej komunikacji z pacjentem.

W sferze teoretycznych możliwości chatboty z rozbudowanymi algorytmami sztucznej inteligencji mogłyby w przyszłości np. sugerować występowanie charakterystycznych objawów pewnych grup schorzeń jedynie na podstawie prowadzonej z pacjentem rozmowy, identyfikując zaburzenia wypowiedzi, problemy z logicznym udzielaniem odpowiedzi, drżeniem lub zanikiem głosu itp. To oczywiście nie byłaby jakakolwiek diagnoza lekarska, a jedynie sugestia w zakresie stanu zdrowia i propozycja konsultacji z właściwym specjalistą, a także próba uzupełnienia danych o niepokojących objawach. Taki zakres pomocy pacjentowi, choć nie oznacza faktycznej pomocy medycznej, może znacznie skrócić proces diagnozy lekarskiej, ograniczyć ryzyko straty czasu pacjenta na wizyty u niewłaściwych specjalistów czy minimalizować zjawisko bagatelizowania sygnałów wysyłanych przez organizm. Chatbot byłby zdolny obsłużyć tysiące osób jednocześnie, bez wyczekiwania na połączenie z konsultantem.

Jednym z istotnych ułatwień zaimplementowanych w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza 2” jest umożliwienie jednostkom medycznym wprowadzenia systemu tzw. podpisu biometrycznego. Usprawnia on proces udzielania zgód przez pacjenta przy rejestracji szpitalnej. Umożliwia także skrócenie czasu podpisywania cyfrowych formularzy przez większą liczbę osób.

 

Więcej informacji z Mazowsza

Nowe karetki na Mazowszu dzięki Unii Europejskiej

Nowe karetki na Mazowszu dzięki Unii Europejskiej

Aż 161 nowych karetek trafiło na Mazowsze dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Ambulanse zostały zakupione w ramach największego w Europie projektu COVID-owego prowadzonego przez [...]
0 komentarzy
Planowane przerwy w dostawie prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 4 do 8 grudnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego. [...]
0 komentarzy
Praca kierowcy w Warszawie. Gdzie się zatrudnić?

Praca kierowcy w Warszawie. Gdzie się zatrudnić?

Wchodząc na rynek pracy, szukaj oferty, która spełni Twoje oczekiwania i pozwoli robić to, co lubisz. Zastanów się, w czym jesteś dobry i [...]
0 komentarzy
Nowy ogólnodostępny statek, który wesprze rozwój turystyki na Bugu i Zalewie Zegrzyńskim.

Nowy ogólnodostępny statek, który wesprze rozwój turystyki na Bugu i Zalewie Zegrzyńskim.

Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju, we współpracy z Lokalną Grupą Działania Zalew Zegrzyński zakończyła projekt budowy kolejnego statku przeznaczonego do wsparcia działań służących promocji [...]
0 komentarzy
Dyżury telefoniczne ZUS  

Dyżury telefoniczne ZUS

Mieszkańcy województwa mazowieckiego mogą skorzystać z porad ekspertów z ZUS podczas dyżurów telefonicznych zorganizowanych w grudniu 2023 roku. Sprawdź, czego będziesz mógł się [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.