Nowy odcinek drogi wojewódzkiej 635 z Wołomina do Halinowa coraz bliżej

Ponad 21 kilometrów będzie miał nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 635 prowadzący z miejscowości Czarna w gminie Wołomin do miejscowości Nowy Konik w gminie Halinów. List intencyjny w tej sprawie podpisali 4 maja marszałek Adam Struzik oraz przedstawiciele gmin, przez które droga będzie przebiegać – Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina, Kamil Michał Iwandowski, burmistrz Zielonki, Adam Ciszkowski, burmistrz Halinowa oraz Sylwester Niźnik, wójt gminy Poświętne. W spotkaniu wzięli udział także wiceprzewodniczący sejmiku Marcin Podsędek oraz radna województwa Anna Brzezińska, a także Grzegorz Obłękowski, dyrektor Mazowieckiego Zarząd Dróg Wojewódzkich i Arkadiusz Werelich, radny powiatu wołomińskiego oraz Igor Sulich, dyrektor oddziału Urzędu Marszałkowskiego w Wołominie.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 to długo wyczekiwana przez mieszkańców powiatów wołomińskiego i mińskiego inwestycja. Nowa droga połączy drogę krajową S8 (Wrocław-Warszawa-Białystok) z drogą krajową nr 2. W pobliżu miejscowości Okuniew w gminie Halinów będzie krzyżowała się z drogą wojewódzką nr 637 relacji Warszawa-Węgrów.

Nowy odcinek trasy to nie tylko lepsza komunikacja mieszkańców obu powiatów i lepszy dojazd do Warszawy, znacznie poprawi się także atrakcyjność i konkurencyjność tych obszarów oraz całego Obszaru Metropolitarnego Warszawy.

W dniu dzisiejszym strony podpisały list intencyjny mający zapoczątkować wspólne działania dla poprawy komunikacji. Prace projektowe związane ze zmianą układu komunikacyjnego to zawsze duże wyzwanie nie tylko w fazie realizacji inwestycji ale przede wszystkim w fazie uzgodnień, a jeśli działanie jest tak rozległe, jak to planowane to bez dobrej współpracy i bez dobrej komunikacji ze społecznością mogą się ciągnąć latami. Na ten aspekt szczególną uwagę zwrócił Adam Struzik. – Liczymy na współpracę i życzliwość, szczególnie przy wytyczaniu korytarza tej drogi. Bez porozumienia bardzo trudno jest realizować tego rodzaju inwestycje. Z mojego, wieloletniego doświadczenia wynika, ze jeśli samorządy współpracują między sobą i z lokalną społecznością, to inwestycje, nawet te najtrudniejsze, udaje się realizować – podkreślił.

Radna sejmikowa Anna Brzezińska zwróciła uwagę, że głównym celem jaki przyświeca podjęciu się realizacji tego zadania jest bezpieczeństwo na drogach. – I to jest główny cel tego zadania. Chcemy zapewnić poprawę bezpieczeństwa poprzez wyprowadzenie na zewnątrz wzmożonego ruchu pojazdów z zamieszkałych terenów – powiedziała.

Droga 635 która w przyszłości połączy S8 z krajową dwójką. – Spodziewamy się, że realizacja tak dużej inwestycji w terenie zamieszkałym może wywoływać problemy wynikające z różnych interesów wywołujących protesty społeczne – powiedział Grzegorz Obłętowski, dyrektor MAZDW.

Zarówno Marszałek Struzik jak i inni sygnatariusze porozumienia liczą, że dzięki wczesnej otwartości co do zamierzeń realizacji inwestycji zarówno wstępne prace przygotowawcze jak i projektowe przebiegną bez większych zakłóceń.

Trudno dziś przewidzieć ile czasu ostatecznie zajmie realizacja inwestycji. Na nasze pytanie zadane w trakcie konferencji o czas przygotowania dokumentacji marszałek Struzik określił na około 3 lata. – Ale precyzyjnie nikt tego dziś nie jest w stanie podać – zaznaczył.

Teresa Urbanowska

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Dni Miasta Kobyłka

Burmistrz Miasta Kobyłka Edyta Zbieć i dyrektor MOK Kobyłka Agnieszka Kacprzak zapraszają na Dni Miasta Kobyłka 2022 Wyjątkowe Dni Miasta Kobyłka, będą obfitowały [...]
0 komentarzy
Utrudnienia na Żołnierskiej i Marsa

Utrudnienia na Żołnierskiej i Marsa

W czwartek, 19 maja, wieczorem zamknięty został przejazd ulicą Żołnierską (dołem) od strony Rembertowa, na odcinku od najazdu na istniejącą estakadę do skrzyżowania [...]
0 komentarzy
Policja poszukuje sprawcę kradzieży

Policja poszukuje sprawcę kradzieży

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie prowadzą czynności w sprawie kradzieży bezprzewodowego klucza udarowego. Zdarzenie miało [...]
0 komentarzy

Kolejna dziupla samochodowa zlikwidowana. Złodzieje zatrzymani podczas demontażu auta.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wspólnie z funkcjonariuszami północnopraskiej grupy „ Skorpion” przeprowadzili działania samochodowe na terenie powiatu wołomińskiego, [...]
0 komentarzy

78. rocznica zrzutu żołnierzy Cichociemnych na placówkę odbiorczą „ Imbryk”

Kolejne obchody upamiętniające operację „Weller 2”, czyli zrzut żołnierzy Cichociemnych na placówkę odbiorczą „Imbryk” w kołakowskim lesie za nami. Odbyły się pod honorowym [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.