Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka dla rejonu ul. Podleśnej.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zielonka Uchwały Nr LXIV/624/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka dla rejonu ul. Podleśnej.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2024 r. do Burmistrza Miasta Zielonka:

  1. pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Burmistrz Miasta Zielonka
/-/
Kamil Michał Iwandowski

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - Weekend pełen miejskich wydarzeń

Zielonka – Weekend pełen miejskich wydarzeń

Rozpoczynający się weekend upłynie  pod znakiem teatru. Już dzisiaj OKiS zaprasza na spektakl, w którym jedną z ról odegra… Zielonka. W niedzielę zaś [...]
0 komentarzy

Kabaret Paranienormalni już niedługo zawita do Zielonki!

Już 26 kwietnia o godzinie 19:00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce Kabaret Paranienormalni będzie bawił mieszkańców Zielonki i okolic prezentując swój [...]
0 komentarzy
Zielonka - konkurs dla uczniów "Jak oszczędzam wodę?" przedłużony

Zielonka – konkurs dla uczniów „Jak oszczędzam wodę?” przedłużony

Dobra wiadomość dla tych, którzy nie zdążyli wziąć udziału w konkursie „Jak oszczędzam wodę”. O cenne nagrody można powalczyć jeszcze do 19 kwietnia [...]
0 komentarzy
Zielonka - Spotkanie ws. powołania komitetu rewitalizacji

Zielonka – Spotkanie ws. powołania komitetu rewitalizacji

UM Zielonka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Zielonka. Dziś o godzinie 17:00 [...]
0 komentarzy
Zielonka - pierwsza tegoroczna garażówka OKiS

Zielonka – pierwsza tegoroczna garażówka OKiS

Masz w domu ubrania, w których już nie chodzisz? Niepotrzebne zabawki, sprzęt AGD, ozdoby, kwiaty czy jakieś inne rzeczy? W sobotę 20 kwietnia [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.