Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP w Zielonce

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu MPZP Miasta Zielonka dla działek położonych przy ul. 111 Eskadry Myśliwskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 29 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka dla działek położonych przy ul. 111 Eskadry wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r. w Urzędzie Miasta Zielonka, przy ul. Lipowej 5, w sali konferencyjnej, w godzinach pracy Urzędu.

Obszar objęty przedmiotowym projektem miejscowego planu został określony na podstawie Uchwały Nr XXI/179/20 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka dla działek położonych przy ul. 111 Eskadry Myśliwskiej. Projekt planu będzie udostępniony również na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Zielonka https://bip.zielonka.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się 15 lutego 2022 r. o godz. 15:00 w formie online poprzez aplikację Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online proszone są o wysłanie do 15 lutego do godz. 13:00 wiadomości e-mailowej na adres wgp@zielonka.pl o następującej treści:

  1. temat: „dyskusja publiczna Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”
  2. treść wiadomości: „zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”, podając imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej.

W odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mailową otrzymają Państwo link do dyskusji prowadzonej za pomocą aplikacji Microsoft Teams wraz z instrukcją obsługi.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 07 marca 2022 r. do Burmistrza Miasta Zielonka:

  1. pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
  2. elektronicznie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres:um@zielonka.pl oraz poprzez platformę ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Zielonka.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Zielonka. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://www.zielonka.pl/polityka_prywatnosci.html

 

Więcej informacji z Zielonki

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów linii L43 i L46

Zielonka – zmiana trasy autobusów linii L43 i L46

W najbliższy piątek, 27 maja, w godzinach od ok. 7:00 do ok. 16:00, autobusy linii L43 i L46 nie będą wjeżdżały do osiedla [...]
0 komentarzy
Działka miejska na Glinkach do wynajmu

Działka miejska na Glinkach do wynajmu

Burmistrz Miasta Zielonka ogłosił konkurs ofert na wynajem działki rekreacyjnej. Posesja o powierzchni 416 m2 znajduje się w malowniczej scenerii terenów zielonych i [...]
0 komentarzy
UM Zielonka

Urząd Miasta Zielonka otwarty w sobotę

W najbliższą sobotę 28 maja Urząd Miasta Zielonka będzie otwarty w godzinach 8:00-15:00. Zgodnie z Zarządzeniem nr 196/2021 Burmistrza Miasta Zielonka, sobota jest [...]
0 komentarzy
Zielonka - ulica Januszewicza w budowie

Zielonka – ulica Januszewicza w budowie

Wykonawca modernizacji tej drogi przystąpił do robót ziemnych, na placu budowy pojawił się ciężki sprzęt. W pierwszej kolejności zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. Dobrą [...]
0 komentarzy
KSW Kyokushin

XVII Turniej w Ostrowi Mazowieckiej – 11 medali dla Zielonki

W niedzielę w Ostrowi Mazowieckiej odbył się XVII Turniej karate kyokushin. Pośród 300 zawodników z 25 klubów, nasi reprezentanci pokazali wysoki poziom i [...]
0 komentarzy
Zielonka - korty tenisowe do oddania w dzierżawę

Zielonka – korty tenisowe do oddania w dzierżawę

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce ogłasza  postępowanie ofertowe na dzierżawę kortów tenisowych, przy ul. Dziennikarskiej w Zielonce. Obiekt ten obejmuje nowo wybudowane [...]
0 komentarzy
komisji Rady Miasta Zielonka

Posiedzenia komisji Rady Miasta Zielonka

23 maja 2022r. (poniedziałek) o godz. 16:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki [...]
0 komentarzy
Zielonka - #NIEspieczRAKA - program profilaktyki nowotworów skóry

Zielonka – #NIEspieczRAKA – program profilaktyki nowotworów skóry

Jak szybko rozpoznać czerniaka? Dlaczego rak skóry jest tak podstępny? Czy ochrona przeciwsłoneczna jest ważna? Na te i inne pytania dotyczące profilaktyki nowotworów [...]
0 komentarzy
Nowe udogodnienia w Ośrodku Zdrowia w Zielonce

Nowe udogodnienia w Ośrodku Zdrowia w Zielonce

Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce podejmuje kolejne kroki w usprawnieniu obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami i osób starszych. W Ośrodku pojawił się nowy automat [...]
0 komentarzy
Zielonka - kolejny etap modernizacji ulicy Różanej.

Zielonka – kolejny etap modernizacji ulicy Różanej.

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę projektu przebudowy drogi. Burmistrz Kamil Michał Iwandowski podpisał z firmą wyłonioną w przetargu umowę na wykonanie kompletnej [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.