Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Marki.

Starosta Wołomiński zawiadamia o  wszczęciu  na  wniosek  Burmistrza  Miasta  Marki,  reprezentowanego  przez   pełnomocnika P. Zbigniewa Wieteckiego, złożony w dniu  03.07.2020r., następnie zmieniony w dniu 13.11.2020r. postępowania administracyjnego w   sprawie znak: WAB.6740.14.31.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Wczasowej i ulicy Weneckiej od ulicy Wczasowej do skrzyżowania z ulicą Projektowaną w m. Marki”.

Działki usytuowania obiektu:

  • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Miasta Marki w części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):

–      ew. nr: 11/5 (11/6, 11/7), 12 (12/1, 12/2), 19/1 (19/5, 19/6), 26 /9 (26/20, 26/21), 27

(27/5, 27/6), 28/2 (28/5, 28/6), 30/4 (30/5, 30/6),  31  (31/3, 31/4), 43  (43/3, 43/4), 47

(47/3, 47/4), 49/1 (49/7, 49/8),  49/2  (49/949/10)  obręb  0007  1-07,  jedn.  ewid. 14340 2  I Marki,

  • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Gminy Miasta Marki:

–  ew.  nr:  26/8,  26/10,  26/11,  26/12,  29/2, 41/6, 42, 44  obręb  0007  1-07,  iedn.  ewid.

143402 I Marki,

  • w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Miasta Marki, na których użytkowanie wieczyste wygasa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna:

–      ew. nr: 20 (20/3, 20/4) obręb 0007 1-07 , iedn. ewid. 143402 1 Marki,

  • w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Miasta Marki, niepodlegające  przejęciu:

–      ew. nr: 19/2, 32/9 obręb 0007 1-07, iedn. ewid. 143402 1 Marki.

Działki przeznaczone pod budowę sieci uzbrojenia terenu, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem –  numery  działek  przeznaczone  pod budowę sieci uzbrojenia  terenu, w nawiasach –  numery działek po   podziale):

–  ew. nr: 11/5 (11/6, 11/7), 19/1 (19/5, 19/6), 20 (20/3, 20/4), 30/4 (30/5, 30/6), 31   (31/3,

31/4), 32/2, 53/2, 49/2 (49/9, 49/10), 43 (43/3, 43/4), 47 (47/3, 47/4), 48/1, 171 obręb

0007 1-07, jedn.ewid. 143402 I Marki.

Działki niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego, na których przewidziano rozbiórkę  obiektów budowlanych  nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (tłustym drukiem – numery działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach – numery działek po podziale):

–  ew. nr: 19/1 (l 9/5, 19/6), 20 (20/3, 20/4), 30/4 (30/5, 30/6), 31 (31/3, 31/4), 32/1, 32/2, 53/2, 49/2 (49/9, 49/10), 43 (43/3, 43/4), 47  (47 /3, 47/4), 171 obręb 0007 1-07,   jedn.

ewid.143402 l Marki.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, (po uprzednim kontakcie telefonicznymtel. 22 346 11 66 w godzinach przyjęć interesantów: pon. 8-17, śr. 8-16, pt. 8-15) , gdzie można również zgłosić ewentualne  uwagi  i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od  dnia publicznego ogłoszenia.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

160. rocznica Powstania Styczniowego w Kątach-Wielgi

160. rocznica Powstania Styczniowego w Kątach-Wielgi

W niedzielę, w Kątach-Wielgi (gm. Strachówka) odbyła się uroczystość wspominająca poległych Powstańców, którzy 160 lat temu zginęli w walkach na terenie obecnego powiatu [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 28 marca do 5 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data [...]
0 komentarzy

Burmistrz Radzymina Online

Za nami kolejne spotkanie z Burmistrzem Radzymina Krzysztofem Chacińskim, tym razem w formie online. W trakcie spotkania przedstawione zostały aktualne inwestycje prowadzone przez [...]
0 komentarzy
Uroczystości w obronie Rodziny w Wołominie

Uroczystości w obronie Rodziny w Wołominie

W sobotę z inicjatywy Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka odbyła się uroczystość w intencji Rodzin w Wołominie. Wydarzenie odbyło się pod hasłem autorstwa Jana [...]
0 komentarzy

„Skorpiony” z Pragi Północ w niecałą dobę odnalazły skradzioną toyotę

Niecałą dobę potrzebowali policjanci z grupy Skorpion działającej w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI, by odzyskać auto skradzione z terenu Białołęki. Już po [...]
0 komentarzy
Rozpoczęcie prac wiertniczych na otworem badawczym GT-1 w Wołominie

Rozpoczęcie prac wiertniczych nad otworem badawczym GT-1 w Wołominie

To historyczny moment dla Wołomina. 15 marca 2023 roku symbolicznie uruchomiono świder, by oficjalnie rozpocząć odwiert otworu badawczego GT-1 w celu poszukiwania i [...]
0 komentarzy

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Adam Lubiak, Starosta Wołomiński i Norbert Wielgos, pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych

Kilka dni temu Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina, zaapelowała do Adama Lubiaka, starosty wołomińskiego o wspólną realizację parkingu podziemnego na terenie pomiędzy budynkami starostwa, [...]
0 komentarzy
Naczelnikiem OSP w Klembowie, Panem Łukaszem Jastrzębskim

Zawsze gotowi do pomocy

Często są pierwsi na miejscu zdarzenia, chociaż działalność w straży łączą z pracą i innymi obowiązkami. O tym jak wygląda praca strażaka-ochotnika rozmawiamy [...]
0 komentarzy
Nowy pociąg na trasie Warszawa Wileńska - Tłuszcz

Nowy pociąg na trasie Warszawa Wileńska – Tłuszcz

Wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy, na tory linii Warszawa Wileńska – Tłuszcz wyjechał nowy skład złożony z dwóch pojazdów ER 160 Flirt [...]
0 komentarzy
Policjanci poszukują świadków wypadku drogowego

Policja poszukuje świadków potrącenia pieszego

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie poszukują świadków wypadku drogowego, zaistniałego 25 lutego 2023 roku około godziny 18:15 w Markach [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.