Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Gminie Marki.

Starosta Wołomiński zawiadamia o  wszczęciu  na  wniosek  Burmistrza  Miasta  Marki,  reprezentowanego  przez   pełnomocnika P. Zbigniewa Wieteckiego, złożony w dniu  03.07.2020r., następnie zmieniony w dniu 13.11.2020r. postępowania administracyjnego w   sprawie znak: WAB.6740.14.31.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Wczasowej i ulicy Weneckiej od ulicy Wczasowej do skrzyżowania z ulicą Projektowaną w m. Marki”.

Działki usytuowania obiektu:

  • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Miasta Marki w części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):

–      ew. nr: 11/5 (11/6, 11/7), 12 (12/1, 12/2), 19/1 (19/5, 19/6), 26 /9 (26/20, 26/21), 27

(27/5, 27/6), 28/2 (28/5, 28/6), 30/4 (30/5, 30/6),  31  (31/3, 31/4), 43  (43/3, 43/4), 47

(47/3, 47/4), 49/1 (49/7, 49/8),  49/2  (49/949/10)  obręb  0007  1-07,  jedn.  ewid. 14340 2  I Marki,

  • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Gminy Miasta Marki:

–  ew.  nr:  26/8,  26/10,  26/11,  26/12,  29/2, 41/6, 42, 44  obręb  0007  1-07,  iedn.  ewid.

143402 I Marki,

  • w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Miasta Marki, na których użytkowanie wieczyste wygasa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna:

–      ew. nr: 20 (20/3, 20/4) obręb 0007 1-07 , iedn. ewid. 143402 1 Marki,

  • w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Miasta Marki, niepodlegające  przejęciu:

–      ew. nr: 19/2, 32/9 obręb 0007 1-07, iedn. ewid. 143402 1 Marki.

Działki przeznaczone pod budowę sieci uzbrojenia terenu, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem –  numery  działek  przeznaczone  pod budowę sieci uzbrojenia  terenu, w nawiasach –  numery działek po   podziale):

–  ew. nr: 11/5 (11/6, 11/7), 19/1 (19/5, 19/6), 20 (20/3, 20/4), 30/4 (30/5, 30/6), 31   (31/3,

31/4), 32/2, 53/2, 49/2 (49/9, 49/10), 43 (43/3, 43/4), 47 (47/3, 47/4), 48/1, 171 obręb

0007 1-07, jedn.ewid. 143402 I Marki.

Działki niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego, na których przewidziano rozbiórkę  obiektów budowlanych  nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (tłustym drukiem – numery działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach – numery działek po podziale):

–  ew. nr: 19/1 (l 9/5, 19/6), 20 (20/3, 20/4), 30/4 (30/5, 30/6), 31 (31/3, 31/4), 32/1, 32/2, 53/2, 49/2 (49/9, 49/10), 43 (43/3, 43/4), 47  (47 /3, 47/4), 171 obręb 0007 1-07,   jedn.

ewid.143402 l Marki.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, (po uprzednim kontakcie telefonicznymtel. 22 346 11 66 w godzinach przyjęć interesantów: pon. 8-17, śr. 8-16, pt. 8-15) , gdzie można również zgłosić ewentualne  uwagi  i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od  dnia publicznego ogłoszenia.

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

Tragiczny pożar w mieszkaniu komunalnym

W budynku komunalnym przy ulicy Wspólnej w Markach w czwartek 7 grudnia rankiem wybuchł pożar. Zaniepokojeni wydobywającym się z jednego z lokali gęstym [...]
0 komentarzy
Akcja Choinka za elektroodpady - 15 grudnia 2023 r.

Akcja Choinka za elektroodpady

Starosta Wołomiński zaprasza mieszkańców powiatu do udziału w akcji proekologicznej, przygotowanej przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie. Akcja ma na celu [...]
0 komentarzy
Wołomin - Charytatywny Turniej Dzieci – Dzieciom Razem dla Przemka

Charytatywny Turniej Dzieci – Dzieciom Razem dla Przemka

Wielkimi krokami zbliżamy się do organizacji VIII edycji Charytatywnego Turnieju „Dzieci-Dzieciom”. Celem tegorocznej edycji, jest zbiórka funduszy na leczenie Przemysława Woźniaka, 18-letniego mieszkańca Wołomina i [...]
0 komentarzy

Atak padaczki za kierownicą. Mężczyzna spowodował wypadek wjeżdżając w dwa inne auta.

We wtorek 5 grudnia w godzinach porannych na wysokości Centrum Handlowego M1 w Markach kierowca osobowego Citroena dostał nagle ataku padaczki i stracił [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 11 do 15 grudnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Wycinka drzew przy DW 634

Będzie beton zamiast drzew

Trwa wycinka drzew przed planowaną przebudową drogi wojewódzkiej 634. W Wołominie, w okolicach ul. 1 Maja słychać dziś warkot pił mechanicznych. Do wycięcia [...]
Jeden komentarz
Wolontariusze z Mazowsza nagrodzeni!

Wolontariusze z Mazowsza nagrodzeni!

W tegorocznej edycji „Mazowieckich Barw Wolontariatu” spośród 63 zgłoszonych kandydatów wyłoniono 7 laureatów i wyróżniono 7 osób. Podczas gali, która odbyła się w [...]
0 komentarzy
Warszawa i okoliczne powiaty ze wsparciem sejmiku Mazowsza!

Warszawa i okoliczne powiaty ze wsparciem sejmiku Mazowsza!

Aż 1232 inwestycje udało się w tym roku zrealizować na terenie Warszawy i 9 podwarszawskich powiatów dzięki wsparciu sejmiku Mazowsza. Ponad 761 mln [...]
0 komentarzy

Odśnieżanie chodnika przed posesją, odśnieżanie dachu. Do kogo należy ten obowiązek?

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązku odśnieżania zalegającego śniegu na dachach budynków. Jeden metr sześcienny [...]
0 komentarzy

Czy na Mazowszu powstanie pierwszy w Polsce ośrodek zdrowia psychicznego małego dziecka?

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie będzie rozbudowane. Część nowego budynku zostanie w pełni dostosowana do diagnozowania i terapii niemowląt. Jest to szczególnie ważne, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.