Od pasji do zawodu

W ramach projektu „Od pasji do zawodu”  w trzech szkołach na terenie Powiatu Wołomińskiego odbywały się warsztaty i spotkania dotyczące wyboru zawodowej przyszłości. W projekcie uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu, Gimnazjum nr 3 w Wołominie oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Kobyłce.

W poniedziałek 17 grudnia zakończyła się część projektu obejmująca warsztaty i spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów.
W Szkole podstawowej w Zagościńcu w projekcie uczestniczyli uczniowie klasy  8 b (17 uczniów). W Gimnazjum nr 3 w Wołominie projekt realizowany był przez 31 osób klasy 3 b Zaś w Szkole Podstawowej nr 3 w Kobyłce 24 uczniów.
Uczniowie próbowali rozpoznania swoich mocnych i słabych stron prezentowali czynności, których wykonanie nie sprawia im trudności. – Rozmawialiśmy na temat  cech psychicznych i fizycznych, które pomagają lub przeszkadzają w wykonywaniu  określonych czynności.  Poruszaliśmy także temat  zainteresowań i pasji, jako motorów przyszłej pracy zawodowej – mówi instruktor prowadzący warsztaty.
Na kolejnych warsztatach uczestnicy rozpoznawali dominujące u siebie rodzaje inteligencji (kinestetyczna, językowa, inter czy intrapersonalna itp.) i dobierali zawody, w których mogliby odnieść sukcesy.  Uczestniczyli również w grze „Przyjęcie”, w której chodziło o rozpoznanie swoich skłonności zawodowych (na podstawie typów osobowości zawodowych wg J. Hollanda).
Ostatnie zajęcia dotyczyły tematów ściśle zawodowych – uczniowie poznali podział zawodów wg Klimowa;  oglądali prezentację multimedialną – „Zawody ginące, zawody z przyszłością”.
Przygotowywali listę zawodów w określonym miejscu pracy, np. szpital, teatr, market, lotnisko.
Poruszono też temat ścieżek dalszego kształcenia – omawiane były możliwości oraz przeszkody decydujące  o wyborze szkoły.
W Szkole podstawowej nr 3 w Kobyłce chociaż cel i tematyka były takie same jak w dwóch poprzednich szkołach wybrano jednak nieco inną  metodę warsztatów, które odbywały się w atmosferze koleżeńskiej rozmowy opartej o przykłady odnoszące się do znanych współczesnemu nastolatkowi bohaterów gier i filmów.
Tę część projektu w każdej z grup zakończono spotkaniami z wybranymi gośćmi – wykonującymi różne zawody: policjanta-ławnika i policjanta-strażnika miejskiego oraz dziennikarza-organizatora eventów jak też twórcę herbów i medali-samorządowca.
Na podstawie konkretnych przykładów rozmawiano o koniecznej na rynku pracy elastyczności, o potrzebie ustawicznego kształcenia i samokształcenia.
W piątek 14 grudnia i w poniedziałek 17 grudnia młodzieży z każdej grupy odbyła po dwie wycieczki – do Powiatowego Urzędu Pracy oraz do Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie.
Podczas zwiedzania ZEC młodzież dowiedziała się nie tylko o tym jakie technologie są tu stosowane dla otrzymania ciepła ale również o tym jak różne specjalności i zawody spotykają się w tym miejscu pracy. Wspólnie zastanawiano się jaki wpływ na sposób przyszłego życia ma wybór formy zatrudnienia.
W trakcie spotkania w PUP rozmawiano o formach pomocy osobom szukającym pracy po zakończeniu kolejnego etapu kształcenia udzielanych przez tą instytucję. Zwrócono również uwagę, że PUP to także miejsce gdzie w przyszłości można znaleźć pracę.
Elementem kończącym spotkania było ogólne spotkanie podsumowujące podczas którego wicestarosta Robert Szydlik i Teresa Urbanowska, dziennikarz i animator życia społecznego opowiedzieli jak ich życiowe pasje  wpłynęły na życie zawodowe.
Projekt zakończony zostanie wręczeniem nagród zwycięzcom konkursów na film i wywiad/reportaż prezentujące osoby wykonujące ciekawe zawody.

od-paski-do-zawodu_02

 

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.