Ogłoszenie dot. dzierżawy nieruchomości gminnej w Zielonce

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2004) Burmistrz Miasta Zielonka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

1.Oznaczenie nieruchomości gruntowej – księga wieczysta nr 62846, działka nr 35/2 cz. w obrębie 4-80-08;
2.Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy – 21 m. kw.,
3.Opis nieruchomości – przedmiot planowanej dzierżawy znajduje się na terenie kompleksu garaży, położonego w Zielonce przy ul. Długiej, na którym znajduje się m. in. murowany garaż o powierzchni zabudowy 21 m. kw. niebędący własnością Miasta Zielonka;
4.Przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z planem miejscowym przyjętym Uchwałą Rady Miasta Zielonka Nr XVII/168/04 z dnia 17 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 45 z dnia 03.03.2004 r. poz.1275 ze zm.) podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (symbol – MW 1),
5.Okres dzierżawy – trzy lata,
6.Minimalna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy – 2,59 zł za 1 m. kw. miesięcznie netto,
7.Termin wnoszenia opłat – do uzgodnienia,
8.Aktualizacja czynszu polega na możliwej, corocznej waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez G.U.S.

Źródło: UM Zielonka

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.