Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuszcz na lata 2023-2028”

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuszcz na lata 2023-2028”

Burmistrz Tłuszcza zaprasza mieszkańców Gminy Tłuszcz do zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuszcz na lata 2023-2028 w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje w formie wyłożenia do wglądu publicznego potrwają od 12.10.2023r. do 01.11.2023r.

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Planu, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@tluszcz.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do PGN”).
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Więcej informacji z Tłuszcza

Planowane przerwy w dostawie prądu

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim, Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim i Sokołowskim

W dniach od 26 lutego do 1 marca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne w Tłuszczu.

Bezpłatne badania mammograficzne

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego [...]
0 komentarzy
Tłuszcz - modernizacja Orlika - czas start

Tłuszcz – modernizacja Orlika – czas start

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk w obecności Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Wiolety Roguskiej oraz Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w [...]
0 komentarzy

Tłuszcz – pamiętamy o ks. prał. Aleksandrze Smogorzewskim

W 7 rocznicę śmierci ks. prał. Aleksandra Smogorzewskiego- Honorowego Obywatela Gminy Tłuszcz Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tłuszczu [...]
0 komentarzy
Staż w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu

Tłuszcz – oferty pracy

Szczegóły ofert  oraz niezbędne dokumenty można sprawdzić na stronach https://tluszcz.bip.net.pl/?a=16272   oraz https://tluszcz.bip.net.pl/?a=16271   Więcej informacji z Tłuszcza [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.