Ogłoszenie o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Sprzątanie lasu na Bankówce

Nadleśnictwo Drewnica informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia znajdujących się w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa.

Grunty przeznaczone do zalesienia to nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia lub objęte decyzją o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Zasięg administracyjny Nadleśnictwa można sprawdzić na portalu  https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

 Oferta powinna zawierać:

1. Oznaczenie nieruchomości: nazwa gminy, obrębu ewidencyjnego, numer działki/działek ewidencyjnych,

2. Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,

W przypadku posiadania dodatkowych dokumentów Nadleśnictwo Drewnica zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty:

1. Informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli nieruchomość jest objęta planem) lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (jeżeli została wydana),

2. Wypisu z rejestru gruntów lub uproszczonego wypisu z rejestru gruntów,

3. Operatu szacunkowego wyceny nieruchomości (jeżeli został sporządzony).

Oferowane do sprzedaży grunty powinny:

1. być własnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),

2. mieć założoną księgę wieczystą,

3. nie być przedmiotem sporów granicznych,

4. w Ewidencji Gruntów i Budynków być sklasyfikowane jako las albo rola przeznaczona w mpzp do zalesienia bądź objęta decyzją o warunkach zabudowy,

5. mieć ustalone w terenie granice.

W przypadku pytań lub wątpliwości Nadleśnictwo Drewnica zwraca się z prośbą o kontakt pod numerem telefonu: (22) 781-62-09 wew. 334.

 

Info: Nadleśnictwo Drewnica

 

Więcej informacji z Powiatu Wołomińskiego

83. rocznica pobytu mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Krubkach-Górkach

W niedzielę 2 października odbyły się uroczystości poświęcone 83. rocznicy pobytu  mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Krubkach-Górkach. W ramach obchodów odbył się [...]
0 komentarzy

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Adam Lubiak, Starosta Wołomiński

Drogi, przejazdy, chodniki, ścieżki rowerowe – to niemalże dyżurne tematy na lokalnych formach społecznościowych chyba we wszystkich gminach w Polsce nie tylko w [...]
0 komentarzy
burmistrz Ząbek

Inwestycyjne plany Miasta Ząbki

– Miasto Ząbki nieustannie się rozwija. Wraz z rosnącą liczbą mieszkańców niezbędne są inwestycje w infrastrukturę drogową, edukacyjną oraz miejsca rekreacji. Wymaga to [...]
0 komentarzy

Radzymin przekazał Ukrainie karetkę

Gmina Radzymin, w dniu 30 września br., przekazała na rzecz Ministerstwa Obrony Ukrainy jedną z karetek Centrum Medycznego w Radzyminie. Ambulans przeszedł kompleksowy [...]
0 komentarzy

Wreszcie! Trwają roboty przy węźle „Wołomin” do S8

– Od kilku dni pracownicy Wydziału Dróg Powiatowych intensywnie pracują przy wiadukcie na węźle „Wołomin”, wykonując m.in.: naprawę i uzupełnienie elementów brukarskich, czyszczenie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.