Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z trzech zakresów

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z trzech zakresów

25 stycznia ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z trzech zdefiniowanych zakresów.

1. Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 7 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w trzech zdefiniowanych zakresach, w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

L.p Nr sprawy Nazwa oferenta Tytuł zadania Numer oferty Numer zadania Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji
1 SOC.524.1.2021 Miejski Klub Sportowy ZĄBKOVIA ZĄBKI Upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/1/21 1 30 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

2 SOC.524.3.2021 Uczniowski Klub Sportowy ZĄBKOVIA ZĄBKI Upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/2/21 1 12 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

3 SOC.524.6.2021 Uczniowski Klub Sportowy SZABLA ZĄBKI Wspieranie działań z zakresu kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/3/21 1 4 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

4 SOC.524.8.2021 Uczniowski Klub Sportowy SAMEJUDO ZĄBKI Wspieranie działań z zakresu kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/4/21 1 15 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

5 SOC.524.9.2021 Klub Sportów Walki

KYOKUSHIN

Organizacja XIII Turnieju Karate

Kyokushin
w Ząbkach

1/1/5/21 1 4 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

6 SOC.524.10.2021 Fundacja

„DZIECI

ULICY”

Gospodarstwo edukacyjne

dla osób bezdomnych

1/2/1/21 2 20 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

7 SOC.524.11.2021 Klub Sportowy SIATKARZ ZĄBKI Upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/6/21 1 4 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

8 SOC.524.12.2021 Uczniowski Klub Sportowy KOBRA

ZĄBKI

Upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/7/21 1 2 500,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

9 SOC.524.13.2021 Polski Związek Wędkarski – Koło Nr 61

w Ząbkach

Promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizację wycieczek wędkarskich dla członków Koła

Nr 61 w Ząbkach

1/1/8/21 1 6 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

10 SOC.524.14.2021 Uczniowski Klub Sportowy

DWÓJKA ZĄBKI

Organizacja zajęć ruchowych dla dzieci z klas I-III (w tym dzieci z klas integracyjnych) 1/1/9/21 1 4 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

11 SOC.524.15.2021 STOWARZYSZENIE PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości Stowarzyszenie PRO Q – umacnianie rodzin

w Ząbkach

1/3/1/21 3 10 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

12 SOC.524.17.2021 Uczniowski Klub Sportowy

A-Z AKTYWNI ZĄBKI

Upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/10/21 1 1 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

13 SOC.524.18.2021 Międzyszkolny Klub

Sportowy

ZĄBKI

Upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/11/21 1 4 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

14 SOC.524.19.2021 Uczniowski Klub Sportowy

JEDYNKA ZĄBKI

Organizacja wyjazdów

i imprez

sportowo – rekreacyjnych

1/1/12/21 1 1 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

15 SOC.524.20.2021 Klub Sportowy TENIS MAXI PLAST ZĄBKI Organizacja zimowych zgrupowań dla zawodników klubu 1/1/13/21 1 2 500,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

Oferty, które nie uzyskały dofinansowania w wyniku oceny merytorycznej:

1 SOC.524.21.2021 Uczniowski Klub Sportowy

FAIR-PLAY ZĄBKI

Doskonalenie elementów techniki i taktyki piłki nożnej oraz gimnastyki korekcyjnej 1/1/14/21 1 0,00 Oferta wpłynęła po terminie zgłoszeń

2. Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, dostarczyć dokumenty (stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia) niezbędne do podpisania umowy, w szczególności:

1) oświadczenie o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu dotacji oraz o aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie;

2) zaktualizowany opis poszczególnych działań;

3) zaktualizowany harmonogram;

4) zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów;

5) zaktualizowane przewidywane źródła finansowania.

3. Niedostarczenie przez oferenta wymaganych dokumentów w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert może skutkować odstąpieniem Burmistrza od zawarcia umowy.

4. Szczegółowy termin realizacji zadania publicznego zostanie określony w umowie.

5. Wydatki środków pochodzących z dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy.

 

Więcej informacji z Ząbek

Jak bez problemów pobrać bilet zerowy i parkować bezpłatnie w SPP w Ząbkach

W związku z wprowadzeniem w Ząbkach stref płatnego parkowania pod koniec marca i w kwietniu było bardzo duże zainteresowanie wyrobieniem karty mieszkańca. Przybyło [...]
0 komentarzy
Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Pracuj w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko inspektor lub podinspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji. I. Wymagania niezbędne: 1.spełnienie wymagań określonych [...]
0 komentarzy

Ząbki – pamiętaj o drugiej racie płatności za zezwolenie

II. ratę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 należy wpłacić do dnia   31.05.2022 r. na rachunek Urzędu Miasta Ząbki [...]
0 komentarzy
Ząbki - konkurs dla organizacji pozarządowych

Ząbki – konkurs dla organizacji pozarządowych

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI w dniu 6 maja 2022 r.ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. [...]
0 komentarzy
konkursu Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę

Ząbki zwycięzcą konkursu Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę

W Konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 gmina miejska Ząbki zajęła I miejsce  [...]
0 komentarzy

Oddaj krew w Ząbkach

8 maja  w godz. 9:00-14:00 przed Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach (pływalnia), przy ul. Słowackiego 23. odbędzie się kolejna akcja poboru krwi.   [...]
0 komentarzy
Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowiska w Urzędzie Miasta Ząbki inspektor / podinspektor w  Referacie Inwestycji oraz główny specjalista w Referacie Inwestycji. [...]
0 komentarzy

Opiekun skwerów poszukiwany

Burmistrz Miasta Ząbki poszukuje osoby chętnej do pracy w charakterze opiekuna skwerów przy ul. Powstańców i ul. Gałczyńskiego. Zakres wykonywanych zadań: czynności porządkowe [...]
0 komentarzy
Lokatorze, Ty też jesteś mieszkańcem Ząbek

Lokatorze, Ty też jesteś mieszkańcem Ząbek

Wynajmujesz dla siebie mieszkanie w Ząbkach i faktycznie tu mieszkasz?  Rozlicz PIT w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, podaj swój ząbkowski adres zamieszkania i [...]
0 komentarzy
Awaryjne zamknięcie przejazdów

Awaryjne zamknięcie przejazdów i przejść

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie informuje, że w związku z awaryjną naprawą przejazdu w ciągu ulicy Kolejowej na [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.