Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z trzech zakresów

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z trzech zakresów

25 stycznia ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z trzech zdefiniowanych zakresów.

1. Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 7 grudnia 2021 r. na realizację zadań publicznych w trzech zdefiniowanych zakresach, w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

L.p Nr sprawy Nazwa oferenta Tytuł zadania Numer oferty Numer zadania Kwota dotacji Przeznaczenie dotacji
1 SOC.524.1.2021 Miejski Klub Sportowy ZĄBKOVIA ZĄBKI Upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/1/21 1 30 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

2 SOC.524.3.2021 Uczniowski Klub Sportowy ZĄBKOVIA ZĄBKI Upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/2/21 1 12 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

3 SOC.524.6.2021 Uczniowski Klub Sportowy SZABLA ZĄBKI Wspieranie działań z zakresu kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/3/21 1 4 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

4 SOC.524.8.2021 Uczniowski Klub Sportowy SAMEJUDO ZĄBKI Wspieranie działań z zakresu kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/4/21 1 15 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

5 SOC.524.9.2021 Klub Sportów Walki

KYOKUSHIN

Organizacja XIII Turnieju Karate

Kyokushin
w Ząbkach

1/1/5/21 1 4 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

6 SOC.524.10.2021 Fundacja

?DZIECI

ULICY?

Gospodarstwo edukacyjne

dla osób bezdomnych

1/2/1/21 2 20 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

7 SOC.524.11.2021 Klub Sportowy SIATKARZ ZĄBKI Upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/6/21 1 4 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

8 SOC.524.12.2021 Uczniowski Klub Sportowy KOBRA

ZĄBKI

Upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/7/21 1 2 500,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

9 SOC.524.13.2021 Polski Związek Wędkarski ? Koło Nr 61

w Ząbkach

Promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizację wycieczek wędkarskich dla członków Koła

Nr 61 w Ząbkach

1/1/8/21 1 6 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

10 SOC.524.14.2021 Uczniowski Klub Sportowy

DWÓJKA ZĄBKI

Organizacja zajęć ruchowych dla dzieci z klas I-III (w tym dzieci z klas integracyjnych) 1/1/9/21 1 4 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

11 SOC.524.15.2021 STOWARZYSZENIE PRO ? Pracownia Rozwoju Osobowości Stowarzyszenie PRO Q ? umacnianie rodzin

w Ząbkach

1/3/1/21 3 10 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

12 SOC.524.17.2021 Uczniowski Klub Sportowy

A-Z AKTYWNI ZĄBKI

Upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/10/21 1 1 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

13 SOC.524.18.2021 Międzyszkolny Klub

Sportowy

ZĄBKI

Upowszechnianie kultury fizycznej

i sportu

w formach niekomercyjnych

1/1/11/21 1 4 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

14 SOC.524.19.2021 Uczniowski Klub Sportowy

JEDYNKA ZĄBKI

Organizacja wyjazdów

i imprez

sportowo – rekreacyjnych

1/1/12/21 1 1 000,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

15 SOC.524.20.2021 Klub Sportowy TENIS MAXI PLAST ZĄBKI Organizacja zimowych zgrupowań dla zawodników klubu 1/1/13/21 1 2 500,00 dofinansowanie

wydatków wnioskowanych do

pokrycia z dotacji
w kosztorysie

oferty

Oferty, które nie uzyskały dofinansowania w wyniku oceny merytorycznej:

1 SOC.524.21.2021 Uczniowski Klub Sportowy

FAIR-PLAY ZĄBKI

Doskonalenie elementów techniki i taktyki piłki nożnej oraz gimnastyki korekcyjnej 1/1/14/21 1 0,00 Oferta wpłynęła po terminie zgłoszeń

2. Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, dostarczyć dokumenty (stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia) niezbędne do podpisania umowy, w szczególności:

1) oświadczenie o przyjęciu, bądź nieprzyjęciu dotacji oraz o aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie;

2) zaktualizowany opis poszczególnych działań;

3) zaktualizowany harmonogram;

4) zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów;

5) zaktualizowane przewidywane źródła finansowania.

3. Niedostarczenie przez oferenta wymaganych dokumentów w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert może skutkować odstąpieniem Burmistrza od zawarcia umowy.

4. Szczegółowy termin realizacji zadania publicznego zostanie określony w umowie.

5. Wydatki środków pochodzących z dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy.

 

Więcej informacji z Ząbek

PSZOK

Utrudnienia w ząbkowskim PSZOK-u

Z przyczyn technicznych w dniach 30 listopada (środa) oraz 1 grudnia (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ząbkach będzie nieczynny   [...]
0 komentarzy

Ząbki wyróżnione w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego

Miasto Ząbki zostało wyróżnione, zyskując I miejsce w kategorii Lider Powiatowy oraz III miejsce w kategorii Lider Miejski, Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. Wyróżnienie [...]
0 komentarzy
Marki - złóż wniosek o węgiel po preferencyjnej cenie

Ząbki – złóż wniosek o zakup, aby zamówić węgiel na preferencyjnych warunkach

Gmina Ząbki przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W [...]
0 komentarzy
LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie sesji. [...]
0 komentarzy
PSZOK

Zmiana godzin pracy PSZOK W Ząbkach

Od dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ząbkach, przy ul. Zycha, będzie czynny [...]
0 komentarzy
odpady

Ząbki – zmiana metody ustalenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Od dnia 1 stycznia 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXVI/602/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r. (Dz. Urz. z [...]
0 komentarzy
Ząbki - konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Ząbki – konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Sześć nowych pomników przyrody pojawi się w Mieście Ząbki. Jeden z nich nadal nie posiada imienia. Ogłaszamy więc konkurs na imię dla dębu [...]
0 komentarzy
LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się 16 listopada 2022 roku o godz. 17:30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie [...]
0 komentarzy
dzień flagi

Obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk zaprasza na wspólne obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Harmonogram uroczystości w Ząbkach 11.11.2022 r. (piątek): godz. 10.00 – [...]
0 komentarzy

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

O ząbkowskich inwestycjach oraz wyzwaniach stojących przed samorządem z burmistrz Małgorzatą Zyśk rozmawia Teresa Urbanowska. Więcej informacji z Ząbek [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.