Ogólnopolska edukacyjna konferencja w Ząbkach

ogólnopolska konferencja edukacyjna w Ząbkach

W dniach 9, 10 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja i Targi dla Dyrektorów Szkół, Nauczycieli oraz Samorządów i Kuratoriów Oświaty „Model Nowoczesnej Szkoły”. Uczestniczyło w niej 230 osób, wśród przybyłych gości byli, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej Pan Rafał Lew – Starowicz, przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji Pan Robert Król, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Piotr Uściński, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Lider Cyfryzacji Pan Włodzimierz Marciński oraz przedstawiciele Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, Koordynatorzy d. s. Innowacji Kuratoriów Oświaty z całej Polski, Burmistrz Miasta Ząbki, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Dyrektorzy i Nauczyciele ze szkół w całej Polsce. Konferencja została objęta patronatami m. in. Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Burmistrza Miasta Ząbki. Patronami medialnymi byli: TVP3 Warszawa, Polskie Radio RDC Radio dla Ciebie, Głos Nauczycielski.
W dniu 9 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelię Michałowską, Burmistrza Miasta Ząbki Roberta Perkowskiego oraz Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Piotra Uścińskiego. Podczas konferencji zostało poruszonych wiele tematów, które z pewnością zainteresowały osoby związane z wdrażaniem technologii w edukacji. Były to m. in.: idea ,,Szkoły Umiejętności XXI wieku”, model nauczania STEAM, jak i dlaczego uczyć programowania według nowej podstawy programowej MEN, przykłady rozwiązań chmurowych w zarządzaniu placówkami oraz dydaktyce. – Szkoły i nauczyciele powinni korzystać
z rozwiązań edukacyjnych, które z natury zachęcają do nabycia umiejętności interdyscyplinarnych lub ułatwiają ten proces – powiedział dyrektor szkoły Tomasz Łukawski. Nie zabrakło również warsztatów i laboratoriów, podczas których było można zobaczyć m. in. wykorzystanie innowacji pedagogicznych z zastosowaniem robotyki, rozszerzonej rzeczywistości, aplikacji GARAGE BAND dla nauczycieli muzyki czy pracowni językowych Mentor. – Na szeroką skalę w szkole powinny być stosowane technologie jako wsparcie dla zaplanowanych procesów edukacyjnych, projektów i doświadczeń prowadzących do uzyskiwania umiejętności i kompetencji pojmowanych w sposób holistycznych – dodał Tomasz Łukawski. Dwudniowe spotkanie było przeznaczone dla dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotowych oraz edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli informatyki, samorządowców, pracowników kuratoriów oświaty oraz dla osób zainteresowanych modelem nauczania projektowego z TIK ,,w tle”.
Materiały: Archiwum SP 3 w Ząbkach

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.