Ograniczenie wykonywania zadań przez Urząd Miasta Ząbki

Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

W związku ze stanem epidemii wprowadzone zostają ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta Ząbki, polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Ograniczenia nie dotyczą zadań z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378);

6) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378);

7) działalności kasy Urzędu.

  1. Sprawy, o których mowa w ust. 1, są załatwiane za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu oraz poczty elektronicznej.
  2. Ograniczeniom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają sprawy pilne wymagające osobistego stawiennictwa, przy czym decyzję o konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w Urzędzie podejmuje kierownik komórki organizacyjnej Urzędu właściwej dla załatwienia danej sprawy, na podstawie informacji uzyskanych uprzednio od interesanta telefonicznie lub drogą elektroniczną.
  3. Obsługa interesantów w sprawach określonych w ust. 2 i 4 odbywa się przy zachowaniu następujących zasad:
    1. w celu wejścia do Urzędu interesant jest obowiązany połączyć się poprzez urządzenie znajdujące się przy drzwiach wejściowych do Urzędu z komórką organizacyjną, w której zamierza załatwić sprawę; interesanta wprowadza do Urzędu pracownik;
    2. interesant wchodzi do Urzędu po potwierdzeniu właściwej temperatury ciała zmierzonej w sposób zdalny, po zakryciu ust i nosa zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także założeniu rękawiczek jednorazowych lub zdezynfekowaniu rąk środkami do dezynfekcji;
    3. w pomieszczeniu, gdzie następuje obsługa, może znajdować się tylko 1 interesant, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 21 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Ząbek

Policjanci odzyskali skradzioną minikoparkę - była na drugim końcu powiatu

Policjanci odzyskali skradzioną minikoparkę – była na drugim końcu powiatu

Wołomińscy kryminalni odzyskali mienie warte 100 tysięcy złotych. Do sprawy zatrzymali trzech mężczyzn, podejrzanych o kradzież przyczepki z minikoparką z osiedla zamkniętego w [...]
0 komentarzy
Ząbki - SP nr 2 poszukuje nauczyciela chemii

Ząbki – SP nr 2 poszukuje nauczyciela chemii

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach, przy ul.Batorego 11, pilnie /od zaraz/ zatrudni nauczyciela chemii w wymiarze 16/18 etatu. Kwalifikacje: wykształcenie wyższe [...]
0 komentarzy
Sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa LXXVI sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się 29 marca 2023 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie [...]
0 komentarzy
Ząbki - EKO Skwer przy ul. Zycha po rewitalizacji

Ząbki – EKO Skwer przy ul. Zycha po rewitalizacji

Zakończyły się wiosenne prace porządkowe i modernizacyjne na terenie Eko Skweru przy ul. ks. S. Zycha 61 w Ząbkach. Zakres przeprowadzonych prac: * [...]
0 komentarzy
Ząbki: Szkolenie z pierwszej pomocy

Ząbki: Szkolenie z pierwszej pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy (z użyciem defibrylatora). odbędzie się 30 marca br. o godz. 17.00 w sali ślubów Urzędu Miasta Ząbki (wejście E, [...]
0 komentarzy
Elite Futsal Team Ząbki awansował do 2 ligi Futsalu

Elite Futsal Team Ząbki awansował do 2 ligi Futsalu

W swoim debiutanckim sezonie drużyna Elite Futsal Team została Mistrzem Mazowsza oraz uzyskała awans do 2 ligi Futsalu. Przypomnijmy że 2 liga futsalu [...]
0 komentarzy
Ząbki - zaproszenie na szkolenie PIERWSZA POMOC

Ząbki – zaproszenie na szkolenie PIERWSZA POMOC

Szkolenie z pierwszej pomocy (z użyciem defibrylatora) odbędzie się 30 marca br. o godz. 17.00 w sali ślubów Urzędu Miasta Ząbki (wejście E, [...]
0 komentarzy
XIV Turniej Karate w Ząbkach dla dzieci i młodzieży

XIV Turniej Karate w Ząbkach dla dzieci i młodzieży

Klub Sportów Walki KYOKUSHIN zaprasza na XIV Junior KYOKUSHIN CUP w Ząbkach. Turniej odbędzie się w sobotę 1 kwietnia na hali sportowej Szkoły Podstawowej [...]
0 komentarzy
Ząbki - Eko-skwer przy ul. Zycha nieczynny

Ząbki – Eko-skwer przy ul. Zycha nieczynny

W dniach 23-26.03.2023 r. w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi, Eko-Skwer, mieszczący się przy ul. ks. S. Zycha w Ząbkach, będzie nieczynny. Za [...]
0 komentarzy
Badania w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED w kwietniu

Badania w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED w kwietniu

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.