Opieka wytchnieniowa oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ? edycja 2021

Na początku grudnia ruszył nabór do Programu ?Opieka wytchnieniowa? oraz ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? ? edycja 2021. Programy skierowane są do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają doraźnej pomocy w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami oraz do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/osób z orzeczeniami równoważnymi i dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zachęcamy gminy/powiaty do składania wniosków w terminie do 31 grudnia 2020 r. Na realizację Programu ?Opieka wytchnieniowa? w 2021 r. zaplanowano 50 mln zł, natomiast na realizację Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? zaplanowano 80 mln złotych.  – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Opieka wytchnieniowa

Program ?Opieka wytchnieniowa? edycja 2021 jest kontynuacją edycji 2019 oraz 2020 i jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego. W tegorocznej edycji w ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej. Ponadto ta edycja stwarza samorządom korzystniejsze warunki finansowania jego realizacji, a szczególnie możliwość zwiększenia procentowego udziału kosztów obsługi Programu z dotychczasowego 1 proc. do 2 proc. środków przekazanych na realizację tego Programu.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze  znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. Jako zadanie stawia odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?

Program ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? ? edycja 2021 jest kontynuacją edycji 2019 oraz 2020 i również jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

W tegorocznej edycji została poszerzona grupa beneficjentów Programu o dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia. Gmina/powiat może otrzymać podobnie jak w roku ubiegłym wsparcie finansowe w wysokości 100 proc. kosztów realizacji usługi asystenckiej. Ponadto ta edycja stwarza samorządom korzystniejsze warunki finasowania jego realizacji, a szczególnie możliwość zwiększenia procentowego udziału kosztów obsługi Programu z dotychczasowego 0,5 proc. do 2 proc. środków przekazanych na realizację tego Programu. Wzrost nastąpił również w przypadku finansowania jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta, nie może on przekroczyć 40 zł.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności/osób z orzeczeniami równoważnymi i dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program ma na celu rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Gorąco Państwa zachęcam do wzięcia udziału i aplikowanie o środki z Programu.
Stwórzmy w naszym województwie system wsparcia, na który czekają osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Pozyskajmy w tym celu środki z Funduszu Solidarnościowego i odpowiedzmy na potrzeby i oczekiwania osób z niepełnosprawnością. –
zachęca do przesyłania wniosków Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

W 2020 r. w związku z realizacją programu Fundusz Solidarnościowy, na Mazowszu pozyskano łącznie ponad 31,3 mln zł dofinansowania (w tym prawie 4,5 mln w ramach Programu ?Opieka wytchnieniowa? oraz 8,8 mln złotych w ramach Programu ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?).

Fundusz Solidarnościowy w ramach którego realizowana jest ?Opieka wytchnieniowa? oraz ?Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej? ma na celu budowanie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i wpisuje się w priorytetowe zadania Rządu. Z poprzednich lat wiem, że Program ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem przez samorządy, gdyż zgłosiło się aż 71 jednostek w ramach ?Opieki wytchnieniowej? oraz 32 jednostki w ramach ?Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?, a ich kontynuacja i realizacja jest bardzo wyczekiwana przez środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów ? mówi Wojewoda Mazowiecki.

Więcej informacji z Mazowsza

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wyszkowskim, Ostrowskim, Węgrowskim, Sokołowskim i Wołomińskim

W dniach od 28 września do 7 października planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego, Sokołowskiego i [...]
0 komentarzy
Do końca roku za złotówkę do marszałkowskich muzeów i teatrów!

Do końca roku za złotówkę do marszałkowskich muzeów i teatrów!

Jeszcze do końca roku uczniowie z Mazowsza mogą odwiedzać mazowieckie instytucje kultury za złotówkę. W maju i w czerwcu z tej możliwości skorzystało [...]
0 komentarzy

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do [...]
0 komentarzy
Wskaż lekarzowi gdzie będziesz w czasie zwolnienia

Wskaż lekarzowi gdzie będziesz w czasie zwolnienia

W czasie wystawiania zwolnienia lekarskiego warto poprosić lekarza o wpisanie tego adresu, pod którym będziemy się kurować. Dotyczy to zwłaszcza osób, które wynajmują [...]
0 komentarzy
Komunikacja miejska w wakacje

Bezpłatna komunikacja Publiczna

W dniu 22.09.2022 r. od godz. 00:00 do godz. 23:59 w związku z przypadającym „Europejskim Dniem Bez Samochodu” na podstawie Uchwały Rady Miasta st. Warszawy [...]
0 komentarzy
Czwarta dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla wszystkich chętnych powyżej 12 lat

Czwarta dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla wszystkich chętnych powyżej 12 lat

Od 16 września każda osoba powyżej 12 roku życia może skorzystać ze szczepienia drugą dawką przypominającą. Czwarta dawka szczepionki przeciw COVID-19 to inaczej [...]
0 komentarzy

Samorząd Mazowsza wspiera rozwój obszarów wiejskich oraz organizacje i koła gospodyń z powiatów otwockiego, legionowskiego i wołomińskiego 

Ponad 18,8 mln zł z UE w ramach PROW 2014-2020 władze Mazowsza przeznaczą na rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatów wołomińskiego, otwockiego i legionowskiego. Samorząd [...]
0 komentarzy

Wnioski o wyprawkę szkolną do 30 listopada

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że cały czas można składać jeszcze wnioski o „300 plus” z programu „Dobry Start” na wyprawkę szkolną. Do 11 [...]
0 komentarzy

Sięgnij po marzenia z Moim Stypendium!

Marzeniem ambitnej młodzieży jest nauka w dobrym, miejskim liceum, a potem wyjazd na prestiżowe studia za granicę. Marzenia zmotywowanych studentów to prowadzenie projektów [...]
0 komentarzy

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Legionowskim i Nowodworskim

W dniach od 21 do 23 września planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Legionowskiego i Nowodworskiego. Obszar Data rozpoczęcia [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.