Opłata za odbiór odpadów komunalnych w Klembowie

Marki - harmonogram odbioru odpadów 2023

Opłata miesięczna za odbiór odpadów komunalnych wynosi 34 zł – od jednego mieszkańca, jeżeli zostanie spełniony ustawowy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 27 zł – od jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości, którzy korzystają ze zwolnienia z tytułu posiadania przydomowego kompostownika.

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas korzystali z ulgi za posiadanie kompostownika, nie mają obowiązku składania ponownych deklaracji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 27 dnia każdego miesiąca.

Wpłatę należy wnosić w opłatomacie w Urzędzie Gminy, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy nr: 54 1240 5282 1111 0010 5173 8478

W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym  do chwili jego rozstrzygnięcia stawka za odbiór odpadów komunalnych pozostaje bez zmian.Po zakończonej procedurze przetargowej pełny harmonogram opłat będzie wysyłany do wszystkich mieszkańców gminy.

 

Więcej informacji z Gminy Klembów

Zderzenie motocyklisty i osobówki

Do zderzenia osobówki z motocyklem doszło 5 czerwca w Klembowie ok 16.30. Jedna osoba poszkodowana została zabrana do szpitala. Na miejsce przyjechały 2 zastępy [...]
0 komentarzy
Przetarg na "Budowę strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie".

Przetarg na „Budowę strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”.

UG Klembów ogłosił przetarg na „Budowę strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie”. Wszystkie dokumenty dostępne są na: https://bip.klembow.pl/strona-3985-budowa_straznicy_z_zapleczem_socjalnym.html [...]
0 komentarzy
II wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów

II wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów

Zmiana Studium objęła miejscowości Krusze, Sitki i Michałów. Faktyczne zmiany w stosunku do istniejącego stanu planistycznego dotyczą powierzchni ok. 540,88 ha. Stanowi to [...]
0 komentarzy
Wędrując przez Dębinę - pierwszy przyrodniczy spacer za nami !

Wędrując przez Dębinę – pierwszy przyrodniczy spacer za nami !

W sobotę 1 czerwca Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie zaoferował alternatywną formę spędzenia tegorocznego Dnia Dziecka. Uczestnicy spotkali się w Rezerwacie [...]
0 komentarzy
Gmina Klembów nagrodzona w konkursie "Innowacyjny Samorząd"

Gmina Klembów nagrodzona w konkursie „Innowacyjny Samorząd”

III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjny Samorząd”, w kategorii gmin wiejskich, otrzymała Gmina Klembów za projekt „Bezpieczna Gmina Klembów”. Chodzi o uruchomiony gminny [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.