Organizator Pracy Bezpiecznej dla PWiK Wołomin

eb473b02848d9bb5c287dce0ed52a18d69618

Wołomińskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  zajęło II miejsce w tegorocznym konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” (etap regionalny) organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w kategorii średnich przedsiębiorstw. Miejsce I przypadło Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” Sp. z o.o. z Zielonki w kategorii zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych, a III powędrowało do PWiK Sp. z o.o. z Radzymina w kategorii zakłady pracy do 50 zatrudnionych.

Celem corocznego konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy.
W konkursie tym, zwracano przede wszystkim uwagę na przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących m.in. stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, legalności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. stan obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, zaplecza, stan oraz jakość  zabezpieczeń maszyn i urządzeń technicznych, zagrożenie czynnikami szkodliwymi, zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi, stosowanie środków zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, profilaktyczna ochrona zdrowi), rozwiązania systemowe dot. zarządzania BHP. W sposób szczególny zwracano również uwagę na rozwiązania ponadprogramowe.
Wołomińskie Przedsiębiorstwo aktualnie zatrudnia ponad 120 osób. Wśród nich oprócz pracowników biurowych są m.in.: kierowcy sprzętu specjalistycznego, monterzy – konserwatorzy sieci wodno-kanalizacyjnej, maszyniści maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków, elektromaszyniści, elektromonterzy instalacji elektrycznej, maszyniści stacji pomp wodociągowych, laboranci. Tak, jak różnorodne są zawody w tej firmie tak i zagrożenie dla pracowników stanowi szeroką gamę.
Pracownicy PWiK są narażeni na: wybuch związany z obecnością metanu w środowisku pracy, zatrucie gazami, porażenie prądem, utonięcia, zasypanie podczas pracy w wykopach, upadkiem na niższy poziom, zakażenia związane z kontaktem z czynnikiem biologicznym(wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty) oraz wypadki losowe tj. wypadki komunikacyjne, potrącenia podczas pracy  w pobliżu ciężkiego sprzętu.
– Prezes Paweł Solis stara się  w szczególny sposób zadbać o warunki socjalne swoich pracowników. Przede wszystkim kładziony jest nacisk m.in. na stan techniczny naszych obiektów stanowisk pracy, urządzeń jak i ich jakość, minimalizację zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi, profilaktykę ochrony zdrowia oraz popularyzowanie wśród pracowników wiedzy o ochronie i bezpieczeństwie pracy. Prace nad polepszeniem jakości i bezpieczeństwa pracy pracowników Przedsiębiorstwa, widoczne są nie tylko wewnątrz poszczególnych obiektów jak i na zewnątrz – wokół nich. Dodatkowo PWiK stawia na rozwiązania ponadprogramowe, m.in. najnowocześniejsze i najwyższej jakości systemy wykrywania gazów w środowisku pracy oraz dodatkowe, specjalistyczne szkolenia dotyczące m.in. zabezpieczania prac drogowych. Wyremontowane zostały pomieszczenia socjalne i sanitarne, co w przypadku tego zakładu jest szczególnie ważne, gdyż większość załogi pracuje w warunkach szczególnych, sprzyjających różnym chorobom poprzez kontakt z czynnikiem biologicznym, gdzie dobre warunki higieniczne są wyjątkowo ważne. W wołomińskim PWiK oprócz wyznaczonego miejsca do spożywania posiłków dostosowane do wymogów czasu zostały natryski, toalety oraz szatnie. Sukcesywnie wymieniany jest sprzęt do pracy, co ma ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa – opowiada Paula Szafrańska, zajmująca się BHP w PWiK.
Ekspertka zapytana o wypadkowość w PWiK przyznaje, że jak wszędzie tak i tu zdarzają się wypadki losowe. Na szczęście jednak o lekkim charakterze. Pozytywna ocena mogła dotyczyć jedynie zakładów, które w okresie ostatnich 3 lat nie zanotowały śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy. – Gdyby było inaczej nie moglibyśmy uczestniczyć w tego rodzaju konkursie – podkreśla.
Zadowolenia z zajętego miejsca nie kryje Paweł Solis, prezes PWiK. – W konkursie uczestniczyło wiele renomowanych firm co z pewnością podnosi poprzeczkę. Cieszy więc nas to II miejsce. Przed nami w kategorii średnich przedsiębiorstw na najwyższym podium znalazła się firma z Zielonki – nowe i jedno z największych i najnowocześniejszych laboratorium na świecie, zajmujących się testowaniem prototypów turbin silników lotniczych.
Wyróżnienie jest efektem wielu lat pracy i konsekwentnego wdrażania i egzekwowania przepisów BHP przez Paulę Szafrańską i ciężkiej pracy pracowników. To dzięki załodze, jej zaangażowaniu, chęci polepszenia warunków pracy oraz podnoszeniu zawodowych kwalifikacji, większość prac mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonywana jest własnymi siłami (m.in. remonty i modernizacje obiektów). Zauważyć możemy, iż w przeciągu ostatnich pięciu lat w znaczący sposób poprawiło się nie tylko bezpieczeństwo i jakość pracy w firmie (stan obiektów, urządzeń) ale również świadomość o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy wśród naszych pracowników oraz estetyka obiektów i terenów wokół nich.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.