OSP Marki ? powrót do chwalebnej przeszłości

Dzięki energii i entuzjazmowi kilku mieszkańców Marek w niedzielne zimowe popołudnie 20 stycznia powołano do życia Ochotniczą Straż Pożarną w Markach.

OSP w Markach będzie kontynuować bogatą tradycję bowiem już w 1884 roku powołano w tej miejscowości na terenie Fabryki Briggsów Straż Ogniową zaś w 1921 roku powołano marecką Ochotniczej Straży Pożarnej, która w latach powojennych była jedną z najbardziej aktywnych jednostek powiatu. Tymczasową a być może i docelową siedzibą mareckiej OSP został teren Farbyki Briggsów przy ul. Braci Briggsów 11. Uczestnicy zebrania założycielskiego, w tym kilku aktywnych zawodowo strażaków, podkreślili ogromną potrzebę powołania jednostki. Zgodnie z wypowiedziami jakie padły na spotkaniu OSP w Markach będzie nie tylko zajmować się niesieniem pomocy potrzebującym ale również działalnością kulturalną i oświatową. W zebraniu założycielskim uczestniczyli m.in. burmistrz Janusz Werczyński, przewodniczący Rady Miasta Marcin Piotrowski oraz radny powiatu wołomińskiego Paweł Porębski. Wybrano komitet założycielski w osobach: Andrzej Michalski, Partyk Rudnik, Jarosław Jaździk, Paweł Porębski oraz Marcin Piotrowski. Już w poniedziałek Stowarzyszenie podjęło działania na rzecz pozyskania samochodów bojowych oraz wyposażenia. Można więc mieć nadzieję, iż dzięki energii członków, Ochotnicza Straż Pożarna w Markach będzie mogła służyć mieszkańcom jeszcze w tym roku.
? Nasze miasto w ostatnich latach kilkakrotnie zostało dotknięte przykrymi zdarzeniami ? takimi jak ulewne deszcze, opady śniegu, pożary ? których późniejsze skutki były ograniczane dzięki pomocy jednostek OSP. Do tej pory nasze miasto było obsługiwane przez straże ościennych gmin. Teraz dzięki powołaniu naszej mareckiej straży mamy nadzieję, że pomoc i wsparcie będzie przychodziło dla mieszkańców naszego miasta szybciej i efektywniej ? stwierdził uczestnik spotkania założycielskiego Marcin Piotrowski, przewodniczący Rady Miasta Marki.