Ostatnia prosta w tegorocznej edycji MBO

Ostatnia prosta w tegorocznej edycji MBO

W tegorocznej edycji złożono do Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 20 projektów z czego 14 w kategorii zadań twardych i 6 w kategorii zadań miękkich.  Po weryfikacji formalnej oraz merytorycznej odrzucono następujące wnioski:

Kategoria zadania twarde:

  • Mareckie hotele dla owadów – budowa hoteli dla owadów na terenach miejskich parkowych i skwerach zielonych w mieście Marki. Projekt złożony przez Łukasza Romana Romanowskiego nie uzyskał zgody na dopuszczenie do głosowania z uwagi na braki formalne (co jest niezgodne z zapisem § 5 ust. 5, pkt 2 regulaminu MBO). Wniosek został zaopiniowany negatywnie i nie znajdzie się na listach do głosowania;
  • Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza w Strudze – projekt złożony przez Magdalenę Cywińską i Urszulę Paszkiewicz. Zgodnie z § 6, ust 2, pkt 2, litera c regulaminu MBO –  realizacja zadnia we wskazanej lokalizacji jest możliwa o ile nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na infrastrukturze w tej lokalizacji. Lokalizacja zaproponowana przez wnioskodawczynie nie spełnia tego kryterium. Wniosek został zaopiniowany negatywnie i nie znajdzie się na listach do głosowania;

Jeden z wniosków został dopuszczony warunkowo.

  • Tężnia solankowa -„Mały Ciechocinek” w Markach – projekt złożony przez Krzysztofa Jaszczyka, Ksawerego Mikosza, Jacka Domaszczyńskiego i Łukasza Romana Romanowskiego . Teren Parku Wolontariuszy nadal objęty jest gwarancją i jako taki zgodnie z § 6 ust 2, pkt 2 lit c został odrzucony przez Zespół ds. MBO. Po konsultacjach z wykonawcą inwestycji „Park Wolontariuszy”, Gwarant (wykonawca) wyraził zgodę na prace na tym terenie pod warunkiem, że potencjalny Wykonawca tężni przejmuje gwarancję w zakresie zajętego terenu. Zakres przejęcia gwarancji będzie ostatecznie ustalony przez obecnego Gwaranta, czyli firmę ZIEL-BUD w momencie wyłonienia potencjalnego Wykonawcy.

Na kartach do głosowania, po losowaniu kolejności na karcie, zostaną umieszczone następujące projekty:

Lp. Proponowana nazwa zadania
ZADANIA TWARDE
1 Projekt SETKA na Szpitalnej – projekt złożony przez Wiolettę Markiewicz
i Mateusza Markiewicza
2 Remont chodnika przy ul. Wspólnej – projekt złożony przez Marlenę Stosio
i Roberta Szafrańskiego
3 Psi park – projekt złożony przez Marlenę Stosio i Roberta Szafrańskiego
4 Aktywna rekreacja na Wilczej – boiska plażowe i plac zabaw – projekt złożony przez Szymona Pakułę
5 Markowy Skatepark – projekt złożony przez Marcina Suligowskiego
6 Aktywna Zebra – projekt złożony przez Annę Woźniak
7 100 ławeczek odpoczynkowych – projekt złożony przez Małgorzatę Waszewską, Marię Borysewicz, Jadwigę Bieniek, Andrzej Nadolski
8 SP 1 gram w zielone – projekt złożony przez Marka Mielczarka i Agnieszkę Gawkowską
9 Trampoliny dla rodziny – nowoczesny park dziecięcej aktywności – projekt złożony przez Magdalenę Burlikowską, Łukasza Krzemińskiego i Michała Jarocha
10 Trampoliny ziemne, czyli atrakcja dla każdego — niezależnie od wieku – projekt złożony przez Katarzynę Ratajczyk, Małgorzatę Kaczyńską, Marzennę Lubańską, Arkadiusza Werelicha, Magdalenę Leszczyńską i Marzenę Wieczorek-Starczewską
11 Sprawny rower, czyli marecka sieć stacji naprawczych dla rowerów – projekt złożony przez Konrada Króla, Arkadiusza Werelicha, Dariusza Czepurko, Małgorzatę Kaczyńską, Jarosława Ratajczyka, Jacka Łukasika, Michała Jarocha
i Ewę Rossa
12 Tężnia solankowa -„Mały Ciechocinek” w Markach – projekt złożony przez Krzysztofa Jaszczyka, Ksawerego Mikosza, Jacka Domaszczyńskiego i Łukasza Romana Romanowskiego – projekt dopuszczony warunkowo
ZADANIA MIĘKKIE
1 UGOTOWANI W MARKACH! Warsztaty kulinarne pod okiem szefa – projekt złożony przez Agnieszkę Owczarczak
2 Struga Walking – z kijkami w Puszczy Słupeckiej – projekt złożony przez Leszka Barana
3 Koncert KUBAŃCZYKA – projekt złożony przez Andrzeja Nadolskiego, Wiktorię Urbaniak, Monikę Banaszak i Kacpra Drewę
4 Piknik sąsiedzki przy Małachowskiego – projekt złożony przez Jacka Domaszczyńskiego, Ksawerego Mikosza, Krzysztofa Jaszczyka, Łukasza Romana Romanowskiego, Mikołaja Szczepanowskiego i Tomasza Paciorka
5 Wiem co jem, czyli cykl spotkań edukacyjnych z zakresu żywienia dla rodziców dzieci oraz mieszkańców – projekt złożony przez  Marzennę Lubańską, Arkadiusza Werelicha, Jarosława Ratajczyka, Michała Jarocha, Marka Manistę, Magdalenę Leszczyńską, Ewę Rossę i Marzenę Wieczorek-Starczewską
6 Teatrzyki dla dzieci – kulturka w Strudze – projekt złożony przez Magdalenę Cywińską i Urszulę Paszkiewicz

Kolejność na kartach do głosowania zostanie ustalona drogą losowania przez  Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Więcej informacji z Marek

Marki – Tydzień Tolerancji i Życzliwości „Między Innymi”

Projekt „Witam Sąsiada!”polega na integracji migrantów i migrantek w lokalnych społecznościach”. Realizowany jest wspólnie przez Miasto Marki,  Szkołę Podstawową nr 4 (SP4)i Polskie [...]
0 komentarzy

Marki – rozpoczął się odstrzał redukcyjny dzików

Burmistrz Miasta Marki wystąpił z wnioskiem do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji na odstrzał redukcyjny dzików na terenie Marek. Decyzją 325/22 z dnia [...]
0 komentarzy
Kobyłka - spotkanie w sprawie omówienia inwestycji

Miasto Marki: Spotkanie organizacji pozarządowych w CAF3

1 grudnia br. o godzinie 18:00 do CAF3 (ul. Fabryczna 3) odbędzie się  ostatnie w tym roku spotkanie NGO z Ewą Czarkowską Pełnomocnikiem [...]
0 komentarzy
Marecki Jarmark Świąteczny

Marecki Jarmark Świąteczny

Burmistrz Miasta Marki Jacek Orych zaprasza na Marecki Jarmark Świąteczny. W tym roku impreza odbędzie się 11 grudnia w budynku Mareckiego Centrum Edukacyjno [...]
0 komentarzy
Przerwy w dostawie wody

Marki – przerwa w dostawie wody

Wodociągowe przedsiębiorstwo informuje o planowanej przerwie w dostawie wody. Dojdzie do niej 30 listopada od godz. 08:30 do 12:00. Wyłączenie dostawy wody jest [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.