Oświadczenie w sprawie prywatnej inwestycji w Starym Dybowie

Oświadczenie w sprawie prywatnej inwestycji w Starym Dybowie

Burmistrz Radzymina – jako organ wydający decyzję środowiskową – wystąpi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) z wnioskiem o uchylenie decyzji z dnia 31 lipca 2023r. (znak: OŚ.6220.9.2022.AT) celem przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

W związku z licznymi niepokojami Mieszkańców związanymi z wydaną decyzją środowiskową dot. „budowy zakładu produkcyjno–usługowego na terenie działki o nr ew. 284/2 w Starym Dybowie” oraz po otrzymaniu pism, a także po spotkaniach i rozmowach z Mieszkańcami w ww. sprawie informuję, że:

Burmistrz Radzymina – jako organ wydający decyzję środowiskową – wystąpi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) z wnioskiem o uchylenie decyzji z dnia 31 lipca 2023r. (znak: OŚ.6220.9.2022.AT) celem przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Pismo Burmistrza Radzymina do SKO podyktowane jest tym, że mimo spełniania ustawowego obowiązku poinformowania Mieszkańców o planach ww. przedsięwzięcia oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozytywnych opinii i uzgodnień (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego), dziś – po rozmowach z Mieszkańcami i licznych niepokojach społecznych – organ ma wątpliwości, czy Mieszkańcy skutecznie zostali poinformowani i wiedzieli o planach inwestycyjnych prywatnego inwestora na etapie prowadzonego przez Burmistrza Radzymina postępowania. Ta sytuacja pozwala stwierdzić, że Gmina mogła podjąć działania informacyjne w większym zakresie niż ustawowo wymagane i zwyczajowo przyjęte. Wówczas informacja dotarłaby do szerszego grona Mieszkańców, którzy w wyznaczonym terminie mieliby możliwość dokładnego zapoznania się z dokumentami prowadzonego postępowania oraz wnieść ewentualne wnioski i uwagi.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że wszystkie pisma Mieszkańców, które wpłynęły do naszego Urzędu w ww. sprawie, wraz z wnioskiem Burmistrza Radzymina o uchylenia wydanej decyzji środowiskowej, zostaną przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zapewniam Państwa, że dobro Mieszkańców Miasta i Gminy Radzymin jest dla mnie najważniejsze. Dołożę wszelkich starań, aby przywrócić Państwu możliwość udziału w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

z up. Burmistrza Radzymina

Krzysztof Dobrzyniecki

Zastępca Burmistrza Radzymina

 

Oświadczenie.pdf (378,77KB)

Więcej informacji z Radzymina

mareckiej drużynie

Marki – bliski koniec sezonu z pierwszym miejscem?

Wyjazd 7 kwietnia do odległego Jarosławia i środowy pojedynek z drużyną AZS UW Warszawa utwierdzają w przekonaniu, że nie ma mocnych na marecką [...]
0 komentarzy
Radzymin - Decyzja SKO - sprawa do ponownego rozpatrzenia

Radzymin – Decyzja SKO – sprawa do ponownego rozpatrzenia

W związku z decyzją SKO w kompostowni, o wydaniu której poinformowano w biuletynie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 10 kwietnia, a o której [...]
0 komentarzy
Radzymin - Wiosenny Piknik Rodzinny

Radzymin – Wiosenny Piknik Rodzinny

Wiosenny Piknik Rodzinny odbędzie się w malowniczym Parku Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, uczestnicząc [...]
0 komentarzy
Marki - Seniorki niezmienne na podium

Marki – Seniorki niezmienne na podium

Wysoka wygrana zawodniczek ROKiS Radzymin Marcovia Marki.  To była długa niedziela. Żeby punktualnie stawić się w Jarosławiu na zaległy mecz 10 kolejki pierwszej [...]
0 komentarzy
Jak głosował Radzymin

Jak głosował Radzymin

Pierwsza tura głosowania nie rozstrzygnęła, kto będzie burmistrzem Radzymina. Dotychczas sprawujący tę funkcję, Krzysztof Chaciński, otrzymał 7 kwietnia 4887, czyli 41,48% głosów. W [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.