Oświadczenie w sprawie prywatnej inwestycji w Starym Dybowie

Oświadczenie w sprawie prywatnej inwestycji w Starym Dybowie

Burmistrz Radzymina – jako organ wydający decyzję środowiskową – wystąpi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) z wnioskiem o uchylenie decyzji z dnia 31 lipca 2023r. (znak: OŚ.6220.9.2022.AT) celem przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

W związku z licznymi niepokojami Mieszkańców związanymi z wydaną decyzją środowiskową dot. „budowy zakładu produkcyjno–usługowego na terenie działki o nr ew. 284/2 w Starym Dybowie” oraz po otrzymaniu pism, a także po spotkaniach i rozmowach z Mieszkańcami w ww. sprawie informuję, że:

Burmistrz Radzymina – jako organ wydający decyzję środowiskową – wystąpi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) z wnioskiem o uchylenie decyzji z dnia 31 lipca 2023r. (znak: OŚ.6220.9.2022.AT) celem przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Pismo Burmistrza Radzymina do SKO podyktowane jest tym, że mimo spełniania ustawowego obowiązku poinformowania Mieszkańców o planach ww. przedsięwzięcia oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozytywnych opinii i uzgodnień (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego), dziś – po rozmowach z Mieszkańcami i licznych niepokojach społecznych – organ ma wątpliwości, czy Mieszkańcy skutecznie zostali poinformowani i wiedzieli o planach inwestycyjnych prywatnego inwestora na etapie prowadzonego przez Burmistrza Radzymina postępowania. Ta sytuacja pozwala stwierdzić, że Gmina mogła podjąć działania informacyjne w większym zakresie niż ustawowo wymagane i zwyczajowo przyjęte. Wówczas informacja dotarłaby do szerszego grona Mieszkańców, którzy w wyznaczonym terminie mieliby możliwość dokładnego zapoznania się z dokumentami prowadzonego postępowania oraz wnieść ewentualne wnioski i uwagi.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że wszystkie pisma Mieszkańców, które wpłynęły do naszego Urzędu w ww. sprawie, wraz z wnioskiem Burmistrza Radzymina o uchylenia wydanej decyzji środowiskowej, zostaną przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zapewniam Państwa, że dobro Mieszkańców Miasta i Gminy Radzymin jest dla mnie najważniejsze. Dołożę wszelkich starań, aby przywrócić Państwu możliwość udziału w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

z up. Burmistrza Radzymina

Krzysztof Dobrzyniecki

Zastępca Burmistrza Radzymina

 

Oświadczenie.pdf (378,77KB)

Więcej informacji z Radzymina

składowanie odpadów niebezpiecznych i toksycznych

Morowy interes

Przez całe wieki alchemicy próbowali zamienić błoto w złoto. Współcześni przedsiębiorcy znają już sposób na biznes wystrzałowy, dochodowy, niezawodny, wręcz morowy. Ten biznes [...]
0 komentarzy
Radzymin - zrównoważony budżet na rok 2024, zmiany podatkowe w samorządach

Radzymin – zrównoważony budżet na rok 2024, zmiany podatkowe w samorządach

Ministerstwo Finansów co roku ogłasza maksymalne stawki podatku od nieruchomości. W 2024 roku w porównaniu z tegorocznymi Ministerstwo zastosowało wzrost o 15 proc. [...]
0 komentarzy
Radzymin - informacja dla Klientów Samodzielnego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Radzymin – informacja dla Klientów Samodzielnego Stanowiska ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

W dniach 30 listopada oraz 1 grudnia 2023 roku Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Zezwoleń będzie nieczynne. Wniosek CEIDG-1 można złożyć w [...]
0 komentarzy
Zadłużenie Gminy Wołomin niebezpiecznie rośnie

Budżet Gminy Radzymin 2024 – projekt

Znamy już projekt budżetu Gminy Radzymin na 2024 rok. To budżet ambitny, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, a zarazem zrównoważony (z nadwyżką budżetową). [...]
0 komentarzy
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Rżysk - nadanie nazw drogom

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Rżysk – nadanie nazw drogom

Na mocy Zarządzenia Nr 0050.141.2023 z dnia 22 listopada 2023 r., Burmistrza Radzymina ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Rżyska, których celem jest [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.