Parking „Parkuj i Jedź” jest już do dyspozycji mieszkańców Tłuszcza

Parking „Parkuj i Jedź” jest już do dyspozycji mieszkańców Tłuszcza

Po 10 miesiącach prac zostały oddane dyspozycji mieszkańców dwa  parkingi przy stacji PKP w Tłuszczu- przebudowany parking naprzeciwko dworca PKP oraz nowy rejonie ulic Warszawskiej, Szklanej i Wileńskiej w Tłuszczu.

Z największą przyjemnością informujemy, że zakończyły się odbiory obiektu, który nie tylko ułatwi podróżowanie naszym mieszkańcom, ale także odmienił wizerunek centrum miasta. 171 miejsc postojowych, w tym 8 wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych, 40 miejsc dla rowerów, wiaty autobusowe oraz rowerowe, 320 mb ścieżek rowerowych chodniki, monitoring, odwodnienie, oświetlenie- oto zakres prac zrealizowanych za kwotę blisko 5 mln zł. Inwestycja nie mogłaby zostać zrealizowana, gdyby nie dofinansowanie w wysokości 80% kosztów pozyskane przez Burmistrza Tłuszcza Paweł Bednarczyk z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt był realizowany w partnerstwie z Gminą Strachówka oraz Kolejami Mazowieckimi, które były odpowiedzialne za informację i promocję projektu.

Celem projektu był zintegrowanie transportu indywidualnego i zbiorowego oraz ułatwienie w tworzeniu przejazdów łączonych- autobus- kolej, samochód- kolej oraz rower- kolej. Mamy nadzieje, że dzięki tej inwestycji zwiększy się komfort podróżnych, a wasze pojazdy będą bezpieczne – informuje ratusz

Przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowane w ramach działania: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Budowa parkingu to koszt blisko 5 mln zł, z czego 80% środków pochodzi ze środków zewnętrznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.